Izdvajamo

 

Grad Prijedor raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za podršku podizanju novih zasada voća. Podsticaji se odnose na podizanje novih zasada aronije, borovnice i ribizle kroz povrat do 40 odsto sredstava za kupovinu i sadnju sadnica u toku ove godine, a maksimalni iznos po korisniku je 1.000 KM.


JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za „Podršku podizanju novih zasada voća“


Član 1.

Predmet Javnog poziva je podrška poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije grada
Prijedora za podizanje novih zasada voća aronije, borovnice i ribizle, kroz povrat sredstava
za kupovinu i sadnju sadnica, u toku 2021. godine.

Član 2.

Povrat sredstava obezbjeđuje se u visini do 40% od visine iznosa računa za nabavku
sadnog materijala aronije, borovnice i ribizle, a maksimalni iznos sredstava koji se može
odobriti jednom korisniku je 1.000,00 KM.

Član 3.

Pravo na ostvarivanje povrata sredstava po ovom Javnom pozivu imaju poljoprivredni
proizvođači, koji ispune sledeći uslov:
 da u tekućoj godini izvrše kupovinu sadnica aronije, borovnice i ribizle;
 da zasade sadnice, na teritoriji grada Prijedora na površini i sa brojem sadnica
kako slijedi:
- Aronija - na minimalnoj površini od 0,1 ha, sa minimalnim brojem sadnica od
200 kom/0,1 ha;
- Borovnica – na minimalnoj površini od 0,1 ha, sa minimalnim brojem sadnica
od 200 kom/0,1 ha i
- Ribizla - na minimalnoj površini od 0,1 ha, sa minimalnim brojem sadnica od
200 kom/0,1 ha;

Član 4.

Uz zahtjev podnosilac prilaže sledeću dokumentaciju:
1. račun ili ovjerenu kopiju računa (faktura i fiskalni račun) izdanu na ime
kupca/podnosioca prijave, kao i drugi dokaz o izvršenoj nabavci sadnog materijala sa
navedenom voćnom vrstom, brojem i cijenom sadnica, izdan na ime kupca/podnosioca
prijave;
2. uvjerenje o zdravstvenom stanju sadnog materijala;
3. uvjerenje o sortnoj čistoći proizvođača sadnog materijala i deklaracija o kvalitetu
sadnog materijala.

Član 5.

Zahtjev i dokumentaciju propisanu ovim Javnim pozivom za ostvarivanje prava na
povrat sredstava za kupovinu i sadnju sadnica aronije, borovnice i ribizle u toku 2021.
godine, proizvođači podnose u šalter sali Gradske uprave Prijedor.
Zahtjev se taksira sa 10,00 KM gradske administrativne takse, u skladu sa članom 8.
Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj:
8/21) tarifni broj 2.
Zahtjev za ostvarivanje prava na povrat sredstava za kupovinu i sadnju sadnica aronije,
borovnice i ribizle podnosi se na propisanom obrascu.

Član 6.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.
Zahtjevi se dostavljaju na propisanom obrascu, lično u Prijemnu kancelariju Gradske
uprave Grada Prijedor ili putem pošte, na adresu: Gradska uprava Grada Prijedor, Trg
oslobođenja br. 1, 79101 Prijedor.
Obrazac Zahtjeva biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor i biće
dostupan na Info pultu Gradske uprave Prijedor i u Odjeljenju za poljoprivredu i ruralni
razvoj.
Javni poziv će biti objavljen u sedmičnom listu „Kozarski Vjesnik“ i na zvaničnoj
internet stranici Grada Prijedor. Ako Javni poziv ne bude objavljen istovremeno, rok će se
računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Zahtjevi podneseni nakon propisanog roka neće se uzeti u razmatranje

Član 7.

Za dodatne informacije sva zainteresovana lica mogu se obratiti u Gradsku upravu
Prijedor na Info pult i u Odjeljenje za poljoprivredu i ruralni razvoj, na broj telefona:
052/211-200 i 211-400.


Broj: 02-40-7326/21 Zamjenik Gradonačelnika


Datum: 01.12.2021. godine Žarko Kovačević

više na linku OVDJE

“Želja nam je da se Bosna i Hercegovina razvija u miru. Mi ne želimo nikakve podjele, jer je ovo naša jedina domovina za koju su se borili naši najbolji sinovi, naša sabraća i mi ćemo morati stati jednog dana pred njih i morat ćemo im kazati šta smo uradili za našu domovinu, za koju su oni dali svoje živote”, izjavio je danas u Prijedoru ministar za boračka pitanja u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Salko Bukvarević na Svečanoj akademiji održanoj povodom 25. novembra (2016. god.), Dana državnosti Bosne i Hercegovine, javlja Anadolu Agency (AA).