Izdvajamo

 

Javni oglas

za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola povratnicima iz entiteta
Federacija BiH u entitet Republika Srpska na ime sufinansiranja troškova prevoza do
škole, za školsku 2021/2022 godinu
I
Objavljuje se Javni oglas za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola povratnicima iz entiteta
Federacija BiH u entitet Republika Srpska koji pohađaju nastavu u srednjim školama na području entiteta
Republika Srpska i rubnim naseljima u entitetu Federacija BiH, na ime sufinansiranja troškova prevoza do
škole, za školsku 2021/2022 godinu.
II
Pravo na dodjelu novčanih sredstava imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju slijedeće uslove:
1. da su članovi povratničkih domaćinstava na području entiteta Republike Srpska;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području entiteta Republika Srpska;
3. da pohađaju redovno srednju školu na području entiteta Republika Srpska ili u rubnim naseljima u
entitetu Federacija BiH;
4. da putuju do škole četiri kilometra i više;
5. da koriste usluge javnog prevoza do škole koji plaćaju vlastitim sredstvima.
III
Iznos novčanih sredstava, po jednom učeniku srednje škole, iznosit će cijenu mjesečne karte za mjesece
tekuće školske godine, a maksimalno do 400,00 KM za cijelu školsku godinu.
IV
Isplata novčanih sredstava će se izvršiti na transakcijski račun, roditelja/učenika ili na račune autoprevoznika
ako je organiziran prevoz.
V
Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:
1. Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici
Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi H.
Čemerlića br. 2, Sarajevo;
2. Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ne starija od 6 mjeseci;
3. Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS) jednog od roditelja i rodni list učenika, ne stariji od 30 dana;
4. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni učenici u srednjim školama na području entiteta Republika
Srpska ili rubnim povratničkim naseljima u entitetu Federacija BiH, ne starije od 30 dana;
5. Potpisana izjava učenika/roditelja da usluge javnog prevoza za odlazak u školu plaćaju vlastitim
sredstvima (Obrazac za izjavu u prilogu prijavnog obrasca);
6. Potvrda od autoprevoznika o cijeni mjesečne karte od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, za
relaciju navedenu u izjavi (Obrazac za potvrdu u prilogu prijavnog obrasca);
7. Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog/tekućeg računa za punoljetne učenike ili kopija
ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog/tekućeg računa roditelja, za maloljetne učenike.
8. Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili
b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina,
invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/umirovljenik), i/ili
c) Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa za zapošljavanje, lične izjave o
(ne)ostvarenim godišnjim prihodima ovjerene od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili
dokazi o školovanju za ostale nezaposlene članove domaćinstva.
VI
U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za sufinansiranje troškova prevoza u ovoj školskoj godini,
prednost će imati učenici sa manjim prihodima po članu domaćinstva.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ‘’Prijava na Javni
oglas za dodjelu novčanih sredstava učenicima srednjih škola povratnicima iz entiteta Federacija BiH
u entitet Republika Srpska na ime sufinansiranja troškova prevoza do škole, za školsku 2021/2022
godinu’’
na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)
Javni oglas ostaje otvoren 30 dana, od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Federalno ministarstvo nema obavezu vraćati predatu dokumentaciju aplikantima.
M I N I S T A R

dr.sci. Edin Ramić
Broj: 05-32-5-1230-1/21
Sarajevo, 02.09.2021. godine

“Želja nam je da se Bosna i Hercegovina razvija u miru. Mi ne želimo nikakve podjele, jer je ovo naša jedina domovina za koju su se borili naši najbolji sinovi, naša sabraća i mi ćemo morati stati jednog dana pred njih i morat ćemo im kazati šta smo uradili za našu domovinu, za koju su oni dali svoje živote”, izjavio je danas u Prijedoru ministar za boračka pitanja u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Salko Bukvarević na Svečanoj akademiji održanoj povodom 25. novembra (2016. god.), Dana državnosti Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu Agency (AA).