Izdvajamo

Na Univerzitetu u Maastrichtu, jučer je doktorsku tezu iz oblasti medicine odbranio Zlatan Mujagić, što je plod višegodišnjeg istraživanja mladog stručnjaka za koja je već dobio i međunarodna priznanja.

Naziv doktorske teze tridesetogodišnjaka rodom iz Kozarca je "Irritable Bowel Syndrome" (IBS), patofiziologija, simptomi i biomarkeri, u kojoj se mladi Kozarčanin bavi svim faktorima koji uzrokuju bolest iritabilnog kolona, kompletnog digestivnog sistema, želuca, tankog i debelog crijeva.Svečanom činu prisustvovali su roditelji, brat i sestra koji nisu skrivali ponos na prvu doktorsku titulu u uglednoj familiji Mujagić.

Zlatana nije obeshrabrila ni teška sudbina prognanika iz rodnog kraja kada je kao sedmogodišnjak s porodicom spas našao u Holandiji. Uz podršku roditelja dobio je mogućnost kvalitetne naobrazbe koju maksimalno koristi te u tridesetoj godini stiče zvanje doktora medicinskih nauka. Zaposlen je na odjelu gastroenterologije i hepatologije bolnice "Maastricht University Medical Center", a u septembru 2014. godine u kineskom Guangzhou, njegova naučna studija je proglašena među četiri najbolje u toj oblasti medicine, za što je dobio nagradu "Young Investigator Award", o čemu je "Dnevni avaz" već pisao.

Zlatan je veoma zadovoljan urađenim poslom, a posebno prijemom doktorata pred komisijom. - Disertacija se sastoji od deset orginalnih naučnih studija, a tiču se gastrointestinale bolesti, koja je internacionalno poznata pod skracenicom IBS.

Istraživali smo kako IBS nastaje a otrkilili smo da u jednoj grupi pacijenata postoji poremećaj funkcije tankog crijeva, odnosno povećanu permeabilnost ovog organa te da kod CIS pacijenata postoje poremećaj u metabolizmu serotonina koji je bitan neurotransmiter u tjelu koji reguliše funkciju crijeva, ali također ima važne funkcije u mozgu. Ovo ne znaci da sada tačno znamo kako IBS nastaje, ali smo se malo približili rješenju - pojasnio nam je novi doktorant Univerziteta Maastricht, čiji rad je nesumnjivo doprinos svjetskoj gastroenterologiji.

U disertaciji su još testirane nove i bolje metode mjerenja simptoma kod IBS pacijenata a otkrivene su dvije nove kombinacije biomarkera za IBS. Komisija pod vođstvom profesora Ad Masclee, gastroenterologa, profesora Frederik-Jan van Schooten, toksikologa, i dr. Daisy Jonkers bili su vrlo zadovoljni odgovorima kandidata Mujagića pa su po završetku svečanoga dijela svi zadovoljno otišli na slavlje u aulu univerziteta.

Dr Zlatan Mujagić objavio je već značajan broj naučnih radovima u stručnim časopisima i učestvovao na brojnim konferencijama u svijetu. Oženjen je i otac kćerke Amile.

Autor: A. Hu./ Avaz

Ali eto život je kao rijeka, tece i ne zaustavlja se.