Izdvajamo

Izbori prošli, a prema prvim rezultatima rekli smo da nam ne trebaju promjene, dobro nam je  ovako. Danas lijepo razgovarati sa rajom, nema one netrpeljivosti koja traje za vrijeme predizborne kampanje.

Sinoć je u MZ Kozarac održan sastanak predsjednika pet Mjesnih zajenica regije Kozarac i odbornika u gradskoj skupštini. Tema sastanka bila je nova parcelacija za autoput Banja Luka-Prijedor.
Na sastanku je odlučeno da se pozovu građani da u što većem broju dođu na javnu raspravu i da uzmu učešće u raspravi. Takođe pozivaju građane da na vrijeme pošalju svoje prigovore na predloženu trasu.
Podsjećamo:
Sutra u petak, 20.11.2020.god. u 12,00 u kinu "Kozara" biće održano javno izlaganje sa raspravom na ponovljene Nacrte dokumenata prema objavljenim oglasima i to:
Nacrt Plana parcelacije za autoput dionica Banjaluka - Prijedor na teritoriji grada Prijedora po skraćenom postupku
Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu autoputa dionice Banjaluka - Prijedor

U Kevljani kod Ismeta Ibrahimovića sam našao par ogromnih masirača (bundeva), u našem kraju ovo je rijetkost. Jedna važe 58 kg. Priča mi Ismet da je imao oko 20 masirača na jednoj lozi. Sjeme je dobio iz Njemačke, a iz ovih je vadio sjeme i djelio raji.

Ljubav prema FK Bratstvu je svaki dan veća, a to pokazuje Šurda i njegovi jarani. Ovo je drugi put ove godine da Jakupović Dževad-Šurda šalje donaciju.
Pored novčane donacije od 500 eura on je sa svojom rajom poslao 12 pari kopački koje su donirali Enes Elkaz Hasin, Mirsad Kahrimanović, Zuhdija Sumar i Jakupović Dževad-Šurda za FK Bratstvo Kozarac, od kojih su jedne br:40 i odmah uručene našem mladom igraču.

Akcija prikupljanja sredstava za proširenje igrališta FK Bratstvo traje do završetka svih radova.

Danas su u Matrićima završeni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranje puta kroz ovo naselje. Akcija je trajala nešto manje od dvije godine. Ove radove su finansirali građani vlastitim sredstvima, jedan dio Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, te Grad Prijedor.

Dužina puta koji je asfaltiran je oko 1400 metara. Senad Husić je vodio akciju i on se zahvaljuje svim mještanima koji su svojim novčanim prilozima pomogli ovu akciju. Takođe se zahvaljuje donatorima koji nisu iz ovog naselja. Na kraju zahvaljuje se Gradu Prijedoru i Federalnom ministarstvu na čelu sa Edinom Ramićem.

Paša Hodžić u 80.godini doživjela da je asfalt došao do njene kuće. Kaže da se raduje zbog mladih.

Ove hefte sam zujio kroz Poljake-Srednje Jakupoviće. Ovdje nisam slikao, baš sve kuće duže vrijeme. Ovih dana gusta magla pa sam morao čekati da malo smanji. Htio sam da mi neko priča o ovom naselju, da kaže koja je čija kuća i gdje bude ta raja. Midho je otišao u Prijedor po dijelove, a Ejub u Kozarac i ja sam opet samo hodao i slikao.

Ne mogu baš sve slike objaviti, ali zato sam sve snimio na video.

Kod Ejuba sam našao njegovu suprugu Mevlidu sa bijelom masiračom. Kaže da bude pećena dok se Ejub vrati kući.

Munira Jakupović, od Midhe automehaničara mama. Kaže namirivala blago u štali i izašla da vidi ko je pred kućom. 85. godina a još radi oko kuće, svaki vakat klanja i svaki Ramazan posti. Dobrog je zdravlja i kaže "Ne nagoni me niko da radim, ali kad bi mi neko zabranio naljutila bi se" Ima troje djece, a unučadi i praunučadi puno ima.
Voli da se šali pa dodaje da je od njenog oca ebejka  živjela 100 godina, pa svi kažu da je ona na ebejku i da će živjeto kao ona.

