Izdvajamo

Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Kozarac raspisuje konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda solidarnosti studentima i učenicima srednjih škola shodno na dalje navedenim tačkama:

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima koji imaju prebivalište na području Medžlisa IZ Kozarac, za akademsku/školsku 2020/21. godinu.

II

Visina stipendije će se odrediti prema raspoloživim sredstvima i isplaćivat će se mjesečno za period septembar 2020. – juni 2021. godine (deset mjeseci).

III

Učenici i studenti moraju ispunjavati slijedeće uslove za dodjelu stipendija:

da su članovi Medžlisa IZ Kozarac,
da su državljani BiH,
da imaju mjesto prebivališta na području Medžlisa IZ-e Kozarac,
da imaju prosječnu ocjenu iz prethodne godine studija najmanje 7,5, a učenici najmanje 4,0.
da imaju status redovnog studenta (samo za studente)
IV

Uz prijavu za dodjelu stipendije, učesnici Konkursa su dužni dostaviti:

Fotokopijа indeksа (student) ili dokaz o pohađanju srednje škole,
Svjedočanstvo o završenom razredu ili potvrdu o prosjeku ocjena (za studente prve godine prosjek ocjena iz srednje škole),
Izjavu da ne prima stipendiju od drugih davalaca stipendije,
Kućna lista.
Ukoliko se na konkurs prijavi veći broj kandidata koji ispunjavaju prethodne uslove za dodjelu stipendije od broja obezbjeđenih stipendija prednost će se dati onima koji su:

– slabijeg imovinskog stanja,

– djeca iz šehidskih porodica i porodica ratnih vojnih invalida,

– nosioci nagrada i priznanja sa mektebskih takmičenja, kao i takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti nauke, kulture, sporta i umjetnosti,

– svršenicima hatmi

– sa većim prosjekom ocjena.

V

Prijave kandidata na konkurs razmatra i odluku o dodjeli stipendija donosi Izvršni odbor Medžlisa IZ Kozaracu u roku od 20 (dvadeset) dana, od dana zatvaranja konkursa, a prema kriterijumima utvrđenim ovim konkursom.

VI

Izvršni odbor će na osnovu dostavljenih prijava na konkurs:

odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave,
odbiti prijave kandidata koji ne ispunjavaju konkursne uslove za ostvarivanje prava na stipendiju,
sačiniti bodovnu listu u skladu sa kriterijumima propisanima u ovom konkursu.
VII

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave dostaviti u prostorije medžlisa ili poslati na adresu Medžlisa IZ Kozarac sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiranje“ ul. M. Tita bb, 79 202 Kozarac.

U Kozarcu, 09. 10. 2020.


Draga braćo i sestre, vama poručujem da se nikoga osim Uzvišenog Allaha ne bojite i da istinu ni od koga ne krijete, već je svim ljudima oko sebe uporno govorite. Ne sjećajte se šehida svojih samo učenjima Kur'ana i dova, već ih se sjećajte vašim svjedočenjima o njihovoj nevinosti i komšijskoj krvoločnosti. Sjećajte ih se upiranjem prsta u njihove ubice. Sjećajte ih se svjedočenjem na sudovima. Sjećajte ih se tako što ćete djecu i unučad svoju učiti ko ih je ubio. Čuvajte ova polja koja su krvlju njihovom natopljena. Čuvajte ovu planinu po kojoj su kosti njihove rasijane. Čuvajte državu Bosnu i Hercegovinu zbog koje su oni ubijani. Budite ponosni na vjeru svoju čistu, naciju svoju hiljadugodišnju, jezik svoj bosanski! Budite ponosni na šehide svoje, bilo one koji su svoje živote izgubili nakon agresorskog upada ili one što se boriše u redovima armije Republike Bosne i Hercegovine.

Mr. Amir ef Mahić
25.05.2017. god.