Izdvajamo

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, V. broj: 506/2024 od 08.04.2024. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/24), federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, raspisuje

Javni poziv
za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama na područje entiteta
Republika Srpska
I

Objavljuje se Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava porodiljama povratnicama u entitet Republika Srpska, radi poboljšanja pronatalitetne politike.

II

Pravo na dodjelu novčanih sredstava imaju porodilje povratnice iz kategorije manjinskog povratka na područje entiteta Republike Srpska u skladu sa Aneksom VII, član 1. tačka 3.stav d) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini, i to:
1. Da su članice povratničkih domaćinstava na području entiteta Republika Srpska;
2. Da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području entiteta Republika Srpska;
3. Porodilje koje su rodile djecu u periodu od 01.07.2023. – 30.06.2024. godine.

Komletan tekst javnog poziva možete pročitati klikom na link : OVDJE!

Dodatne informacije u vezi javnog poziva se mogu dobiti putem kontakt telefona: 033 294 171, 033 294 173

Rok za prijave je 30.06.2024. godine.

FMROI.GOV.BA

Kad smo živjeli dole u Bosni uvijek smo se veselili tom četvrtku i da idemo na pijacu i vidimo nekog od poznati, a sad zahvaljujući Caji opet se veselimo četvrtku jer nas naš dragi Caja uvijek obraduje sa novim slikama i svojim izvještajem. Veliko ti hvala i da te dragi Allah dž.š. nagradi za tvoje dobro koje činis. Veliki selam svima.

Četvrtak
Refika , 30. July 2011