Izdvajamo

Danas je u dzematu Kozarusa proucena dova na novu musalu koju je podigao Senad Deumic sa svojim sinovima a u ime svoje rahmetli supruge Mine Deumić.Takodze je proucena i ceteresnica njegovoj supruzi Mini koja je nedavno preselila.Da je dragi Allah uvede u dzenet.

Amin.

Muhamed-Braco Kulašić


"Ako pravdu ne nađeš na ovozemaljskoj sudnici, svoju parnicu usmjeri ka ahiretskoj sudnici, gdje će svjedoci biti meleki, gdje su sve tužbe brižno čuvane i gdje je sudija Najpravedniji i Najmudriji od svih!"

Aid el-Karni