Izdvajamo

Petog decembra Bosnia and Herzegovina Community Association in Hertfordshire je proslavila 25 godina svog postojanja. Jedina BiH organizacija u Velikoj Britaniji koja pokriva čitavu grofiju (Hertfordshire) pa i šire pokrivajući grofiju Essex i veliki dio Sjevernog Londona. Od samog početka bez pomoći “ Bosna Projekta” (Bosnian Project) morali smo se snalaziti i oslanjati isključivo na vlastitu snagu uz malu pomoć lokalnog crvenog krsta. Jednom kad smo se organizovali i registrovali kod komesarijata za humanitarne organizacije stigla je pomoć i od Regugee Action-a.

Naša organizacija aktivno učestvuje u osnivanju UK Network-a, a uspješna je i u traženju fonda od lota (The National Lottery). Slijedi zapošljavanje radnika i otvaranje kancelarije u Hertfordu pa zatim u Boremvudu (Borehamwood), osnivanje dopunske škole to jest odvajanje naših učenika od bh. dopunske škole u Londonu. Od osnivanja pa do danas škola je u Boremvudu (Borehamwoodu) koristila tri različite lokacije. Škola je redovni učesnik, a povremeno i domaćin susreta bosanskohercegovačkih dopunskih škola,tradicionalne i najveće manifestacije BiH građana u Velikoj Britaniji.

Naša organizacija BiHCAH obilježava sve značajne datume: Genocid u Srebrenici, Dan Bijelih Traka, Dan nezavisnosti kao i Dan državnosti. Kroz našu školu je prošlo na stotine učenika kao i učitelja. Ovdje moramo pomenuti Aldijanu Jakupović (rodj. Paratušić) koja je bila i učenik, a i kasnije učitelj u našoj školi.Također su osnovane folklorna grupa i fudbalski tim. Kao uspješna organizacija ugostili smo mnoge goste, ali ipak bi izdvojili: Amora Mašovića, Edija Vilijamia (Ed Vulliamy) lorda Falkonera (Charles Falconer- Lord Chancellor/Justice), Ramiza Salkića podpresjednika RS-a kao i nekoliko BiH ambasadora i konzula.

Već četvrt vijeka izvršni odbor organizacije kroz koji je prošlo na desetine naših članova, uspješno vodi organizaciju. Povodom 25 godina postojanja izvršni odbor koristi priliku da se zahvali pojedincima koji su ostavili pečat u radu naše organizacije. Bivšim članovima odbora: Lamija Azzato, Alma Huremoviċ, Ana Paratušić, Selma Mustafić, Dina Fejziċ, Saliha Jakupović , Esad Mujkanović, Fahrudin Omerović ; Bivši uposlenici: Sakib Podgorić, Merima Filipović, Zuhra Kalić, Vedat Spahović Azra Dautović; Bivšim učiteljima: Amra Duharić, Sakib Podgorić, rah. Mahmut Filipoviċ, Ismeta Filipović, Dina Fejzić, Aldijana Jakupović, Saliha Jakupović, S Jelača i Besima K.(ako smo koga zaboravili molimo obavijestite nas).

Također, dugo godina je već sa nama i Jasmin Odobašić, učitelj. Veliki trag je ostavio i naš dugodišnji blagajnik Nihad Filipović koji i danas nam rado navrati,kao i današnji izvršni odbor (bivši)i volonteri na čelu sa Sabahudin Saldumović,Elmin Pepelar ,Alija Hamulić ,Emir Kahrimanović,Emina rođena Gunić,Nihad,Baja,Edin,Iso,Sedin,Emsud,Ivan,Bajro,Enes, Samir,Ipo¸Eldin Paratušić koji je bio sponzor sa njegovom garažom EMP Performance i mnogi drugi bivši i sadašnji(oprostite ako smo koga zaboravili).Moramo napomenuti i one koji nisu tu sa nama više i mnogo im Hvala za sve što pridonjeli opstanku i radu organizacije. Da imamo svijetlu budućnost tu je naš pomladak na kojeg smo vrlo ponosni.

Posebna zahvalnost pojedincima koji su od osnivanja do danas aktivno uključeni u rad organizacija i odbora:

Džemal Paratušić – član osnivačkog odbora i dugogodišnji predsjednik .

Ismet Balić- član osnivačkog odbora, dugogodišnji predsjednik i sekretar i aktuelni kordinator škole

Sabit Jakupović – član osnivačkog odbora, dugogodišnji predsjednik i sekretar, osnivač i prvi kordinator dopunske škole kao i aktuelni učitelj naše škole.

Hvala vam svima koji ste bili sve ove godine uz BiHCAH

 


Bosnia and Herzegovina UK Network

Molim dragog Allaha da u ove mubarek dane obaspe svojom milošću sve ljude na ovom dunjaluku. Amin...