Izdvajamo

Ponekad znamo reći kako je hefta bila dosadna ništa se nije radilo. Za prošlu heftu može se reći da je bila ispunjena sa događajima. Počev od promocije knjige Osmana Menkovića, koja je bila jako uspješna, zatim pripreme za Bajram, gdje je raja pokazala svoj merhametluk, dosta sam novca podjelio socijalno ugroženim kozarčanima, neki su zahtjevali anonimnost, neki nisu postavljali uslove, a ja slikao da bih dokazao da sam uručio novac tamo gdje je donator zahtjevao,  pa Bajram, zatim akcija pomoći za Nedžada Bešića, juče posjeta mjestu masakra na Koričanskim stijenama...

Pripreme za novu školsku godinu, u OŠ "Kozarac", su u toku. Ove godine je upisano 30 prvačića. Enes Kahrimanović već petu godinu kupuje materijal za polaznike 1.razreda. Materijal je za cijelu školsku godinu.

Rode u našem kraju su rijetkost.

Često prolazim starim putem kroz Kozarušu pored, sad već, stare škole. Žao mi što nemam sliku dok je ovdje bio park. Prije par godina mještani su sve sasjekli, a na pitanje zašto, odgovarali su da će zasaditi novo drveće i cvijeće i da će ovdje biti novi i ljepši park.
Danas od tih obećanja nema ništa, a zašto? Mještani mi odgovaraju: "Nije do mene ili nije do nas"

Jedna sa Poljane.

Lijep je osjećaj kad se sretnem sa čitaocima našeg portala i još kad me hvale. To me tjera da još više radim.

Pred Bajram sam svratio u narodnu kuhinju "Optimisti" u Prijedoru. Tamo sam predao 180 KM od Bešić Hare i Mevle.
Ovdje sam našao predstavnike fondacije Idriz Jakupović dok su utovarali pakete pomoći, a u saradnji sa narodnom kuhinjom Optimisti Prijedor, za izbjeglice u Bihaću.

Tamama Lezić kuharica pokazuje mi već pripremljene obroke za socijalno ugrožene u Dubici, 40 obroka. "U Prijedoru podjelimo 60 obroka po kućama i za oko 100 obroka dođu ovdje kod nas" priča mi Tamama.

Takođe pred Bajram sam uručio novćanu pomoć od Adisa Medića i njegove porodice, po 50 KM za Zumra Čuskić, Fatima Paratušić, Hatemina Bahonjić i Džemili Jaskić.

Silažiranje kukuruza je u toku.

Saopštenje za javnost FK "Bratstvo" Kozarac vezano za incident na fudbalskoj utakmici regionalne lige, grupa zapad, od dana 18.08.2018.g gdje smo gostovali kod FK "Borac" iz Dubice.

Blic akcija koju su pokrenuli poljoprivrednici, za Nedžada Bešića, je u toku. Za one koji ne znaju, Nećko je ljetos imao saobraćajnu nesreću, motorom. Sinoć sam bio kod Kiće (Islam Melkić). On je juče bio u posjeti kod Nedžada i priča mi da sve ide na bolje. Doktori vjeruju u uspješno liječenje sa lijekovima koji se moraju kupovati u Srbiji, a dosta su skupi i moraju se kupovati svakih 10 dana, zbog skladištenja.

Potrebne su 4 terapije, a svaka košta 800 KM. Juče je već plaćeno za prvi lijek (terapiju), pelene, ubrisne maramice i jednokratna pomoć Nećkinoj mami 250 KM, a sve skupa potrošeno je 1070 KM.

Mnogi me pitaju za broj računa na koji se može uplatiti pomoć za unesrećenog. Danas sam dobio od Kiće ove brojeve računa, na koje se može uplatiti pomoć, sa naznakom za Nedžada Bešića.

Gore navedene uplate na računu su trenutne i one se mjenjaju iz sata u sat. Merhametluku naše raje nema kraja. Idući četvrtak slijede novi izvještaji od ove akcije.

