Izdvajamo

 

Gradska uprava Prijedor, Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove i ove godine planira da na simboličan način obilježi prvi dan proljeća i Svjetski dan šuma.

Akcija “Čisto proljeće” zaživjela je 2021. godine, kako bismo uticali na ekološku svijest sugrađana.

U akciji se ujedno i obilježava Svjetski dan šuma.

Akcija je jedan od načina na koji pokušavamo da podignemo svijest građana, da ne bacaju otpad mimo mjesta koja su za to predviđena i da čuvaju životnu sredinu.

Moto akcije je “Za jedan dan očistimo naš grad”.

Ova akcija ujedno predstavlja uvertiru za aprilsku akciju proljetnog uređenja grada.

Ovom prilikom pozivamo građane da sakupe otpad u svojim naseljima i parkovima, na izletištima i aigralištima, te da tako svoju sredinu učine čistijom, ljepšom, ugodnijom za svakodnevni život , rad i odmor. Molimo građane da sakupljeni otpad dopreme do najbližih kontejnera. Učestvovanje u akciji je dobrovoljnog karaktera.

Ukoliko građani žele da učestvuju i osvoje prigodne nagrade u akciji, potrebno je da nam pošalju dvije fotografije na mail adresu Kontakt e-mail
Prva fotografija treba da bude prikaz odabrane lokacije prije čišćenja, a druga fotografija prikaz očišćene lokacije. Poželjno je da obe fotografije prikazuju stanje prije i poslije čišćenja sa iste pozicije.

Jedna osoba treba poslati dvije odabrane fotografije na pomenutu adresu.

Fotografije slati do 23. 3. 2023. godine do 12 časova.

prijedorgrad.org

...počinje priču o Kozarcu Ibro Kahrimanović: "Kozarac živi zahvaljujući dijaspori, odnosno Kozarčanima koji su se nakon progona zaustavili u evropskim zemljama, u Americi. Ali, iz ljubavi, iz nekakvog svog kozaračkog inata ponovo su izgradili ovo mjesto, čime je Kozarac postao simbol povratka u BiH. Istina, najveći broj njih dolazi za novogodišnje praznike i tokom ljeta, ali ono što su izgradili ovdje – kuće, drugi objekti – garancija su da će se vratiti zastalno i nastaviti živjeti ovdje."