Izdvajamo

 

Policijskoj upravi Prijedor tokom prethodnog vikenda prijavljeno je devet požara koji su nastali paljenjem korova i niskog rastinja u kojima nije bilo posljedica po lica, ali je prouzrokovana veća materijalna šteta

U Prijedoru u mjestu Gaćani prilikom paljenja biljnog otpada došlo je do širenja požara na prostor privatnog preduzeća kom prilikom je plamen zahvatio repromaterijal i teretno vozilo, čime je počinjeno krivično djelo „Paljevina“.

U Novom Gradu paljenjem niskog rastinja požar je zahvatio pomoćne objekte privatnog vlasništva, dok je u šest prijavljenih slučajeva požara na području Novog Grada, Oštre Luka i Krupe na Uni požar zahvatio šumske parcele.

Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da spaljivanje korova i drugog gorivog materijala, prilikom uređenja imanja i pripremanja poljoprivrednih parcela, obavljaju samo za vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje mogu kontrolisati.

Podsjećamo da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno paljenje korova i drugog poljoprivrednih otpada bez prethodnog obavještenja Vatrogasno - spasilačkih jedinica, a propisana je i obaveza preduzimanja svih neophodnih radnji s ciljem sprečavanja širenja vatre.

Novčane kazne predviđene ovim Zakonom su od 100 KM do 1000 KM za prekršaj koji počine fizička lica djelujući suprotno propisanim zakonskim odredbama.

U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah obavjestiti vatrogasce na broj 123 ili policiju na broj 122.

Budite ponosni na naše kozaračke borce, oficire i generale armije Republike Bosne i Hercegovine. Budite ponosni na naše očeve i majke, braću i sestre, jer oni živješe i umiraše časno. Budite ponosni jer pripadate narodu koji tlačen, proganjan i na pravdi Boga ubijan, a koji druge nije tlačio, proganjao i na pravdi Boga ubijao! Spram dušmanima budite ponosni i prkosni, a spram svojom braćom i prijateljima ponizni i milostivi! Neka nas sviju Uzvišeni Allah na tom putu pomogne!

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.