Izdvajamo

 

Na osnovu člana 2. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, ("Sl.glasnik RS", broj: 43/07), člana 7. i člana 8. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području grada Prijedora ("Sl.glasnik grada Prijedora" broj: 14/19 i 15/21), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.glasnik RS" broj : 97/16 , 36/19 i 61/21), i člana 89. Statuta grada Prijedora ("Službeni glasnik grada Prijedora", broj: 12/17), Gradonačelnik Prijedora, d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

1.Prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2024. godine (srijeda), je neradni dan za sve privredne subjekte registrovane na području grada Prijedora, osim subjekata pobrojanih u tačkama 2. 5. i 6. ovog Zaključka.

2.Prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2024. godine (srijeda), mogu da rade samostalne preduzetničke radnje -mesnice u periodu od 07,00 do 12,00 časova.

3.Drugog maja 2024. godine (četvrtak), pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost, osim subjekata pobrojanih u tački 5. ovog Zaključka, mogu da rade u vremenu od 08,00 do 13,00 časova.

4.Dan pobjede nad fašizmom, 09.05.2024. godine (četvrtak), je neradni dan za sve privredne subjekte registrovane na području grada Prijedora, osim subjekata pobrojanih u tački 5. ovog Zaključka.

5.Apoteke, benzinske pumpne stanice i plinske pumpne stanice i prodavnice na benzinskim i plinskim pumpnim stanicama, subjekti koji se bave djelatnostima proizvodnje i prodaje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, trgovačke radnje tipa "dragstor", trgovačke radnje koje se nalaze u sklopu staničnih objekata i ugostiteljski objekti mogu raditi redovno radno vrijeme za vrijeme trajanja republičkih praznika.

6.U dane republičkih praznika, u vremenu od 0,08 do 13,00 časova mogu da rade cvjećare, prodavnice pogrebne opreme i pripadajuće opreme.

7.Ukoliko se zbog unaprijed ugovorenih obaveza prema kupcima ukaže potreba za rad na dan republičkog praznika, privredni subjekti koji imaju registrovanu proizvodnu djelatnost, treba pismeno, uz obrazloženje razloga za rad, da se obrate Područnoj Zanatsko-preduzetničkoj komori Prijedor Zanatsko preduzetničko udruženje Prijedor ili Privrednoj komori RS - Područna privredna komora Banja Luka kancelarija Prijedor najkasnije pet (5) dana prije traženog datuma.

8.Poslodavac je dužan radnicima, koji će raditi na dane republičkih praznika, omogućiti ostvarivanje prava u skladu sa propisima o radu.
9.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.


GRADONAČELNIK
Slobodan Javor

Teufik Kulašić podsjeća da je svaki drugi stanovnik prošao kroz prijedorske logore, te logor Manjaču. Blizu 2.500 Kozarčana ubijeno je, a njih još gotovo 600 nije pronađeno.