Izdvajamo

 

Odluka Vlade Republike Srpske da poveća njanižu platu u ovom enitetu na 650 KM teret je za privredu.

Privrednici su putem Privredne komore RS zatražili od Vlada da hitno poduzme mjere za rasterećenje privrede.

– Imajući u vidu da se posljednjim povećanjem najniža plata značajno približila prosječnoj plati u RS, što dodatno opterećuje politiku određivanja plata u privredi, jer negativno utiče na motivaciju visokokvalifikovane radne snage i stvara dodatni pritisak u ovom pravcu, neophodno je hitno definisati mjere koje će stvoriti uslove za rasterećenje poslovnih subjekata poreskih davanja, navode iz Komore.

Stoga je Upravni odbor Кomore predložio da se izvrše izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak – po hitnom postupku, na način da se u poreska oslobađanja uvrste regres i topli obrok u slučajevima kada privredni subjekti ne vrše samostalno pripremu toplog obroka, niti koriste usluge keteringa do određenog iznosa ili procenta.

– Dodatno smatramo da je zbog ravnopravnijeg sistema oporezivanja potrebno definisati i uvesti platne razrede prilikom oporezivanja poreza na dohodak, po uzoru na države regiona – Republiku Hrvatsku i Republiku Sloveniju, navode iz Komore.

Od 1. juna minimalna plata u RS je 650 KM.

U posljenjih nešto više od pola godine Vlada RS je dva puta podizala minimalnu platu – sa 540 KM na 560 KM, a nedavno sa 560 na 650 KM.

Kad smo živjeli dole u Bosni uvijek smo se veselili tom četvrtku i da idemo na pijacu i vidimo nekog od poznati, a sad zahvaljujući Caji opet se veselimo četvrtku jer nas naš dragi Caja uvijek obraduje sa novim slikama i svojim izvještajem. Veliko ti hvala i da te dragi Allah dž.š. nagradi za tvoje dobro koje činis. Veliki selam svima.

Četvrtak
Refika , 30. July 2011