U džematu Garibi danas se privode kraju radovi koji su predviđeni akcijom koja je ove godine pokrenuta.
Podsjećam, munaru koja će da se gradi na krovu mekteba finansirat će SOFTIĆ FATIMA iz Brđana. Ona je donirala 7500 KM.

Slijedi spisak donacija, koje su uplaćene, za izgradnju nove mejtahane, dvorišta i asfaltiranje puta do mejtafa i mejtahane u Garibima:

Garibović Munib i Hamida 1000 KM
Garibović Amira sa djecom 1500 Eura
Bašić Rizo sa suprugom i djecom 2500 KM
Sivac Suljo i Kadira 100 Eura
Sivac Jasmin 100 Eura
Sivac Sulje kćeri:Ismeta i Jasminka 100 Eura
Tadžić Vasif 50 Eura
Rekić Hikmet i Edita 800 KM
Šiljak Emir 200 KM
Garibović Enes i Indira 500 Eura
Garibović Emir i Amila 500 Eura
Elkasević Asima 200 Eura
Elkasević Mediha 50 Eura
Softić Sadik-Lepi 50 Eura
Garibović Sedika 100 KM
Garibović Esma 50 KM
Garibović Mirsada 20 KM
Matrić Smail 100 KM
Mešić Šerifa 50 Eura
Menković Ismet i Samira 50 Eura
Trnjanin Anes i Edina 50 Eura
Garibović Ismet i Zumra 200 Eura
Garibović Adis i Azra 300 Eura
Garibović Ismal 500 Eura
Garibović Edin i Verda 500 Eura
Mujagić Hamdija i Ajša 200 KM
Jakupović Zijad i Fikra 200 KM
Turkanović Senad i Semira 200 KM
Sivac Jasmin i Jasna 200 KM
Sivac Ekrem i Bahra 50 KM
Trnjanin Refik i sin 100 KM
Garibović Namko, Benjo i Azra 500 KM
Jakupović Meleća 100 KM Garibović Šećira 500 KR
Garibović Samida 500 KR
Kovač Midheta 500 KR
Garibović Midhad 500 KR
Garibović Seida 500 KR
Radojčić Nasiha 500 KR
Selimagić Esma 200 KR
Garibović (Dedić) Fikra 500 KR
Dedić Asmira 500 KR
Dedić Mediha 500 KR
Dedić Asmir 500 KR
Bešić Sabahudin 100 $
Namik Mesurović 100 $
Hrustić Taib 100 $
Garibović Mehmed i Fadila 1000 KM
Garibović Muhamed i Mida 1000 KM
Garibović Demša Sulejmanova 100 KM
Garibović Dinka kćerka Sulejmanova 100 KM
Jukić Safa, Emsud, Nevzeta i Mensur 500 KM
Jakupović Vasif 100 $
Rekić Sebiha 200 Eura
Rekić Edin 300 Eura
Rekić Haris 300 Eura
Rekić Enver i Majda 200 Eura
Menković rođena Mahmuljin Senada 50 KM
Garibović Kasim 150 Eura
Garibović Sejfo 300 KM
Garibović Muharem 500 $
Garibović anonimni 200 KM
Budimlić Fehret 500 KM
Garibović Ilijaz i Ajka 200 CHF
Garibović Nedžad 400 Eura
Garibović Nedžada 100 Eura
Ičić Izet i Sada 100 KM
Garibović Mirsada 30 KM
Elezović Rasima rođ. Garibović 200 CHF
Menković Safet 100 Eura
Menković Jasim 100 Eura
Menković Nedžad 100 Eura
Garibović Ibrahim 100 KM
Garibović Nasiha 50 Eura
Hodžić Rsma 50 KM
Čirkin Mirsad 50 KM
Garibović Mirzeta sa dijecom 150 CHF
Hadžić Hašim 50 KM
Paratušić Suad 50 KM
Garibović Sifa 50 KM
Žerić Adem i Zekira 100 KM
Turkanović Kadir 154 KM
Turkanović Hase 100 KM
Garibović Edin i Edina 500 Eura
Garibović Safeta 100 KM
Hadžić Nihad i Fatima 200 Eura
Forić Senada 250 Eura
Garibović Mirzet Rasmin sa fam. 300 KM
Trnjanin Edis 50 KM
Kararić Edis 100 KM
Jakupović Ajdin unuk Mehmeda Kararića 450 Eura
Kararić Husein sa familijom 500 Eura
Kararić Jasmin i Zemira 1000 KM
Kararić Izet i Mevlida 500 KM
Kararić Husnija 500 KM
Kajdić Nijaz i Muharema 1000 KM
Olevič Kararić Jasmina 100 KM
Brajić Milorad 50 KM
Alić Edin i Vesna 100 Eura
Garibović Sakib i Bakir 500 KM
Kararić Mehmedalija 100 Eura
