Izdvajamo

 

Utorak 21. novembar 2023. godine, republički praznik Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, je neradni dan, osim za subjekte pobrojane u članovima II i III ovog Zaključka.
Zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, prevoz putnika i vatrogasna jedinica, dužni su da organizuju rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihovih osnovnih djelatnosti, neophodnih za pružanje usluga građanima.

 

Na osnovu člana 2. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 43/07), člana 7. i člana 8. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju, tragovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 14/19 i 15/21), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 i 36/19 i 61/21) i člana 89. Statuta Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 12/17), gradonačelnik Prijedora, donosi

Z A K LJ U Č A K
o radnom vremenu na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar 2023. godine

I

Utorak 21. novembar 2023. godine, republički praznik Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, je neradni dan, osim za subjekte pobrojane u članovima II i III ovog Zaključka.
Zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdijevanje vodom, električnom energijom, prevoz putnika i vatrogasna jedinica, dužni su da organizuju rad i dežurstva u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihovih osnovnih djelatnosti, neophodnih za pružanje usluga građanima.

II

Apoteke, benzinske pumpne stanice i prodavnice na benzinskim pumpnim stanicama, subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje i prodaje hljeba, peciva, svježe tjestenine, konditorskih proizvoda i kolača, trgovačke radnje tipa “dragstor”, trgovačke radnje koje se nalaze u sklopu staničnih objekata i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkog praznika.

III

Cvjećare, prodavnice pogrebne i pripadajuće opreme mogu da rade u vremenu od 08,00 do 13,00 časova.

IV

Ukoliko se zbog unaprijed ugovorenih obaveza prema kupcima ukaže potreba za rad na dan republičkog praznika, privredni subjekti koji imaju registrovanu proizvodnu djelatnost, treba pismeno, uz obrazloženje razloga za rad, da se obrate Područnoj Zanatsko-preduzetničkoj komori Prijedor Zanatsko preduzetničko udruženje Prijedor ili Privrednoj komori RS – Područna privredna komora Banja Luka kancelarija Prijedor najkasnije pet(5) dana prije traženog datuma.

Poslodavac je dužan radnicima, koji će raditi na dan republičkog praznika, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Slobodan Javor

Nema saudijskog islama, bosanskog islama, turskog islama. Ima jedan Islam koji vrijedi za sve ljude.

Mr. Safet Kuduzović