Izdvajamo

 

Sutra u ponedjeljak, 21. avgusta 2023. godine od 11.00 sati, na lokaciji Korićanskih stijena, na planini Vlašić, članice Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni Savez udruženja logoraša regije Banja Luka,
Udruženje logoraša "Prijedor `92.", Udruženje logoraša Kozarac, te Udruženje porodica poginulih i nestalih
Vrbanja - Kotor Varoš - Travnik, realizuju manifestaciju obilježavanja i pamćenja 31. godišnjice terora
strijeljanja 224 logoraša, na Korićanskim stijenama na planini Vlašić.
Zločin nad logorašima su počinili pripadnici Interventnog voda policije Republike Srpske iz Prijedora.
uz izgovor, da logoraše vode na razmjenu. Po dolasku autobusa na lokaciju Korićana, zločinci odvode
grupe logoraša nad ponor, a zlodjelo otpočinju naredbom logorašima da se poredaju i kleknu nad ponor
Koričanskih stijena. Pucnjevima u leđa logoraša, i uz povike pripadnika policije da oni "ovdje mjenjaju mrtve za mrtve, i žive za zive", po drugi put ih ubijaju padom u ponor Korićana, a treći put ubijaju
preživjele, bacanjem bombi za njima u ambis. Ovaj zločin nad ponorom Korićanskih stijena, kao i brojni
drugi tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, je počinjen radi ostvarenje projekta etinički čistih područja
Bosne i Hercegovine, samo za pojedine narode, narode koji u svojoj filozofiji smatraju da vrijede više od
ostalih. Ovaj koncept, koji opstaje do današnjih dana, odavno je poznat kao koncept fašizma, i isti
prepoznajemo ne samo u našoj regiji, nego na žalost, i na brojnim drugim destinacijama u Evropi i svijetu.
Međutim, i pored trostuke egzekucije, zločin na Korićanskim stijenama je ipak preživjelo 12 logoraša i istina o masakru se proširila, a neki od glavnih zločinaca su osuđeni pred Haškim tribunalom i Sudom Bosne i
Hercegovine, što je još jedan dokaz da istina ipak izlazi na svjetlo dana, iako često sa zakašnjenjem
Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, zajedno sa svim svojim članicama sirom drzave, pa i sire, od
svojih početaka do danas, jedan je od predvodnika borbe protiv fašizma na ovim područjima. Tokom skoro
tri decenije, nekada sa većim, a nekada sa manjim uspjehom, dajemo aktivan doprinos i istrajavamo u borbi
za istinu i pravdu za sve narode u Bosni i Hercegovini. U cilju nastavka borbe za zajedničku državu, za sve
one koji je takvom i osjećaju, pozivamo sve aktere, domaće i strane, da daju svoj aktivan doprinos i podršku
radu Savezu, a u tom smislu najbitniji momenat je Zakon o zaštiti žtava ratne torture. Samo zajedno,
udruženim antifašističkim snagama, ćemo pobjediti u iskonskoj borbi izmedu dobra i zla. Udružimo se u
dobru i svijetloj istini, a ne u mraku srednjovjekovnih shvatanja i dogmi !

DA SE NE ZABORAVI - DA SE NE PONOVI!

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini

Seid Omerović

Hvala Caja.!! Ti si nas prozor Četvrtkom u naše malo misto..!!

Haris
Četvrtak