Izdvajamo

Bešić Fatima je mati od Keme Gajše i Huse Vrbe iz Kozarca

 

Budi ti ta osoba zbog koje - kada je ljudi vide - kažu - na dunjaluku ima još dobra, nije sve umrlo!