Jukić Safa, Emsud, Nevzeta i Mensur 500 KM
Bilal Emir, Edina, Emina i Emin 100 KM
Trnjanin Ramo i Edina 50 Eura
Mujanović Edin i Envera 100 Eura
Garibović Mirhad i Ajdin 300 Eura
Garibović Refik i Šefika 500 KM
Softić Hasan i Edisa 200 KM
Glamočanin Vedžid i Sabaheta 200 KM
Garibović Abdulah 500 KM
Udovčić Adil i Fikra 100 KM
Trnjanin Midhat 100 KM
Ičić Fehim 50 KM
Turkanović Hase 50 KM
Bečić Hamdija 10 KM
Sivac Vasif 100 KM
Softić Zijad 50 Eura
Trnjanin Kemo 50 KM
Kararić Hasan 50 KM
Dizdarević Midhad 100 KM
Garibović Huzeir i Emira 100 Eura
Pervanić Zemka 50 KM
Deomić Ifeta 50 KM
Garibović Abdulaha Emsud 500 Eura
Garibović Emsuda Sead 500 Eura
Menković Mustafe Zlatan 100 Eura
Batić Redžo i Ismeta 200 KM
Batić Sifeta 200 KM
Anonimna 100 KM
Deomić Mesud i Muharema 50 KM
Kararić Nasiha 500 KM
Kararić Mediha 200 KM
Garibović Elvira i Armin 200 KM
Tadžić Sebiha i Meho 50 Eura
Grdan Mujo 50 KM
Trnjanin Nazif 50 KM
Garibović Sefer 220 KM
Garibović Asmir 300 KM
Garibović Vehid 500 KMž
Garibović Velid 500 KM
Redžić Jusuf 50 KM
Kararić Midhet 1000 Švedskih Kruna
Turkanović Suljo i Aida 500 Švedskih Kruna
Jukić Omer i Ismeta 50 Eura
Garibović Arifa Munib i Himka 300 Eura
Garibović Sadika Mirsada 100 KM
Garibović Fikra i sin Sabahudin 200 KM
Kešić Vasif i Fikreta 50 Eura
Garibović Fuad i Sejida 500 Eura
Garibović Ahmet i Edina 200 Eura
Menković Denis 50 KM
Forić Osme 100 Eura
Selimović Amar unuk od Mehmeda i Fadile Garibović 100 Eura
Garibović Fadil i Ćamka 250 Eura
Ožegović Emsuda r.Garibović 150 Eura
Rah.Talić rođ.Garibović Sedika 1000 KM
Garibović Amira 500 KM
Garibović Said i Fatma 300 Eura
Jakupović Taib i Fadila 100 Eura
Ičić Hamdija 100 CHF
SOFTIĆ FATIMA donacija za Munaru 7500 KM
Grozdanić Najl, Indira i Raza 1000 KM
Marošlić Bajro i Mirsada 50 Eura
Turkanović Smajo 50 KM
Jaskić Edhem i Vahida 300 KM
Jaskić Aiša 200 KM
Softić Keme Nedžad 50 Eura
Kuka Nedžad i Aida rođ.Garibović 100 KM
Garibović Refika 100 KM
Mujanović Sejad i Zilhada 100 KM
Alić Sedija 100 KM
Alić Esad i Emira 50 Eura
Jukić Safa, Emsud, Nevzeta i Mensur 500 KM
Jakupović Asima 50 Eura
Ičić Firzet i Aida 200 KM
Karabašić Hamed 100 KM
Garibović Smaila 100 KM
Džemat Trnopolje doniralo 1000 KM
Forić Velida rođena Budimlić 300 KM
Karabašić Rifet i Dževada 100 Eura
Grdan Enes 50 Eura
Turkanović Hatema 100 KM
Garibović Sanel i Indira 200 Eura
Sedija Nukić rođ.Garibović 100 Eura
Bešić Sabahudin 50 Američkih dolara
Garibović Vahid, Osmin 100 Eura
Karabašić Safet i Ziba 1000 KM
Garibović Vahid, Vasifov 200 Eura
Sivac Fehra i Dijaz 100 KM
Forić Jasmina iz Zagreba 50 Eura
Marošlić Husein i Behija 50 Eura
Rizvanović Sifet i Minka 500 USA Dolara
Rizvić Hakija 100 USA Dolara
Novljanin Izeta 100 USA Dolara
Kajdić Nijaz i Muharema 200 KM
Menković Hasan i Sebina 100 KM
Kararić Mehmedalija 50 Eura
Jakupović Meleća 100 KM
Grozdanić Raza i Nail 200 KM
Jakupović Mesud i Mina 200 KM
Kararić Jasmin i Zemira 100 KM
Garibović Refika Dževadova 100 KM
Garibović Elvedina Semin 50 Eura
Mujkanović Zilhad i Bahra 40 Eura
Garibović Abdulah i Zarka 200 KM
Garibović Amira sa kćerkama i sinom 2000 KM
Garibović Husnije Huse 1000 KM

