Izdvajamo

 

Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Kozarac raspisuje konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda solidarnosti studentima i učenicima srednjih škola shodno na dalje navedenim tačkama:
I
Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima koji imaju prebivalište na području Medžlisa IZ Kozarac, za akademsku/školsku 2022/23. godinu.
II
Visina stipendije će se odrediti prema raspoloživim sredstvima i isplaćivat će se mjesečno za period septembar 2022. – juni 2023. godine (deset mjeseci).
III
Učenici i studenti moraju ispunjavati slijedeće uslove za dodjelu stipendija:
-da su članovi Medžlisa IZ Kozarac,
-da su državljani BiH,
-da imaju mjesto prebivališta na području Medžlisa IZ-e Kozarac,
-da imaju prosječnu ocjenu iz prethodne godine studija najmanje 8,0, a učenici najmanje 4,5.
da imaju status redovnog studenta (samo za studente)
IV
Uz prijavu za dodjelu stipendije, učesnici Konkursa su dužni dostaviti:
-Fotokopijа indeksа (student) ili dokaz o pohađanju srednje škole,
-Svjedočanstvo o završenom razredu ili potvrdu o prosjeku ocjena (za studente prve godine prosjek ocjena iz srednje škole),
-Izjavu da ne prima stipendiju od drugih davalaca stipendije,
-Kućna lista.
Ukoliko se na konkurs prijavi veći broj kandidata koji ispunjavaju prethodne uslove za dodjelu stipendije od broja obezbjeđenih stipendija prednost će se dati onima koji su:
– slabijeg imovinskog stanja,
– djeca iz šehidskih porodica i porodica ratnih vojnih invalida,
– nosioci nagrada i priznanja sa mektebskih takmičenja, kao i takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti nauke, kulture, sporta i umjetnosti,
– svršenicima hatmi
– sa većim prosjekom ocjena.
V
Prijave kandidata na konkurs razmatra i odluku o dodjeli stipendija donosi Izvršni odbor Medžlisa IZ Kozaracu u roku od 10 (dvadeset) dana, od dana zatvaranja konkursa, a prema kriterijumima utvrđenim ovim konkursom.
VI
Izvršni odbor će na osnovu dostavljenih prijava na konkurs:
odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave,
odbiti prijave kandidata koji ne ispunjavaju konkursne uslove za ostvarivanje prava na stipendiju,
sačiniti bodovnu listu u skladu sa kriterijumima propisanima u ovom konkursu.
VII
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 10 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave dostaviti u prostorije medžlisa ili poslati na adresu Medžlisa IZ Kozarac sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiranje“ ul. M. Tita bb, 79 202 Kozarac.


U Kozarcu, 17. 10. 2022.

Paradoks našeg vremena!

Naučili smo kako da preživljavamo, ali ne i kako da živimo. Dodajemo godine životu, ali ne i život godinama.

"Paradoks našeg vremena je da imamo veće zgrade, ali kraće živce; šire puteve, ali uže vidike; trošimo više, a imamo manje; kupujemo više, uživamo manje. Imamo veće kuće, a manje porodice; više udobnosti, a manje vremena; imamo više diploma, ali manje razuma; više znanja, a manje rasuđivanja; više stručnjaka, a još više problema; više znanja u medicini, a sve manje zdravlja.

Kaže Uzvišeni: “Znajte da život na ovom svijetu nije drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.” (El-Hadid, 20.)

#Lijepa_riječ