Izdvajamo

 

Grad Prijedor raspisao je danas javne pozive za subvencije troškova đačkog prevoza za srednjoškolce iz Prijedora čije mjesto prebivališta je od škole udaljeno više od četiri kilometra, za drugo polugodište školske 2022/2023. godine.

Na subvenciju od 20 odsto od cijene mjesečne karte imaju pravo svi srednjoškolci koji ne ostvaruju subvenciju po drugom osnovu.

Na subvenciju od 50 odsto imaju pravo srednjoškolci koji nemaju jednog roditelja, čiji roditelj ima status ratnog vojnog invalida, civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture, kojima je jedan roditelj nezaposlen, a žive u višečlanoj porodici, kao i gdje jedan roditelj samostalno izdržava dijete.

Pravo na subvenciju od 100 odsto imaju đaci iz višečlanih porodica gdje su oba roditelja nezaposlena, učenici sa invaliditetom, korisnici prava na njegu i pomoć drugog lica i djeca iz porodica čiji je roditelj korisnik stalne novčane pomoći ili prava na pomoć i njegu drugog lica.

Pozivi se objavljuju na zvaničnoj internet stranici grada i u sedmičnom listu “Kozarski vjesnik”, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave.

Pozivi su već bili raspisani 17. februara, ali su danas ponovo objavljeni jer je u međuvremenu došlo do dopune pravilnika koji uređuje ovu oblast, čime su većim iznosom subvencije ponovo obuhvaćena djeca civilnih žrtava rata i žrtava ratne torture.

Za ovu namjenu u budžetu grada lani je bilo planirano 105.000 KM, ali je ta stavka drugim rebalansom smanjena na 70.000 KM, koliko iznosi i u budžetu za 2023. godinu.

Više pogledati OVDJE

Autor: SRNA

Ali eto život je kao rijeka, tece i ne zaustavlja se.