Draga i poštovana braćo i sestre, dragi naši Kozaračani, akcija zamjene tepiha i rekonstrukcije munare i slivnika je i dalje u toku.

Stoga nam je ovo prilika da uzmemo učešće i da ugradimo sebe i članove svoje porodice u trajno dobro, od čijeg hajra ćemo imati koristi ina ovome, a posebice na budućem svijetu.

Muhammed a.s. kaže:
‘’ Onome ko radi Allaha sagradi džamiju, Allah će sagraditi dvorac u džennetu.’’

Pozivamo vas da svojim prilozima pomognete ove hairli akcije u našem džematu.

Molimo Allaha dž.š. da nas sve nagradi i učvrsti na pravome putu.
AMIN!

Spisak onih koji su do sada učestvovali u akciji zamjene tepiha:

Hadži Jakupović Šerif i Hadži Mevlida 1500 KM
Hrnić Ajdin i Munira 500 KM
Jakupović (Šerifa) Admir 250 KM
N.N. 300 EURA
N.N. 300 CHF
Kulašić Sebiha 100 EURA
Fazlić Zemira 100 EURA
Ahmetović Melisa 20 KM
Adžemović Jusuf 50 KM
Solaković Jasmin 100 KM
Jaspović(Šerif) Elvis 300 KM
N.N. 100 KM
Familija Deumić 100 KM
Sivac Vasif 100 EURA
Bešić Edhem 100 CHF
Aida i Mahmut Jakupović 200 KM
Amel Jakupović 50 KM
Elvira Hasanović 20 EURA
Softić Bahra 100 KM
Hrnić Ismet 100 EURA
Hadži Grozdanić Behlil i Hadži Asima 200 KM
Nukić Dževad i Mevlida 100 KM
Krkić Salih 100 KM
Krkić Fikret 100 KM
N.N. 200 KM
Sanel Sivac 100 EURA
Bešić Sanela 50 KM
Deumić Nihad 50 KM
Balić Vasif i Asima 100 EURA
Solaković Ismet 100 EURA
Amir Sivac 50 EURA
Hrnić Dževad 100 KM
Nukić Fadil 50 KM
Nukić Alija i Medina 100 KM
Familija za rahmetli Ibrahima Menkovića 1930 KM
Deumić Džemila i Fadil 100 KM
Čaušević Derviša i Esad 100 KM
Mehemed Solaković 200 KM
Od Enise i unuka 200 EURA
N.N. 60 KM
N.N. 50 EURA
Sivac Bego 200 KM
Ičić Hamdija 100 CHF
Hrnić Asima 100 KM
Hadži Dergić Denijal i Hadži Namka 100 KM
Hadži Denić Husnija 50 KM
Nukić Safeta 100 KM
Nukić Emina 100 KM
Bešić Mirsad 200 KM
Bešić Asija 100 KM
Tači Mehmed 50 KM
Čirkić Džemka 50 KM
Sušić Nisveta 120 KM
Balić Edin 100 EURA
Jakupović Adis i Evelina 250 KM
Jakupović (Adis) Semir 500 KM
Jakupović (Adis) Adnan 500 KM
Bešić Edin i Merima 100 KM
Elvir Jakupović 100 EURA
Latif Omerbašić 100 EURA
Danijel Omerbašić 100 EURA
Čaušević Mesud i Subhija 50 EURA
