Izdvajamo

 

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavamo Vas da će D.O.O ''DEZINSEKCIJA'' Bijeljina dana:
Dana 14.07. i 15.07.2021.godine Izvršiti zaprašivanje komaraca sa zemlje na području uže gradske zone grada Prijedor.
Zaprašivanje će se vršiti:
14.07.21 – (srijeda) u večernjim časovima od 20:30h do 24:00h

15.07.21 – (četvrtak) u večernjim časovima od 20:00h do 23:30h

1. Urije 6. Centar 11. Berek
2. Puharska 7. Kokin grad 12. Parkovi
3. Brezičani 8. Vrbica 13. Gomjenica
4. Čejreci 9. Pećani 14. Saničani
5. Tukovi 10. Raškovac 15. Aerodromsko naselje
16. Omarska i stara cesta prema Prijedoru

Posebno se obavještavaju pčelari da se prilagode vremenskim terminima tretiranja
komaraca i preduzmu sve potrebne mjere za zaštitu pčela.


DOO DEZINSEKCIJA
Bijeljina

"Ovdje je bila nagrada smrt. Kroz šta su prolazili logoraši, porodice žrtava, nijedna knjiga, nijedan film ne može opisati.
Mi koji smo imali čast i privilegiju da preživimo torture, preživimo logore, nama je u amanet ostavljeno da svjedočimo, da pričamo, da pozivamo sve one koji su preživjeli torturu, patnje, mučenje, logore, torturu u kućama, u dvorištima, avlijama, da pričaju o tome. To je borba za istinu, to je sprečavanje ponavljanja. Ono što smo mi prošli nebi trebalo smjela i ne trebaju preživjeti naša djeca. Istina na zločine u Trnopolju i sve druge logore ne smije biti zaboravljena." Kazao je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.

26.05.2017. god.