Izdvajamo

 

U ponedeljak, u večernjim satima, aktivisti su, na štandu u Gradu, prikupljali potpise za peticiju protiv nehumanog odnosa prema psima u Prijedoru, odnosno za zatvaranje nelegalnog, netransparentnog i nehumanog prihvatilišta za pse u ovom gradu.

Članovi neformalne grupe građana Prijedora, okupljeni oko inicijative „Iako ne govorim, na meni se ne možeš bogatiti“, pokrenuli su prikupljanje potpisa za peticiju čiji je cilj zatvaranje gradskog prihvatilišta za pse, smještenog na regionalnoj deponiji „Kurevo“, koje Grad finansira već 13 godina, ali potpuno netransparentno, bez javnosti dostupnih ugovora i izvještaja o utrošenom novcu, uz stalne kritike građana i medija zbog loših uslova u kojima psi borave.

Juče, u večernjim satima, aktivisti ove grupe dijelili su informativne letke, u Gradu, te su, na postavljenom štandu, građanima Prijedora dali priliku da potpišu peticiju i na taj način pruže podršku ovoj inicijativi.

Inicijativa je pokrenuta od strane ljubitelja životinja u Prijedoru, zgroženih nehumanim postupanjem sa životinjama na ovoj gradskoj deponiji.

Osim što se u ovom prihvatilištu postupa nehumano prema životinjama, ono je smješteno u objektima koji ne posjeduju građevinsku dozvolu, a njegov rad je potpuno netransparentan. Postupanje sa životinjama na ovom mjestu je u potpunosti u sukobu sa Zakonom, a primjer toga je nesprovođenje čipovanja i obavezne vakcinacije zbrinutih životinja.

Republički inspekcijski nadzor je, u aprilu mjesecu ove godine, utvrdio brojne nepravilnosti i kršenja zakonskih propisa po čak 7 tačaka, te je izdato uputstvo da se uslovi poboljšaju. No, javnost, do današnjeg dana nije dobila informacije da li je postupljeno po nalogu.

„Ovo prihvatilište je u stvari stratište životinja, i to bez zakonskog osnova! Pokrenuli smo inicijativu za njegovo zatvaranje, jer se novac na lokalnom nivou odvaja, ali očigledno da ne odlazi tamo gdje je namijenjen. Ne postoje podaci niti dokumenti koji potvrđuju da se hranjenje, zbrinjavanje i prihvatanje životinja radi kako je Zakonom propisano. Prihvatilište za pse nije formirano niti se održava u skladu sa Pravilnikom o osnivanju i uslovima koje moraju ispunjavati skloništa za životinje i Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, što je nedopustivo!“ – naglašavaju iz pomenute neformalne grupe građana.

Prikupljeni potpisi, prema najavi iz Grupe, će biti dostavljeni nadležnima u gradu Prijedoru.

Antikorupcija

Kahrimanović kaže kako je teško procijeniti koliko je trenutno stanovnika u Kozarcu. "Negdje oko 8.000. Prije rata živjelo je ovdje blizu 25.000 stanovnika, od kojih je 95 posto bilo bošnjačko stanovništvo. Zato smo toliko i stradali. Sve kuće, svi objekti, sve je u Kozarcu bilo porušeno. Po zadnjem popisu ima nas oko 20.000."