Izdvajamo

 

Ispratimo šehide Prijedora u srijedu, 19. jula 2023. godine u vašim gradovima:
Hala Šejkovača - Sanski Most - 11 sati
Sanski Most – Trg ljiljana - 11:30 (zadržavanje na trgu 10 minuta, intoniranje državne himne i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Ključ: Ispred zgrade općine - 12:30 (zadržavanje na cesti ispred zgrade općine 10 minuta, intoniranje državne himne i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Bosanski Petrovac: Ispred zgrade općine - 14:00 (zadržavanje na cesti ispred zgrade općine 10 minuta, intoniranje državne himne i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Bihać: Na Gradskom mostu - 15:30 (zadržavanje na mostu 10 minuta, intoniranje državne himne i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Bosanska Krupa: Na Gradskom mostu - 16:40 (zadržavanje na mostu 10 minuta, intoniranje državne himne i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Bosanska Otoka: Na Gradskom mostu - 17:40 (zadržavanje na mostu 5 minuta i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Bosanski Novi: Kod džamije u Blagaj - Rijeci - 18:30 (zadržavanje ispred džamije 5 minuta i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Prijedor: Ispred Čaršijske džamije - 19:15 (zadržavanje ispred džamije 10 minuta i odavanje poštovanja u skladu sa vlastitim svjetonazorom)

Tužna povorka pristiže u prostor memorijalnog centra „Kamičani“ u 20 sati

Draga braćo i sestre, vama poručujem da se nikoga osim Uzvišenog Allaha ne bojite i da istinu ni od koga ne krijete, već je svim ljudima oko sebe uporno govorite. Ne sjećajte se šehida svojih samo učenjima Kur'ana i dova, već ih se sjećajte vašim svjedočenjima o njihovoj nevinosti i komšijskoj krvoločnosti. Sjećajte ih se upiranjem prsta u njihove ubice. Sjećajte ih se svjedočenjem na sudovima. Sjećajte ih se tako što ćete djecu i unučad svoju učiti ko ih je ubio. Čuvajte ova polja koja su krvlju njihovom natopljena. Čuvajte ovu planinu po kojoj su kosti njihove rasijane. Čuvajte državu Bosnu i Hercegovinu zbog koje su oni ubijani. Budite ponosni na vjeru svoju čistu, naciju svoju hiljadugodišnju, jezik svoj bosanski! Budite ponosni na šehide svoje, bilo one koji su svoje živote izgubili nakon agresorskog upada ili one što se boriše u redovima armije Republike Bosne i Hercegovine.

Mr. Amir ef Mahić
25.05.2017. god.