Izdvajamo

 

DŽEMAT KAMIČANI
Svečano otvorenje
MESDŽID KAMIČANI 1
subota 29. jula 2023.godine, 11.30 sati
12
Program uoči otvorenja
petak, 28. jula, Večer Kur'ana i vakifa
Plato ispred Šehidske džamije Kamičani, 20.30 sati

"Ako pravdu ne nađeš na ovozemaljskoj sudnici, svoju parnicu usmjeri ka ahiretskoj sudnici, gdje će svjedoci biti meleki, gdje su sve tužbe brižno čuvane i gdje je sudija Najpravedniji i Najmudriji od svih!"

Aid el-Karni