Izdvajamo

 

Nakon danas održane 5.sjednice ,Gradski štab za vanredne situacije donio je slijedeće

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:
-Vodostaj rijeke Sane na mjernoj letvi kod gradskog mosta u 07,00 časova iznosio je 208 cm i ispod je granice redovnog praćenja. Vodostaji i opštinama uzvodno od grada Prijedora su takođe u padu i ispod granica redovnog praćenja. Vodostaj rijeke Miloševice je u granicama koje ne ugrožavaju stanovništvo i materijalna dobra u zoni tog vodotoka;
-Svi subjekti zaštite i spasavanja su na vrijeme i kvalitetno odgovorili na pojavu poplava u vremenu od 14. do 19.05 2023. godine i prestala je potreba za njihovim vanrednim angažovanjem;
-Stanje na polavljenim dijelovima grada je zadovoljavajuće i sve dalje aktivnosti vezane za redovno odvijanje gradskih funkcija preuzele su redovne službe u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Naredbe, zaduženja i preporuke
1.Prestaje da važi Prvi stapen pripravnosti od poplava proglašen Naredbom Gradskog štaba za vanredne situacije broj: 02-sl-3 / 23 od 15.05.2023. godine.

Za realizaciju ovog zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02- sl-5 /23
Datum: 22.05.2023. godine

KOMANDANT
Slobodan Javor

Budimo jedni drugima krila a ne kora od banane.