Slijedi spisak donacija za Nedžada Bešića, a koje su uplaćene danas do 11.00 sati:

Alukic Enes 100km
Melkic Redzep 20km
Mujkic Vasif 10km
Mujkanovic Edin 40km
Mahmuljin Muhamed 100km
Melkic Edhem 50e
Mandzukic Nijaz 50km
Jamupovic Midhad 50km Galerija
Jakupovic Adil Fatima 50km
Menkovic Emir 50km
Besic Smajo 100km Redzepov
Besic Fikret 100km
Oruc Adin 30km
Mujkanovic Mirhet 50e
Denic Nijaz 20km
Nikolic Gojko 10km
Beric Ostoja 10km
Hrustic Almir 10km
Besic Dina 20e
Okanovic Mirsada 20e
Besic Rahima 20km
Jakupovic Said 100km
Jakupovic Mustafa 100km
Filovic Amir 50km
Foric Nihad 50km
Nurisic Salih 30km
Fadil Senada Melkic 50e
Sivac Bahra Ekrem 500km
Garibovic Dino 50km
Mujkanovic 50km
Sales Huse 50km
Mesic Juso 50km
Besic Safet 100km
Turkanovic Hamdija 50km
Garibovic Emina 100km
Okic Jasmina 10km
Okic Muhamed 50km
Sivac Alen 30km
Kahric Suvad Majda 50km
Kahric Besim Sabiha 100km
Ahric Asmir Ajla 100km
Hegic Indira Samir 50km
Besic Hase 40e
Besic Mirsad miki 20ch
Jakupovic Mevludin 50km
Trnjanin Rasim 20km
Melkic Fate 25e
Melkic Zineta 25e
Kapetanovic Enes 100km
Softic Enver 50km
Cera Gradjevinac 50km
Jakupovic Sead 50e
Cehaic Sead 20km
Ibrahimovic Tifa 10km
Mehinovic Merisa 20km
Jakupovic Sead 20km
Adjemovic Nisveta Siski 50e
Softic Sead Zabac 20km
Dergic Camil 20km
Kusuran Zijad 30km
Jakupovic Sakib 100km Sejdic
Kahrimanovic Hare 50km
Turkanovic Almedin 10km
Jaskic Suad 50e
Denic Nedzad 10e
Fazlic Mido 20km
Fazlic Tako 20km
Kulenovic Ibrahim 50km šurga
Kulasic Bezhad 50km
Garibovic Ismet 100km ipe
Kevac Edin 100km
Apoteka Jovanka 50km
Glamocanin Jasmin 100km efendija
Gluhic Maris 20km
Kapetanovic Arnela 100km
Kljucanin Adnan 100km
Jakupovic Elvir 5oe
Besic Nijaz 50e
Huremovic Ilijaz 100km
Foric Sabit 100km
Sahbaz Bajro 50km
Dalija i Maida 100km
Fajo i Dijala 100km
Faik i Hajra 100km
Duraum i Mersiha 50km
Eno 50km
Adjemovic Esad 100km
Dautovic Hatema 100km Adnan
Besic Sada 20km
Demirovic Edhem 100km
Halak Emira 20k
Demirovic Edhem 100km
Halak Emira 20km
Deomic Amela 20km
Halak Mirsad 50km
Besic Dzemila 100km
Turkanovic Rahima 50e
Besic Jasmina 100km
Custic Muste 20e
Besic Bego 100km
Husic Smail 50km
Mehanovic Ilijaz 50km
Dizdarevic Almir 100k
Mahmuljin Adisa 100km
Mahmuljin Omer 100km
Huskic Eno Sajma 50km
Hrustic Mersad 100km
Softic Elvir Medina 20km
Pidic Elvira 20km
Dergic Camil 100km
Murisa Sanela 50km
Murecehajic Mujo 50km
Dergic Jasmin 50e
Hatema Hase Mujkanovic 50e
Kahrimanovic Anela 50e
Kahrimanovic Selma 50e
Besic Edhem 50km
Besic Edin 50km
Kulasic Teufik 140km
Besic Smail 20km sabaka
Besic Saban 100km
Jakupovic Esad 100km
Jakupovic Sabahudin 100km
Langl Samka 50e
Langl Sara 30e
Kenjar Emir 20e
Icic Emina 10km
Basic Hima 50km Suhra
Balic Eno 50km Suada
Besic Ilijaz 100e
Kahrimanovic Zilhad 20km
Amina Melkic 50km
Sejdic Mediha 100km
Softic Rejhan 100km
Mahmuljin Haris 20km
Mahmuljin Mirnes 10km
Kapetanovic Sebiha 100km
Pihic Midhad 50km
Kapetanovic Indira 50km
Kapetanovic Asima 50km
Besic Kelima 50km
Melkic Djevad 125.70
Jakupovic Emir 100km Dina
Jakupovic Amela 100km
Jakupovic Edis 100km
Jakupovic Dzevad 100km Edina
Balic Refik 100km
Alukic Elvis 100km
Avdagic Ferid 100km
Kulasic Braco 50km
Dautovic Almir 50e
Alic Redzep 50km
Velic Mure 100e

