Izdvajamo

U nedjelju, 21. februara 2016. godine, održana je redovna Skupština Medžlisa Islamske zajednice Kozarac. Sjednica je održana u Kevljanskoj džamiji, a prisustvovala joj je većina skupštinskih zastupnika. Inače, skupštinu čini 45 džematskih zastupnika izabranih na redovnim izborima u 21 kozaračkom džematu. Pored članova Skupštine, sjednici su prisustvovali i glavni imam, te predsjednik Izvršnog odbora.Prije početka sjednice izabrano je radno predsjedništvo u sastavu: h. Sakib ef. Džaferović, predsjednik, h. Izet Mujkanović, potpredsjednik i Husnija Avdagić, zapisničar.
Rad Skupštine je otpočeo učenjem Kur'ana od strane Said ef. Toromanovića, imama džemata Brđani.Nakon usvajanja dnevnog reda podneseni su vjerskoprosvjetni, administrativno-pravni i financijski izvještaji, koji su jednoglasno usvojeni nakon određenog broja diskusija. Jednoglasno je usvojen i plan budžeta za 2016. godinu. Izvještaje su podnijeli: h. Amir ef. Mahić, glavni imam, h. Teufik Kulašić, predsjednik IO Medžlisa, te Ibrahim Kahrimanović, predsjednik Odbora za organizaciju šehidskih dženaza.Stanje vjerskog života na području Medžlisa Islamske zajednice Kozarac je ocijenjeno dobrim. Mektebsku 2014/15. godinu je pohađalo 81,8 % djece koja žive na području Medžlisa IZ-e Kozarac. U 2015. godini pokrenete su aktivnosti na polju rada sa ženskim dijelom džemata za koji je zadužena Refija-Refka Arifagić, te su pokrenute obimnije aktivnosti na radu sa omladinom za koji segment je zadužen Emil ef. Velić, imam džemata Kozaruša. Ovi novi oblici rada su u svojim začecima, ali već pokazuju lijepe rezultate.Intenzivirane su aktivnosti u pogledu Fonda solidarnosti koji bilježi veoma značajne rezultate. Pored dosadašnjih aktivnosti pokrenuto je prikupljanje materijalnih donacija. Za tu aktivnost je obezbjeđen magacin pored džamije u Hrnićima. Na ovom projektu značajnije su angažirani Jasmin ef. Glamočanin, h. Ajdin ef. Hrnić i h. Izet Mujkanović.
Realiziran je po prvi put humanitarni koncert „Eso Balić“, koji je nakon izmirenih troškova za organizaciju Fondu solidarnosti obezbjedio veoma značajan prihod za humanitarne aktivnosti (8.018 KM).
Samo u 2015. godini putem Fonda solidarnosti je prikupljeno oko 150.000 KM od kojih je oko 120.000 KM investirano u namjenske projekte. Od tih projekata su:
-porodična kuća Šefika Bahonjića u Brđanima (više od 40.000 KM),
-33 stipendije učenicima i studentima (više od 20.000 KM),
-akcija Kamičani „2015“ (10.000 KM),
-desetine jednokratnih pomoći (5.145 KM),
-pravna odbrana Alukić-Hirkić (6.185 KM),
-porodična kuća Hodžić u Brđanima (1.840 KM),
-porodična kuća Mraković u Kamičanima (1.333 KM),
Pored navedenih stavki BKC Kula iz Küsnachta (Švicarska) je obezbjedilo 32.800 KM donacija za poplavljena  područja u Bosni i Hercegovini. 30.000 KM je putem Fonda solidarnosti namjenski proslijeđeno na područje Zenice (Topčić Polje), Žepča, Maglaja (Tujnica, Kosova i Liješnica), Doboja, Modriče i Janje.Veći dio preostalih sredstva u Fondu je namijenjen za već određene aktivnosti i to:
-transplantacija bubrega Adnanu Kenjar (više od 10.000 KM),
-akcija „Kamičani 2015“ (više od 12.000 KM),
-Alukić-Hirkić (3.748 KM).Na području Medžlisa Islamske zajednice Kozarac samo je u prošloj, 2015. godini, investirano u vakufske nekretnine više od 750.000 KM. Među značajnijim realiziranim projektima su:
-privedena je kraju izgradnja, te je svečano otvoren mesdžid na Suhom Brodu,
-izgrađena je nova gasulhana u Kalati,
-uveliko su privedene kraju izgradnje džematskih kuća i mekteba u Deri i Gornjim Jakupovićima,
-džematska kuća u Kozaruši je u potpunosti renovirana,
-u Brđanima je izgrađen pomoćni objekat za grijanje džamije i džematske kuće sa novom instalacijom i opremom,
-oko harema i džamija u Mutniku i Hadžićima su urađene vrijedne ograde,
-u Kamičanima je proširen imamski stan i urađen novi ekonomičniji sistem centralnog grijanja,
-u džematsku kuću u Hrnićima je uvedeno centralno grijanje,
-asfaltiran je putni prilaz sa trotoarima kod Memorijalnog kompleksa šehidskog mezarja Kamičani-Kozarac,
-knjižni fond biblioteke „Ilijas ef. Mahmuljin“ je prevazišao brojku od 5.000 naslova,
-u džematu Kamičani je okončana aktivnost na kupovini nekretnina u korist vakufa pored džamije,
-uređen je parking kod mezarja Hrustići.U financijskom smislu Medžlis Islamske zajednice je pozitivno poslovao i uspješno okončao 2015. godinu.

U pogledu ovogodišnje kolektivne šehidske dženaze je naznačeno da bi se ona, ako Bog da, trebala održati 20. jula na području Kozarca, ali da se pouzdano o bilo kakvim brojkama ne može ovog trenutka uopće govoriti jer prošla godina nije obilježena značajnijim pronalascima grobnica niti ozbiljnijim rezultatima identifikacija.Skupština je uspješno završena sa učenjem odlomka iz Kur'ana od strane h. hfz. Muharem ef. Šeperovića, imama domaćina, te dove od strane glavnog kozaračkog imama. Na kraju je proučena Fatiha šehidima i kozaračkim vakifima.
Džemat Kevljani je veoma lijepo organizirao i popratio rad Skupštine na čemu su istom iskazane zahvalnost i čestitke.

Napomena: Svi iznosi nisu navedeni u preciznoj vrijednosti zbog većeg broja uplata u stranim valutama koje trenutno nisu konvertirane u domaću valutu.

Ovdašnja osnovna škola, koju pohađa 340 učenika, posebna je priča. Ne tako davno bila je među najvećima u bivšoj zajedničkoj državi, brojeći i do 3.800 učenika. I danas su u njenim klupama učenici Bošnjaci, Srbi, Ukrajinci, Romi. Isto je i s nastavnim osobljem.

Al-Jazeera 01.2017.