Izdvajamo

 

Grad Prijedor prva je lokalna zajednica u Republici Srpskoj i BiH koja je pustila Portal otvorenih podataka koji je stepenica više u odnosu na sve što grad Prijedor radi na digitalizaciji uprave, izjavila je danas šef Odsjeka za informaciono-komunikacione tehnologije grada Prijedora Admira Kličić.

Ona je pojasnila da je u Portal otvorenih podataka uključena ne samo Gradska uprava nego i javna komunalna preduzeća kao i javne ustanove čiji je grad osnovač ili saosnivač, a da je riječ o mašinski čitljivim podacima.
“To je jedan sasvim drugi način prikaza podataka koji se mogu i predstaviti grafički i unutar mapa, služe za daljnu obradu, distribuisanje, korištenje i sami cilj cijele priče je stvaranje određene vrste aplikacija koje će, ustvari, imati za benefite ne samo prema građanima nego i prema ekonomskoj zajednici i bilo kome drugom ko se želi uključiti u korištenje tih podataka”, rekla je Kličićeva novinarima u Prijedoru gdje je danas održana prezentacija ove baze podataka.

Ona je najavila da će u drugoj fazi biti uključeni i svi privrednici koji žele otvoriti svoje podatke kako bi se imala cijela slika ekonomske zajednice.
“Podaci, informacije predstavljaju zlato, naftu, sigurno, našeg doba”, istakla je Kličićeva i pozvala građane da posjete ovaj portal na adresi opendataprijedor.ba i pogledaju šta su svi učesnici ovog projekta otvorili prema građanima.

Ona je podsjetila i na ranije uspostavljene elektronske servise poput dokument menadžment sistema, virtuelni matičar, e-info pult, e-pisarnica, e-sitizen, 48 sati,eCitizen,eSkupština ,eUprava i mnogi drugi.
“UNDP i švedska Vlada su pratili rad grada Prijedora i u posljednjih godinu dana desetak puta nas pozivali da predstavljamo svoje servise i da pokažemo ostalim jedinicama lokalne samouprave da pokažemo kako je išao taj razvoj kao primjer uspješne prakse. S obzirom na to da su prepoznali taj prvi dio, dali su nam mogućnost da konkurišemo s Portalom otvorenih podataka kao podrška novoizabranim gradonačelnicima koji bi napravili još jedan korak dalje ka digitalizaciji”, pojasnila je Kličićeva.

Šefica kabineta gradonačelnika Prijedora Danijela Dodoš naglasila je da je Prijedor prva lokalna zajednica koja je pristupila projektu Portal otvorenih podataka.

“Ponosni smo na tu činjenicu. Ovo je samo još jedna stepenica ka tome da idemo prema transparentnosti još više i da lokalnu upravu otvaramo prema našim građanima, da, praktično, iz topline svoga doma, ulaskom na Portal otvorenih podataka, mogu da dobiju mnoge informacije, što je nama bio i cilj. Znači, ovo je još jedna stepenica u procesu digitalizacije lokalne uprave i sigurna sam da nećemo stati na tome i da ćemo nastaviti dalje”, dodala je Dodoševa.

Video snimak Mustafe Širbića. Iz mog kraja:

 

Opširnije...