Jakupovic Camil 200km sa famelijom
Jakupovic Aziz 50km
Susic Adis 100e
Susic Kemal 50km
Hasani Elvira 150km
Demirovic Asim 20km
Amela Frizerka 20km
Susic Armin 60km
Mehmedagic Irfan 100e
Kahrimanovic Muharem 50km
Softic Kemo 10km
Kusuran Fikret 50km
Mehmedagic Ferid 100km Leka
Demirovic Emir Mirsada 1000 Ch Almedin Amir
Karabasic Jasmin Mina 100km
Arifagic Kemal Edin 100km
Arifagic Adis 50km
Arifagic Hatemina 50km
Arifagic Ibrahim 100km
Halvadzic Sabahudin 20km
Kljaic Jasmin 50km
Velic Jusuf 50km
Besic Hajro 50km
Kahrimanovic Hase 100e

Kevac Mirsad
Velic Nazmija
Velic Ramo
Ćatic Aldan
Hadzic Alen grupa 100km
Foric Idriz 20km
Taljc Asim 50km
Gluhic Zlaja 50km
Ćatic Aldan 20e
Hodzic Emil 50km
Redzic Halim 20km
Poljak Ismet 20km
Mahmuljin Dzemal 50km
Mehedagic Hasan 20km
Alic Kemal 50km
Blazevic Agan 175km
Blazevic Huzejr 175km
Krajisnik Almir 30km Taxi
Huremovic Hasan 100ch Haca
Mahic Mirsad 50km
Kahrimanovic Vajta 20km
Udruzanje Śehida Prijedor 100km
Besic Mersiha 100km Redzic
Besic Anita 100km Kajdic
Ćausevic Medina 100km
Jakupovic Amir 50km
Alic Fikret 50km
Deomic Kemal 50km
Hodzic Hatka 50km
Bejtic Hikmeta 50km
Garibovic Ilijaz 500km
Demirovic Sadik 50km
Besic Teufik 20km
Besic Jusuf 50km
Blazevic Familija 50km
Filovic Ahmet 50km Fila
Mehadzic Senad 10e

Henja 50e
Jakupovic Sead 50km Admira
Cehaic Amel 50km Sejada
Softic Sead 20km Indira
Sadikovic Semin 10km
Mujkanovic Camka 307e
Krantic Semir i Lejla 162KM

Nadam se da nisam nekog ispustio. Sljedeći četvrtak nastavak spiska.

Danas na četvrtku lijepo vrijeme, prazničko raspoloženje. Raje ne baš kao zadnjih 8 četvrtaka ali dosta raje. Danas sam se oprostio sa puno raje koji ovaj vikend odlaze u zemlje prebivališta. Današnja tema razgovora je bila Bajramski praznici, akcija za Nedžada Bešića, video koji sam jutros objavio o Edhemu Hadžiću-Crnom i pohvale njemu da je uspio skupiti snage da ispriča šta je sve preživio.

Slijede fotografije koje sam danas pravio na četvrtku.

To je to za ovaj četvrtak, a do sljedećeg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremović

Još samo ovo: Ko hoće nešto da učini, nađe načina, ko neće ništa da učini, nađe izgovor.

Emil Velić podsjeća da je upravo u Kozarcu obnovljena i svečano otvorena prva džamija u RS-u, zbog čega je dobila naziv "Prva džamija nade", jer su je prije 17 godina otvorili predstavnici Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. "I ovdje je zanimljivost da je sve urađeno sredstvima građana, a jedna od najstarijih mještanki, Fatima Hadžić, dala je svoju životnu ušteđevinu, čime je zapravo i počela obnova ove 'prve džamije', sada već davne 1999. godine", prisjeća se Sakib Džaferović.