Izdvajamo

 

Na osnovu člana 4. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 43/07), člana 7. i člana 8. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju, tragovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 14/19 i 15/21), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 i 36/19 i 61/21) i člana 89. Statuta Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 12/17), gradonačelnik Prijedora, donosi

Z A K LJ U Č A K
o radnom vremenu na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar 2022. godine

I

Ponedjeljak 21. novembar 2022. godine, republički praznik Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, je neradni dan, osim za subjekte pobrojane u članovima II i III ovog Zaključka.
Zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, prevoz putnika i vatrogasna jedinica, dužni su da organizuju rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihovih osnovnih djelatnosti, neophodnih za pružanje usluga građanima.

II

Apoteke, benzinske pumpne stanice i prodavnice na benzinskim pumpnim stanicama, subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje i prodaje hljeba, peciva, svježe tjestenine, konditorskih proizvoda i kolača, trgovačke radnje tipa “dragstor”, trgovačke radnje koje se nalaze u sklopu staničnih objekata i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkog praznika.

III

Cvjećare, prodavnice pogrebne i pripadajuće opreme mogu da rade u vremenu od 08,00 do 13,00 časova.

IV

Ukoliko se zbog unaprijed ugovorenih obaveza prema kupcima ukaže potreba za rad na dan republičkog praznika, privredni subjekti koji imaju registrovanu proizvodnu djelatnost, treba pismeno, uz obrazloženje razloga za rad, da se obrate Područnoj Zanatsko-preduzetničkoj komori Prijedor Zanatsko preduzetničko udruženje Prijedor ili Privrednoj komori RS – Područna privredna komora Banja Luka kancelarija Prijedor najkasnije pet(5) dana prije traženog datuma.

Poslodavac je dužan radnicima, koji će raditi na dan republičkog praznika, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Slobodan Javor

Malena Maida Bašić, djevojčica od jedanaest godina, sjedila je na skemliji koju joj je od drveta napravio otac Ibrahim. Skrivali su se osam mjeseci u šumi Kozare. Tog hladnog zimskog jutra, 12.februara 1993.godine, ispred šatora od cerade i najlona, jela je grah sa udrobljenim bajatim kruhom. Zavladala je potpuna tišina. Vojnici su ih opkolili i prišli na dvadesetak metara. Kada je zapucalo prvi je pao njen otac. Osjetila je oštar bol u stomaku i strovalila se na leđa. Pokušala je da dozove majku Mirsadu ali glas je ostao u grlu. Gledala je kako meci kidaju komadiće odjeće sa majčinih grudi dok istrčava iz šatora. Maidini prstići stezali su kašiku. Tanjir se nije prevrnuo. Pokušala je udahnuti ali bolni grč iz stomaka nije dao. Vid joj se mutio i mogla je prigušeno čuti jedino još vrisak brata Mirsada koji pokušava pobjeći. Dječijim grudima prostrujao je zadnji drhtaj.

Piše: Edin Ramulić

* Opis zadnjih trenutaka života djece u tekstu baziran je na autentičnim forenzičkim, sudskim i informacijama dobijenim od očevidaca.