Izdvajamo

 

Tvornica eksploziva Tvek iz Ljubije planira izgradnju fabrike za proizvodnju i skladištenje privrednih eksploziva u Ljubiji. Kompleks fabrike će se sastojati od opasnog i neopasnog dijela, navodi se u Studiji uticaja na životnu sredinu, čiji je nosilac izrade Rudarski institut iz Prijedora.

Jedan od glavnih razloga za izbor ove lokacije je što je područje oko buduće fabrike nenaseljeno. Najbliži stambeni objekti nalaze se na udaljenosti od 550 m od granice kompleksa sa sjeverne strane.

- Najbliži poslovni objekat je tvornica za obradu metala eksplozivom Tomeks, koji se nalazi na udaljenosti od oko 500 m sa istočne strane od granice kompleksa, a sa sjeveroistočne strane na udaljenosti od 400 m nalazi se poligon za ispitivanje eksploziva. Industrijski objekti u funkciji prerade željezne rude se nalaze na udaljenosti oko 1,5 km - ističe se u studiji.

 

 Investitor je do sada proizvodnju eksploziva obavljao u prenamjenovanom objektu servisne radionice na lokalitetu "Centralna rudišta" rudnika RŽR Ljubija.

- Povećanjem potražnje za ovim proizvodima i ograničenog perioda korištenja servisno-pogonske radionice u ove svrhe, investitor se odlučio za izgradnju objekata na novoj lokaciji. Izabrana lokacija se nalazi u okviru eksploatacionog polja "Centralnih rudišta" rudnika RŽR Ljubija za koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo Rješenje o saglasnosti na lokaciju - navodi se.

Izgradnja objekata za proizvodnju i skladištenje privrednog eksploziva će se odvijati prema Glavnom građevinskom projektu koji je uradila firma Radis iz Istočnog Sarajeva, a proizvodnja prema Glavnom tehnološkom projekatu koje je izradilo Preduzeća za ekologiju, projektovanje i sigurnost Zeps iz Gradiške.

- Prema Glavnom građevinskom projektu kompleks fabrike se sastoji od opasnog i neopasnog dijela. Opasni dio pogona čine objekti u kojima se obavljaju operacije s eksplozivnim materijama, kao i neopasni objekti, koji se nalaze u području opasne zone, a oko opasnih objekata.

U studiji se ističe da neopasni dio pogona čine objekti, odnosno tehničko-administrativni objekti, objekti društvenog standarda i pomoćni objekti (pogonska administracija, garderobe, društvene prostorije, restoran, mehanička radionica, kotlovnica, trafo-stanica, skladišta neopasnih materija i sl.), koji samo posredno služe za rad s eksplozivnim materijama. Površina opasnog dijela pogona je oko 41.196 m2, dok neopasni dio pogona obuhvata 101.502 m2.

 

Opasni dio pogona čine:

• Skladište eksplozivnih materija, površine oko 130 m2, kapaciteta 50 t, ukupno 3 ukopana objekta pokrivena zemljanim nasipom, sa zaštitnim nasipom-grudobranom ukupne površine oko 390 m2
• Skladište inicijalnih sredstava, kapaciteta 100.000 komada, jedan objekat, sa zaštitnim nasipom-grudobranom, površine 36 m2.
• Objekat za proizvodnju eksploziva

U studije se dodaje da je lokacija predviđena za fabriku eksploziva bila odlagalište jalovine prilikom eksploatacije željezne rude, tako da će izgradnjom ovih objekata doći i do uređenja prostora.

Javni uvid u nacrt Studije uticaja na životnu sredinu obezbijeđen je na internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske do 30. marta 2023. godine.

Javna rasprava o predmetnom nacrtu Studije uticaja na životnu sredinu održaće se 15. marta 2023. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Zavoda za izgradnju grada Prijedora (velika sala), Ulica Miloša Obrenovića 18c, Prijedor.

S. Š./ba.ekapija.com

...počinje priču o Kozarcu Ibro Kahrimanović: "Kozarac živi zahvaljujući dijaspori, odnosno Kozarčanima koji su se nakon progona zaustavili u evropskim zemljama, u Americi. Ali, iz ljubavi, iz nekakvog svog kozaračkog inata ponovo su izgradili ovo mjesto, čime je Kozarac postao simbol povratka u BiH. Istina, najveći broj njih dolazi za novogodišnje praznike i tokom ljeta, ali ono što su izgradili ovdje – kuće, drugi objekti – garancija su da će se vratiti zastalno i nastaviti živjeti ovdje."