Izdvajamo

Međunarodni dan ljudskih obilježava se od 1950. godine na dan kada je dvije godine ranije potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost...bez ikakvih razlika.

Aktivisti i aktivistice Centar za mlade „KVART“ i Udruženja Prijedorčanski Izvor iz Prijedora održali su danas protestnu šetnju povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Cilj akcije je skretanje pažnje sve češće prakse kršenja ljudskih prava, a neke do poruka na protestu su bile „ Pravo građana/ki ispred ličnih interesa polituiča/ki“, „Pravo na posao bez obzira na pol, seksualno, političko, stranačko opredjeljenje“, „ Imamo pravo na istinu, pravdu, jednakost i sigurnost“.

„Svakodnevno kršenje ljudskih prava je postala praksa koja mora prestati! Ljudi su svakodnevno izloženi diskriminaciji, nasilju, segregaciji i drugim oblicima marginalizacije kako od strane institucija i političara i političarki, tako i od strane drugih građana i građanki Bosne i Hercegovine. Živimo u društvu gdje su ugrožena mnoga ljudska prava od onih osnovnih prava, kao što je pravo na život, slobodu i sigurnost, pa preko drugi socijalnih, ekonomskih i političkih prava.“ izjavio je Branko Ćulibrk, aktivista Centra za mlade KVART iz Prijedora.

Aktivistica Centra za mlade KVART Nikolija Matić je istakla da akcijom u javnom prostoru podizemo svijest građana o njihovim pravima.

„Današnja akcija ima za cilj podizanje svijesti građana o njihovim pravima , jer borba za ljudska prava treba da traje cijelu godinu. Vrlo je nezahvalno izabrati samo par problema u moru problema sa kojim se današnje društvo nosi“.

„Bosna i Hercegovina, iako je potpisnica različitih konvencija čije prakse su obavezujuće, još uvijek pruža nejednak tretman svojim građanima i građankama. U zemlji cvjetaju kriminal i korupcija, osporeno je pravo na javno okupljanje, prijeti nam ekološka katastrofa, a praksa vladavine prava je na vrlo niskom nivou. Svakodnevno smo svjedoci ozbiljnih kršenja i uskraćivanja prava i sloboda različitim grupama ljudi od radnika i radnica, osobama sa invaliditetom, Romima i Romkinjama, osobama sa poteškoćama u razvoju, LGBTI osobama, ljudima u pokretu i mnogim drugim grupama koje su već dodatno marginalizovane i diskriminisane svojim položaj u društvu.

Današnji dan je primjer prakse kako bismo trebali postupati u mnogim slučajevima kada nam se uskraćuju naša prava, te je apel svim građanima i građanka da se bolje informišu o svojim pravima i da se istrajno i hrabro zauzimaju za sebe u svim situacijama u koje ih sistem i društvo stavljaju u nepovoljan društveni položaj.“ dodao je Ćulibrk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Draga braćo i sestre, vama poručujem da se nikoga osim Uzvišenog Allaha ne bojite i da istinu ni od koga ne krijete, već je svim ljudima oko sebe uporno govorite. Ne sjećajte se šehida svojih samo učenjima Kur'ana i dova, već ih se sjećajte vašim svjedočenjima o njihovoj nevinosti i komšijskoj krvoločnosti. Sjećajte ih se upiranjem prsta u njihove ubice. Sjećajte ih se svjedočenjem na sudovima. Sjećajte ih se tako što ćete djecu i unučad svoju učiti ko ih je ubio. Čuvajte ova polja koja su krvlju njihovom natopljena. Čuvajte ovu planinu po kojoj su kosti njihove rasijane. Čuvajte državu Bosnu i Hercegovinu zbog koje su oni ubijani. Budite ponosni na vjeru svoju čistu, naciju svoju hiljadugodišnju, jezik svoj bosanski! Budite ponosni na šehide svoje, bilo one koji su svoje živote izgubili nakon agresorskog upada ili one što se boriše u redovima armije Republike Bosne i Hercegovine.

Mr. Amir ef Mahić
25.05.2017. god.