Izdvajamo

Norveške krave na petrovačkim poljima

Bosanski Petrovac, 28.07.2015. godine

– Prilikom posjete uzgojno-selekcijskom centru norveških crvenih krava u Trnopolju kod Prijedora, Načelnik Općine Bosanski Petrovac, Zlatko Hujić, razgovara je sa Jusufom Arifagić, vlasnik farme Arifagić investment, o mogućnosti otvaranja farme ovih norveških krava u Bosanskom Petrovcu.

„Dnevno na našu farmu dolazi kamion sa 800 bala sijena iz Bosanskog Petrovca, a od početka rada ove farme iz Bosanskog Petrovca je otkupljeno i dovezeno više od 50.000 bala sijena, pa mi iskazujemo interes da uđemo u poslovnu saradnju i sa Općinom Bosanski Petrovac i mogućnost otvaranja farme i investiranja u općini Bosanski Petrovac“- rekao je Jusuf Arifagić, vlasnik najveće farme norveških goveda u svijetu, koja je inače otvorena prošle godine.

Preduzeće Arifagić investment  izrazilo je namjeru da na području općine Bosanski Petrovac investira na otvaranje farme, na koju bi iz sadašnjeg pogona u Trnopolju dislocirali teladi i junice.

„Obilaskom ove savremene i automatizirane farme koju je izgradio Arifagić, nisam mogao da zamislim da se ove norveške krave upravo hrane petrovačkim sijenom. Vidjeli smo  da  gospodin Arifagić dobro poznaje Bosanski Petrovac i da želi investirati, i na nama je sada da mu pomognemo, jer  priliku za aktiviranje prelijepih i prostranih  petrovačih polja, sigurno  nećemo propustiti.“ – rekao je načelnik Hujić.

Na farmi Jusufa Arifagića trenutno ima više od 600 krava, te se očekuje da će do jeseni biti potrebno premjestiti i osigurati smještaj za oko 300 teladi, a isto toliko i do proljeća slijedeće godine, a koja bi mogla biti smještena na farmu u Bosanski Petrovac.

Za potrebu osiguranja hrane za ovu  telad,  potrebno je više od  2000 dunuma zemlje, a što bi značilo istovremeno  i veliki broj domaćih kooperanata, i priliku za nova zapošljavanja.

Tehnologija proizvodnje mlijeka  na farmi u Trnopolju su u  potpunosti automatizirane i uz primjenu naučnih saznanja, te se ovdje  godišnje proizvede više od 2 miliona litara mlijeka, što je količina koja je veća od sveukupne proizvodnje općine Bosanski Petrovac.

Na današnjem sastanku, na kraju, dogovorena je konkretna saradnja Općine Bosanski Petrovac i farme "Arifagić investment", koja će biti realizirana u narednim mjesecima.

bosanskipetrovac.gov.ba

Video snimak Mustafe Širbića. Iz mog kraja:

 

Opširnije...