Izdvajamo

Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu RS do sada se priključilo desetak malih i srednjih preduzeća, dok će velike firme sa ukupno 15.000 radnika tu proceduru okončati u ovoj godini.

Evropski dobrovoljni penzijski fond počeo je sa radom krajem novembra prošle godine. Novac u fond građani mogu uplaćivati samostalno ili to mogu učiniti njihovi poslodavci. Uplaćeni novac mogu kasnije da koriste kao dodatnu penziju uz redovnu koju isplaćuje Fond PIO RS. Suština uplate novca u fond je štednja za sigurnije penzionerske dane.

“U prethodna dva mjeseca smo započeli proces uključivanja zainteresovanih lica u fond, kako putem penzijskih planova koje organizuju poslodavci, tako i pojedinaca. Prošli smo cjelokupne procedure u vezi sa formiranjem penzijskih planova sa poslodavcima, prezentacijom radnicima i odobrenjem Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite”, kazala je izvršna direktorica Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Gordana Drobnjak.

Sve institucije koje su morale proći prilagođavanja u početku rada fonda su obavile taj posao i Drobnjakova sa njima očekuje odlučnu saradnju.

“Do sada je potpunu proceduru uključivanja u fond završilo desetak malih i srednjih preduzeća, čijih su nekoliko stotina radnika postali članovi fonda. Procedura priključivanja za velike pravne subjekte traje duže, budući da je riječ o preduzećima koja imaju i po nekoliko hiljada zaposlenih. Velika preduzeća, koja zajedno imaju više od 15.000 zaposlenih i sa kojima smo već potpisali memorandum o pristupanju fondu, taj proces završiće u ovoj godini”, kazala je Drobnjakova.

Početna iskustva čelnika Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda potvrđuju da je mnogo veće interesovanje za štednju putem poslodavaca, nego za pojedinačne uplate.

“Radnici su više motivisani da sami počnu štedjeti za dodatnu penziju ako je njihov poslodavac spreman da za njih organizuje penzijski plan i uplati barem dio penzijskog doprinosa”, navela je Drobnjakova.

Predstavnici fonda stalno su u kontaktu sa poslodavcima iz različitih privrednih djelatnosti.

“Većina pozitivno reaguje na mogućnost stimulisanja zaposlenih kroz penzijske planove, posebno oni kojima je bitno da zadrže kvalifikovanu radnu snagu. Kada i sa kojim iznosima će pojedini poslodavci formirati penzijski plan zavisi prije svega od finansijske situacije i planova svake firme, jer je riječ o dobrovoljnoj vrsti penzijskog osiguranja”, kazala je Drobnjakova.

Da bi ohrabrila radnike da postanu članovi Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda, država je omogućila poreske olakšice, koje podrazumijevaju da se na uloge do 100 KM mjesečno ne plaćaju porez i doprinosi, kao u slučaju plate i da kompletan iznos završava kao štednja radnika u fondu.

Planovi

Gordana Drobnjak smatra da treba stvarati svijest o neophodnosti štednje za starost i osjećaj odgovornosti za finansijsku dobrobit zbog demografskih trendova i stanja u kojem se nalazi sistem obaveznog penzijskog osiguranja.

“Naši planovi za ovu godinu tiču se intenzivnijeg promovisanja fonda s ciljem da javnost bude upoznata sa sistemom dobrovoljnog penzijskog osiguranja”, kaže Drobnjakova.

 

Nezavisne

 

"A onda, kad im to nije uspjelo počeli su pričati sve glasnije i glasnije da Bosne nema. Pa koga ste onda pokušali osvojiti??" Josip Pejaković