Kararić Enver 100 CHF
Dergić Mehemed i Bahra 200 EURA
Hrnić (Avdija) Enver 100 EURA
Sivac Midhad 100 EURA
Dergić Safet i Zilhada 100 EURA
Hrnić Seida 100 KM
Hrnić Adil 160 KM
Terzić Said 160 KM
Terzić Kemal 80 KM
Velić Samira 160 KM
Kljunić Fikreta 160 KM
Sanel Sivac 100 EURA
Hadži Blažević Almir i Eldina 200 KM
Blažević Amina i Merjem 100 KM
Hrnić Tima 50 KM
Dergić Besim 100 KM
Hadži Arnautović Husein i Hadži Seida 500 KM
Hadžić Muhiba 100 EURA
Edin i Alma 160 KM
Hadži Dergić Kemal i Sadeta 1000 KM
Hrnić Elvedin 100 KM
Hrnić Nurka 100 KM
Hadži Sivac Zejna 100 EURA
Hrnić Sanel i Maida 100 EURA
Karabašić Jasmin 100 KM
Elezović Besim i Ismeta za njihove roditelje 100 KM
Bešić Kelima 100 KM
Merima djevojački Bešić 75 USD
N.N. 2000 DKR
Alagić Mustafa 100 KM
Sabahudin Huremović 100 CHF
Adžemović Izet i Izeta 100 KM
Pred duše rahmetli Hrustić Hadži Kasima i Razije 1000 KM
Hrnić Asim pred dušu rahmetli majke Hrnić Raseme-Rasme 250 KM

Spisak onih koji su učestvovali u akciji rekonstrukcije munare i slivnika na džamiji:

Hadži Jakupović Šerif i hadži Mevlida 500 KM
Hrnić Ajdin i Munira 200 KM
Jakupović (Šerif) Admir 250 KM
Jakupović (Šerif) Elvis 300 KM
Familija Deumić 100 KM
Hrnić Asim 50 KM
Sivac Ismal 100 KM
Nukić Amir i Medina 50 KM
Krkić Fikret 150 KM
N.N. 200 KM
Bešić Sanel 50 KM
Mujkanović Ismet 100 KM
Solaković Ismet 50 EURA i 50 KM
Bešić Edhem 100 CHF
Jaganjac Emir i Emina 50 KM
Mehemed Solaković 100 KM
Solaković Husein 40 KM
Hrnić Dževad i Asima 100 KM
Hrnić Suad 50 KM
Mujanović Said 50 KM
Nukić Safeta 100 KM
Nukić Emina 100 KM
Bešić Mirsad 200 KM
Jakupović Adis i Evelina 250 KM
Jakupović (Adis) Semir 500 KM
Jakupović (Adis) Adnan 500 KM
N.N. 100 KM
Dergić Zlate 100 KM
Forić Senad i Sadika 50 EURA
Dergić Safet i Zilhada 100 EURA
Hadži Enver Žerić 100 KM
Hadži Blažević Hasiba 100 KM
Blažević Ismail i Harun 100 KM
Nukić Zarfija 50 KM
Fajko i Mirza 160 KM
Hadži Dergić Kemal i Sadeta 500 KM
Husanović Adem i Edita 100 KM
Hrnić Sanel i Maida 100 EURA
Elezović Besim i Ismeta za roditelje 100 KM
Merima djevojački Bešić 75 USD
Hrnić Asim pred dušu rahmetli majke Hrnić Raseme-Rasme 250 KM

