Izdvajamo

Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine (Sl. glasnik BiH br. 10/12 i 18/13) i člana 7. Zakona o organizaciji i provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS br. 70/12 i 39/13) Popisna komisija grada PRIJEDOR objavljuje


JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA GRADSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE GRADA

PRIJEDOR

Ovim Javnim pozivom Popisna komisija grada PRIJEDOR poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave za obavljanje poslova gradskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine na području grada  PRIJEDOR.

Zainteresovani kandidati za gradske instruktore i popisivače su dužni da se lično prijave u prostorijama Popisne komisije na adresi ZGRADA STANICE JAVNE BEZBJEDNOSTI PRIJEDOR – ULAZ DO MUZEJA.

Prijave za sudjelovanje u Popisu će se zaprimati od 11.7. do 31. 7. 2013. godine, u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Gradske popisne komisije.

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu gradskog instruktora ili popisivača.


GRADSKI INSTRUKTORI

Obaveze u Popisu: obuka popisivača; obilazak terena pred Popis i provjera usaglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu; organizacija i praćenje rada popisivača; pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PKLS i državnog/entitetskog instruktora.

Uvjeti koje kandidat za gradskog instruktora treba da ispunjava:

-     da je državljanin BIH;

-     da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

-     da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

-     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

-     da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili grada u kojoj će obavljati poslove gradskog instruktora;

-     da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

-     da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Spiskovi kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljeni najkasnije do 25. 8. 2013. godine u prostorijama Gradske popisne komisije i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. 8. 2013. godine Popisnoj komisiji grada podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Indexa (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za gradske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 6. do 10. 9. 2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u Popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ”od vrata do vrata” i drugi poslovi po nalogu gradskog instruktora i Popisne komisije. Popisivači moraju u dvije sedmice popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstava i stanove). Popisivanje na terenu traje od  1. do 15. oktobra 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom periodu nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.


Uvjeti koje kandidat za popisivača treba da ispunjava:

-     da je državljanin BIH;

-     da ima najmanje 18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

-     da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

-     da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;

-     da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili grada u kojoj će obavljati poslove popisivača;

-     da ima čitak rukopis;

-     da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

-     da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada.

Lista kandidata koji budu izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. 8. 2013. godine u prostorijama Gradske popisne komisije i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u periodu od 25. do 30. 8. 2013. godine Popisnoj komisiji grada podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata): Lične karte; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Indexa (za studente); Dokaz da je kandidat bio borac, invalid rata, civilna žrtva rata, član porodice poginulog borca.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u periodu od 16. do 20. 9. 2013. godine i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog testa i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati za gradske instruktore ili popisivače koji zadovoljavaju navedene uvjete iz Javnog poziva trebaju ponijeti ličnu kartu i hemijsku olovku radi popunjavanja Prijave o sudjelovanju u Popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu tačni, kandidat neće ući u izbor za gradskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove gradskog instruktora ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 75,00KM po jednom popisivaču.

Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2=1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95KM i P-2=1,95KM.

PREDSJEDNIK POPISNE KOMISIJE GRADA

Rade Aleksić, s.r.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE GRADA

Sead Jakupović, s.r.

Kahrimanović kaže kako je teško procijeniti koliko je trenutno stanovnika u Kozarcu. "Negdje oko 8.000. Prije rata živjelo je ovdje blizu 25.000 stanovnika, od kojih je 95 posto bilo bošnjačko stanovništvo. Zato smo toliko i stradali. Sve kuće, svi objekti, sve je u Kozarcu bilo porušeno. Po zadnjem popisu ima nas oko 20.000."