Izdvajamo

 

Projekat „Asfaltiranje i ograđivanje dječijeg igrališta u MZ Rizvanovići“ odobrila je Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH. Vrijednost navedenih radova iznosila je cca 32.000,KM, od čega je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH finansiralo cca 26.700,00KM, a grad Prijedor cca 5.300,00KM.

Ciljevi projekta su obezbjeđivanje kvalitetnog prostora za fizičku aktivnost djece mjesne zajednice Rizvaniovići , kao i susjednih naselja, stvaranje adekvatnih uslova za odvijanje nastave fizičkog vaspitanja područne osnovne škole koja se nalazi uz navedeno igralište, te unaprediti uslove za opstanak mlađe populacije ( porodica sa djecom).

Ovo je jedan u nizu zajedničkih projekata koje su uspješno realizovali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Grada Prijedora, zajedničkim sufinansiranjem ( Regionalni stambeni program sa 6 podkomponenti, elektrifikacija povratničkih naselja i sl).

 Prijedor24.com

Nikada zločine naših komšija zaboraviti nećemo i dok smo živi o njima ćemo svjedočiti i sve ljude na njih podsjećati. Istinu o našem stradanju ćemo konstantno širiti, a pravdu na ovosvjetskim sudovima uporno tražiti. Za istinu ćemo živjeti, raditi i umirati! Zbog toga danas na ovom mjestu želimo još jednom jasno kazati da su nas naše komšije u nedjeljnim, poslijepodnevnim satima, 24. maja 1992. godine, svojim paravojnim snagama napali, da su tada nad nama agresorski čin započeli i u narednom vremenu realizirali, da su na području naše općine više od 3.000 naših najmiliji poubijali, a njihova tijela u mnogobrojne jame i grobnice skrili, da su naše majke i sestre silovali, da su nas u logore zatvorili i u njima najtežim torturama mučili, da su naše imetke pljačkali i uništavali, da su naše džamije palili i rušili, da su nas sa ognjišta naših protjerali, da su nam povratak na njih osporavali, da se ni nakon 25 godina za zločine svoje nisu pokajali, da zločince iz svog naroda nisu izdvojili već su se s njima poistovjetili, da kosti naših najmilijih još uvijek na njima znanim mjestima kriju, da svoju omladinu lažima o nama truju, da na započetom zlu devedesetih godina i dalje ustrajavaju.

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.