Izdvajamo

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole JU OŠ “ Ćirilo i Metodije’“, Trnopolje
OPIS RADNOG MJESTA
R E P U B L I K A S R P S K A
JU OSNOVNA ŠKOLA „ĆIRILO I METODIJE“ TRNOPOLjE
Trnopolje bb, Kozarac, Prijedor,
Tel/Fah:052/320-066,
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Broj: 01-275/20

Na osnovu člana 136. stav 1) tačka 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) u daljem tekstu: Zakon), Školski odbor Javne Ustanove Osnovna Škola ‘’Ćirilo i Metodije“ Trnopolje raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora Javne ustanove Osnovna škola“ Ćirilo i Metodije’“, Trnopolje može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
OPŠTI USLOVI:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
3) da je stariji od 18 godina.

POSEBNI USLOVI
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje:
1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’’ Službeni glasnik RS’’ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:
1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu;
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;
4. Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
5. Potvrdu kojom dokazuje da ima, najmanje, pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora koje
će škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje, Trnopolje bb, 79202 Kozarac, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje“.(NE OTVARATI)
Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dokazi (dokumenta) moraju biti, u skladu sa zakonom, ovjerene fotokopije.
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Ćirilo i Metodije’’ Trnopolje u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.


Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 14.01.2021

Datum objave: 30.12.2020


Izvor: Zavod za zapošljavanje R.S.

Kakav sram? Dok danas polugetoizirani Bošnjaci u mimohodu hodaju Prijedorom, iz bašta kafića, smijulje im se saučesnici asasina. Dok LJUDI, jedni uz druge, sa bijelim trakama obilježavaju četvrt vijeka od početka masakra neviđenih razmjera, u Prijedoru se juče slavilo.

Šta se slavilo, zaurlikaće zdrav razum?

Slavila se godišnjica "oslobođenja grada". Dan grada, rekoše.

Zapitajmo gospodu iz Grada Prijedora:

Jel' to dan kada ste ozvaničili ubijanje hiljada svojih sugrađana, među kojima 102 djece, kada ste protjerali i u logore strpali desetine hiljada ljudi?

Jel' to dan kada ste ozvaničili pljačku, paljevinu i nezakonito useljavanje u nesrpske kuće i stanove?

Jel' to dan kada su vam monstrumi postali heroji i "branioci"?

Jel' to dan kada ste obrukali sebe sve do svog šestog koljena i kada ste unizili svoj narod u ime nekakve bolesne ideje?

Jel to dan kad vam je na um pala nacistička ideja da ljudima na kuće stavljate bijele čaršafe, a oko ruku bijele trake, kako bi krvnicima omogućili i olakšali ubijanje?

Jel' to dan kada ste stvorili spiralu zla i mržnje, koja do dan danas usisava u sebe sve što se kreće Potkozarjem?

Jel' to dan kada ste iskopali prvi busen u Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici nakon Drugog svjetskog rata?

Jel' to dan od koga vam djeca po svijetu spuštaju pogled i od sramote lažu odakle su?

Jel' to dan kad ste pljunuli po Mladenu Stojanoviću, po partizanskim tekovinama i onako đuture se upisali u četnike krvoloke?

Šta li slavite i obilježavate, doli svoje nemoći, bruke, jada i sramote!?

Dragan Bursać
31.05.2017.