Izdvajamo

Bošnjački i predstavnici Hrvata strahuju da bi Zakon o premjeru i katastru mogao ostaviti bez imovine izbjegle i rasljene osobe, posebno one koji su u inostranstvu. Prema njihovom mišljenju, velika je mogućnost da ne dobiju pozive i informacije do kada trebaju dokazivati vlasništvo.

 

Nakon što je Banjalučkoj biskupiji oduzet dio zemljišta jer se radilo o državnoj imovini, Bošnjaci i Hrvati u Republici Srpskoj su u strahu su da će njihova imovina biti uzurpirana.

 Naime, Republička uprava za geodetske poslove Srpske radi na uspostavi jedinstvene evidencije katastra nepokretnosti.

Novim zakonom je planirano da sve nepokretnosti budu upisane, a cijeli posao će trajati narednih sedam ili osam godina. Upis ide na način da se objavi javni poziv nakon čega stranke izlažu dokaze o vlasništvu.

Iz RUIGP kažu radi se o ažuriranju, a ne s namjerom uzurpacije.

- Oduzeti nečije nepokretnosti, odnosno vlasništvo je moguće samo u postupku eksproprijacije, znači kada Vlada RS utvrdi opšti interes, tada uz pravičnu naknadu se nekome može ograničiti pravo na privatnu svojinu ili oduzeti ta svojina. U postupku izlaganja za osnivanje nove evidencije to je nemoguće, kaže Bosiljka Preradović, direktorka RUIGP.

No, bošnjački i predstavnici Hrvata strahuju da bi Zakon o premjeru i katastru mogao ostaviti bez imovine izbjegle i rasljene osobe, posebno one koji su u inostranstvu. Prema njihovom mišljenju, velika je mogućnost da ne dobiju pozive i informacije do kada trebaju dokazivati vlasništvo.

Iz RUIGP kažu da oni pozive šalju prvo javno, pa na kućnu adresu, a ukoliko se ne jave, onda adresu traže od MUP-a.

- Ukoliko se ni tada ne pojave, onda im se dodjeljuje privremeni zastupnik, kažu u RUIGP-u.

 

No, to bi, smatra delegat u Vijeću naroda Republike Srpske Elvedin Hamzić, moglo biti zloupotrebljeno jer ne postoje garancije da privremeni zastupnik želi i može zaštiti vlasništvo.

- Takva imovina će zasigurno kroz neki izvjesni period pripasti opštini da titulari s njom, a mogla bi se davati i pod koncesije. Protokom godina to bi moglo postati vlasništvo ili Opštine ili konceksionara, smatra Hamzić.

 

Tajnik biskupske konferencije u BiH Ivo Tomašević kaže da je Zakonom napravljena šteta onima kojima je već napravljena u ratu.

- U pitanju je zakon i njegova pravdenost i način provedbe, a ne banjalučka biskupija.


Oslobođenje

29. februara i 1. marta 1992. godine je održan referendum o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, na koji je izašlo oko 64% građana RBiH s pravom glasa i njih 99% je glasalo ZA nezavisnu i suverenu BiH, državu ravnopravnih građana i naroda.