Izdvajamo

 

Zbog intenzivnih padavina na širem području grada Prijedora i u gornjem slivnom području rijeke Sane i njenih pritoka počev od 11.03.2024. došlo je do naglog porasta vodostaja rijeka Sane i Gomjenice koji je u poslijepodnevnim časovima imao prirast i do 25 cm na sat.

U 18,00 časova vodostaj je dostigao kotu od 351 cm nakon čega je od strane Odsjeka civilne zaštite započeto sa stalnim praćenjem cjelokupnog slivnog područja rijeke Sane.

Tokom dana u više navrata pripadnici Teritorijalno vatrogasno- spasilačke jedinice vršili su ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija.

Stanje u zoni vodotoka Miloševice je tokom padavina bilo zadovoljavajuće s obzirom na izvedene građevinske radove i proširenja korita u zoni ovog vodotoka.

Padavine na cjelokupnom slivnom području su prestale u poslijepodnevnim časovima ali je priliv vode u vodotoke i dalje bio velik, sve do ponoći kada se osjetilo blago usporavanje rasta svih vodotokova.

Stagnacija vodostaja započela je najprije u gornjem slivnom području rijeke Sane , u Ključu i Sanskom Mostu oko 02,00 časa 12.03.2024. godine, dok se taj trend osjetio u Prijedoru u jutarnjim časovima oko 06,00 časova.

U ranim jutarnjim časovima izvršen je detaljan pregled terena tokom kojeg je uočeno parcijalno izlijevanje vode iz korita rijeke Sane i popunjavanje prirodnih depresija u Tukovima, Raškovcu, Bišćanima i Brezičanima. Nisu registrovani objekti u koje je ušla voda, putna komunikacija prema Bišćanima je prohodna i saobraćaj se odvija nesmetano.

Trenutni vodostaj rijeke Sane u Prijedoru iznosi 401,4 cm i isti je u blagom padu u odnosu na jutrošnji maksimum od 404 cm. Značajniji trend pada vodostaja bilježi se u gornjem slivnom području u Ključu 15 cm i Sanskom Mostu 23 cm.

U toku dana očekuje se daljnji značajniji pad vodostaja, s obzirom da padavine koje su najavljene nisu tog intenziteta koji bi mogao značajnije uticati na vodotok rijeka Sane i Gomjenice.

Odsjek za civilnu zaštitu će nastaviti sa praćenjem stanja na terenu, po potrebi predlagati potrebna rješenja i o istom redovno obavještavati nadležne.

Kabinet gradonačelnika Prijedora

foto: Ilustracija

Paradoks našeg vremena!

Naučili smo kako da preživljavamo, ali ne i kako da živimo. Dodajemo godine životu, ali ne i život godinama.

"Paradoks našeg vremena je da imamo veće zgrade, ali kraće živce; šire puteve, ali uže vidike; trošimo više, a imamo manje; kupujemo više, uživamo manje. Imamo veće kuće, a manje porodice; više udobnosti, a manje vremena; imamo više diploma, ali manje razuma; više znanja, a manje rasuđivanja; više stručnjaka, a još više problema; više znanja u medicini, a sve manje zdravlja.

Kaže Uzvišeni: “Znajte da život na ovom svijetu nije drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.” (El-Hadid, 20.)

#Lijepa_riječ