KOMPLETAN SPISAK NOVCANIH DONACIJA ZA IZGRADNJU DOMA FAM. SOFTIC do 18.. .11.2020 z
1.PRIJATELJI ZAVICAJA 200 KM
2.ANONIMNO S&N 120 EURA = 234 KM
3,RAHA&FERID MEHMEDAGIC 50 EURA=97,5 KM
4.MUJO I HARKA FORIC 580 KM
5.N.N. PUHARSKA 50 EURA
6.ALE I ISA MEHMEDAGIC 100KM
7.JASMINA GROZDANIC 130 EURA
8.KARARIC ARMIN I ALMEDINA 50 EURA
9.KADIRIC MUHAMED I MEDIHA 50 EURA
10.KARARIC VAHID I ADRIJANA 50 EURA
11.ENES I ERVINA JAVOR 50 EURA
12.EDIN I ENVERA MUJANOVIC 50 EURA
13.ANONIMNO 20 EURA
14.SMAIL I MERSIHA KAHRIMANOVIC 50 EURA
15.INDIRA GROZDANIC 100 EURA
16.ENES GOGIC 100 EURA
17.SUADA I JASMIN GROZDANIC 50 EURA
18.MEDIHA -MIRSAD MAHIC 50 EURA
19.BESIM -ELVIRA KARABASIC 100 EURA
20.MELIHA SOFTIC 100 KM
21.HASAN HUREMOVIC-HACA 50 SF
22..N.S . ANONIM 400 SF
23.F .S . ANONIM 200 SF
24.M . D. A . ANONIM 200 SF
25.MEDIHA BLAZEVIC MUJKANOVIC 50 SF
26.SMAIL SMAJO BLAZEVIC 100 SF
27.SABAHETA GARIBOVIC 86,82 EURA
28.ALIC FATIMA 50 E
29.BEGLERBEGOVIC IBRAHIM IKADIRA 50 E
30.BLAZEVIC DERVIS I EMINA 50 E
31.BLAZEVIC DERVIS I ZEMKA 50 E
32.BLAZEVIC EDIN I EDISA 50 E
33.BLAZEVIC ENVER I SARA 60 E
34.BLAZEVIC HARI I ENISA 50 E
35.DAUTOVIC SADA 50 E
36.ELKAZOVIC SENIJA 50 E
37.FILOVIC SENAD I SAJMA 50 E
38.JAKUPOVIC ADILA 50 E
39.JAKUPOVIC EDIN I EDINA 50 E
40.JAKUPOVIC FAMILIJA 1. 50 E
41.JAKUPOVIC FAMILIJA 2. 60 E
42.JAKUPOVIC HAMDIJA I BESIMA 30 E
43.JAKUPOVIC SEJAD I BEISA 50 E
44.JASKIC MAJO I ELVISA 50 E
45.JASKIC MEDINA 20 E
46.JASKIC SAFET I EDINA 50 E
47.JAVOR ISMET I JASMINKA 50 E
48.JAVOR VAHID I ISMETA 50 E
49.KARABASIC SULEJMAN I AMELA 50 E
50.KARUPOVIC HAMED I SEMIRA 40 E
51.KLJAJIC ERMIN 50 E
52.KLJAJIC MUJO I SEBIHA 100E
53.MAJDANAC MEDIN 20 E
54.MAJDANAC MELISA 20 E
55.MAJDANAC PASO 20 E
56.MAJDANAC SAID I FIKRETA 50 E
57.MENKOVIC VEDRAN I ELMEDINA 100E
58.MUJDZIC BEGO ,ALMA I BAHRA 100 E
59.MUJKANOVIC MELISA I GROZDANIC IRIS 50 E
60.MUJKANOVIC MUHAMED I IFETA 50 E
61.MUJKANOVICSAFET I ADEM 20 E
62.MUJKANOVIC ZIJAD I SANELA 50 E
63.PARATUSIC ADELISA I EMIN 100 E
64.PARATUSIC SADIK I MIDHETA 100 E
65.RAHMETLI MAHMULJIN DERVISA 30 E
66.RAMULIC ARMIN I AZRA 50 E
67.SIVAC EMIRA 20 E
68.SIVAC ERMIN 20 E
69.SIVAC NEDZAD I AIDA 100 EURA
