Izdvajamo

 

Grad Prijedor objavio je danas preliminarne rezultate javnih poziva za subvenciju troškova đačkog prevoza za drugo polugodište tekuće školske godine za srednjoškolce čije mjesto prebivališta je od škole udaljeno više od četiri kilometra.

Uslove za subvenciju đačkog prevoza po posebnim kategorijama ispunio je 141 đak, a pravo na subvenciju đačkog prevoza u visini od 20 odsto od iznosa mjesečne karte 96 učenika.

Na subvenciju od 20 odsto od cijene mjesečne karte imaju pravo svi srednjoškolci koji ne ostvaruju subvenciju po drugom osnovu.

Na subvenciju od 50 odsto imaju pravo srednjoškolci koji nemaju jednog roditelja, čiji roditelj ima status ratnog vojnog invalida, civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture, kojima je jedan roditelj nezaposlen, a žive u višečlanoj porodici, kao i gdje jedan roditelj samostalno izdržava dijete.

Pravo na subvenciju od 100 odsto imaju đaci iz višečlanih porodica gdje su oba roditelja nezaposlena, djeca bez roditeljskog staranja, učenici sa invaliditetom, korisnici prava na njegu i pomoć drugog lica i djeca iz porodica čiji je roditelj korisnik stalne novčane pomoći ili prava na pomoć i njegu drugog lica.

Rezultati su objavljeni na veb stranici Gradske uprave i učenici koji nisu na spiskovima imaju pravo da podnesu prigovor u roku od osam dana.

Za subvencije đačkog prevoza u budžetu grada za ovu godinu planirano je 110.000 KM ili za 5.000 KM više nego lani.

Lista 1 vidi OVDJE

Lista 2 vidi OVDJE

Agencije

Ne! Nećemo više biti kao bolesnici koji će u tišini i lažnoj finoći popustiti svima i dati Bogu dušu."

"Radikalan sam! Opasan sam!
- Radikalan sam protiv svih radikalnih planova za uništenje mog naroda, moje vjere i moje kulture.
- Opasan sam za sve zavjere i sve subjekte koji rade o glavi meni i mom narodu, mojoj vjeri i mojoj kulturi."

Muftija Muamer ef. Zukorlić