Izdvajamo

 

Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je danas novi Javni poziv za isplatu finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, koji će biti otvoren do 31. decembra.
Kako se navodi u saopštenju, Vlada Republike Srpske želi na ovaj način da pruži mogućnost svim nezaposlenim roditeljima četvoro i više djece, koji će u međuvremenu steći uslove za prijavu na javni poziv rođenjem djeteta, ali i onima koji su imali formalno pravne prepreke prilikom prijave na prethodni javni poziv, da ostvare pravo na isplatu finansijske pomoći u iznosu od 750 KM. To pravo ostvariće od momenta ispunjenja uslova propisanih javnim pozivom.
Uslovi javnog poziva ostaju isti. Jedan od roditelja četvoro i više djece finansijsku pomoć može ostvariti ako:

– je nezaposlen,– ima četvoro ili više djece, od kojih je najmlađe dijete u dobi do 18 godina života,

– ima državljanstvo Bosne i Hercegovine / Republike Srpske (entitetsko državljanstvo Republike Srpske),

– ima mjesto prebivališta u Republici Srpskoj i teritoriji Brčko distrikta BiH sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske, na dan stupanja na snagu odluke i

– ne nalazi se u evidenciji JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske kao korisnik nekog od prava iz dječije zaštite.

Kako se napominje, korisnici koji su već ostvarili ovo pravo prijavivši se na javni poziv koji je bio otvoren od 21. septembra do 21. oktobra ne treba ponovo da se prijavljuju, a njihovo pravo na isplatu finansijske pomoći od 750 KM na mjesečnom nivou važi do kraja ove godine.

Popunjen zahtjev, sa neophodnom dokumentacijom, šalje se poštom Ministarstvu porodice, omladine i sporta, na adresu: Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Trg Republike Srpske 1, Banjaluka.

Zahtjev za isplatu finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj se može preuzeti na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta: www.vladars.net -> ministarstva -> Ministarstvo porodice, omladine i sporta -> Dokumenti -> Javni poziv za podnošenje zahtjeva za finansijsku pomoć nezaposlenom roditelju četvoro i više djece.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta do sada je isplatilo finansijsku pomoć za 3.280 korisnika za šta je izdvojeno 2.460.000 KM.

agencije

Nikada zločine naših komšija zaboraviti nećemo i dok smo živi o njima ćemo svjedočiti i sve ljude na njih podsjećati. Istinu o našem stradanju ćemo konstantno širiti, a pravdu na ovosvjetskim sudovima uporno tražiti. Za istinu ćemo živjeti, raditi i umirati! Zbog toga danas na ovom mjestu želimo još jednom jasno kazati da su nas naše komšije u nedjeljnim, poslijepodnevnim satima, 24. maja 1992. godine, svojim paravojnim snagama napali, da su tada nad nama agresorski čin započeli i u narednom vremenu realizirali, da su na području naše općine više od 3.000 naših najmiliji poubijali, a njihova tijela u mnogobrojne jame i grobnice skrili, da su naše majke i sestre silovali, da su nas u logore zatvorili i u njima najtežim torturama mučili, da su naše imetke pljačkali i uništavali, da su naše džamije palili i rušili, da su nas sa ognjišta naših protjerali, da su nam povratak na njih osporavali, da se ni nakon 25 godina za zločine svoje nisu pokajali, da zločince iz svog naroda nisu izdvojili već su se s njima poistovjetili, da kosti naših najmilijih još uvijek na njima znanim mjestima kriju, da svoju omladinu lažima o nama truju, da na započetom zlu devedesetih godina i dalje ustrajavaju.

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.