Izdvajamo

 

Već odranije je najavljeno da bi Omarska uskoro mogla da dobije status opštine. Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić rekla je da je Inicijativni odbor za osnivanje te opštine podnio Skupštini Prijedora inicijativu za osnivanje na koju je navedeni parlament dao pozitivno mišljenje.

„Prema Inicijativi, područje opštine Omarska činila bi naseljena mjesta Babići, Bistrica, Busnovi, Gradina, Jelićka, Kevljani, Krivaja, Lamovita, Marićka, Niševići, Omarska i Petrov Gaj“, objasnila je Jujićeva.

Dodala je da je Vlada Srpske razmatrala inicijativu Odbora za osnivanje opštine Omarska, elaborat o opravdanosti teritorijalne promjene, mišljenje Skupštine grada Prijedor i mišljenje Komisije za davanje mišljenja o ispunjenosti uslova za osnivanje opštine Omarska te je prihvatila navedenu inicijativu.

„Sljedeći korak u realizaciji povodom ove inicijative je izrada Nacrta zakona o osnivanju opštine Omarska u skladu sa planom rada Vlade i Programom rada Narodne skupštine“, rekla je Jujićeva.

aloonline

"Ako pravdu ne nađeš na ovozemaljskoj sudnici, svoju parnicu usmjeri ka ahiretskoj sudnici, gdje će svjedoci biti meleki, gdje su sve tužbe brižno čuvane i gdje je sudija Najpravedniji i Najmudriji od svih!"

Aid el-Karni