70.TURKANOVIC MURISA 40 E
71.ZAHIROVIC HARKA,MINA I ELMEDIN 100 E
72.ZULIC AMINA,FIKRET I ELVIRA 60 E
73.ZULIC SAJMA 30 E
74.M.SOFTIC 50 E
75.GRUPA GIGANTI 567 KM
76.B.M. ANONIMNO 200 E
77.ELVISA DZONLAGIC 60 E
78.FAHRUDIN I MEDIHA TADZIC 282 E
79.HARIS MEHMEDAGIC 200E
80.NASIC HARKA 50 $
81.SOFTIC TIMA -GZAVIJE 250 E
82.DERGIC TEMAMA 480 KM
83.SOLO ADNAN 50 KM
84.DZEMAT KALATA 150 KM
85.PIDIC SEIDA I ENES 1000 KM
86.MUHAMED SOFTIC 300 E
87.ALMEDINA DUDIC 50 KM
88.DINO SOFTIC 500 SF
89.SANEL SOFTIC 50 E
Sve prijedloge sugestije , mozda ako ste poslali donaciju a niste na ovom spisku slobodno nam javite jer se greske podkradaju ili su novci zalutali zato smo tu da to sve rijesimo i ispravimo , hvala svima i hvala na razumjevanju
Vase donacije i dalje mozete slati na;
ZIRO RACUN NA KOJI MOZETE ZA SAD UPLACIVATI IZ INOZEMSTVA JE;
UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA
SOFTIC SEMINA BRDZANI BB. 79000 PRIJEDOR
SWIT ili BIC; BLBABA22
IBAN;BA 395514902855556061
a tekuci racun u KM je;
SOFTIC SEMINA BRDZANI BB.KOZARAC
UNICREDIT BAN FILIJALA KOZARAC
Brij racuna je;5514902555555722
Sa naznakom za ;DOM ZA SOFTICE
HVALA MNOGO I VOLE VAS VASI MALI SOFTICI

Kićo i Leka

Danas sam sreo Uzeira Arifagića. On mi priča da je potpisan ugovor za izvođenje radova na putu Krčevine 2 i očekuje uskoro početak radova. Još jednom poziva raju da uplate donacije, jer akcija još traje. Dužina ove trase je oko 500 metara.
Na slikama ispod su spiskovi svih donacija za asfaltiranje puta Krčevine 2

Danas na četvrtku mirno, nema letaka nema predizborne kampanje i svi samo kažu, e nek je i to prošlo. O rezultatima kad se razgovara, svi se čude i nikom ništa nije jasno. Danas dosta hladno vrijeme i raja se kratko zadržavala. Jesen je vrijeme gripe i svi su u strahu od te, sad dosta neugodne bolesti.

To je to za ovaj četvrtak, a do sljedećeg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremović

Još samo ovo:Ne vjeruj onome ko previše obećava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Često se naši ljudi osječaju uvrjeđenim sa riječi 'dijasporac'. Ovo je večinom slučaj iz razloga nepoznavanja značenja te riječi. Šta ustvari znači 'Dijaspora'

Opširnije...