Izdvajamo

Hefta sa jako malo dešavanja, završeno asfaltiranje ulica oko pijace, a od otvaranja pijace nema još ništa. Kad će biti, ne znam. OFK Mrakovica izgubila utakmicu, dok je FK Bratstvo pobjedilo i to su odprilike sva dešavanja, u Kozarcu, za prošlu heftu.

Apel za pomoć AMIRU DEUMIĆU. Teško bolesnom, Amiru Deumiću iz Hrnića kod Kozarca liječnici specijalisti preporučili su HITNU transplantaciju bubrega. Akcija krenula prije par hefti i pokazalo se da kozaračkom merhametluku nema kraja. Sa svih strana svijeta slušam i dobivam informacije o prikupljanju novčanih sredstava za Amira.

S obzirom da smo ušli u četvrtu sedmicu sakupljanja sredstava za moju transplantaciju bubrega, osjećam potrebu da vas izvjestim kako ide sama akcija i pripreme za samu transplantaciju. Kao prvo da se zahvalim svima vama koji ste donirali sredstva meni i mojoj porodici, da prebrodimo ovu situaciju, da vam zaželimo svako dobro i nafaku u vašim životima i životima vaših porodica.

Ni sam nisam slutio da se preko noći čovjek može da nađe u toj situaciji da su mu potrebna tolika sredstva, a niti sam mogao ni sanjati da su ljudi toliko humani i merhametli da pomognu. Sama akcija ide fala bogu dobro i još jednom se zahavljumo svima vama ja i moja porodica.

Pripreme oko same transplantacije su takođe u toku. Krajem mjeseca novembra u Sarajevo stiže Dr. Lionel Rostaing, jedan od vodećih nefrologa u svijetu i izvršiće pregled mene i supruge, kao i nalaza koje trenutno radimo i pripremamo. Nadamo se da će to sve da bude uredno i da ćemo nakon toga veoma brzo biti i transplantirani. Uz zahvalu još jednom svima vama od porodice Deumić želim vam svako dobro.
Amir Deumić

Ono što raduje, je to što pomoć stiže sa svih strana svijeta, merhametluku nigdje kraja. Ubjeđen sam da ćemo donacijama naše raje spasiti jedan mlad  život.

Akcija traje dok se ne sakupi dovoljno novca za transplantaciju bubrega.

Ispod je spisak donacija od zadnjih sedam dana.

Spisak br.3

1. Čuskić(Mehmed) Sadmir i Edina 200,00 KM
2. Krkić Džemal 100,00 KM
3. Hadžić Mina i Nedžad 200,00 KM
4. N.N 200,00 EUR
5. Camaj Safija 50,00 EUR
6. Mujkić Radifa 50,00 EUR
7. Bešić Rahim i Elvira 100,00 EUR
8. Nukić Muharema 50,00 KM
9. Hrnić Nail 150,00 KM
10. Hrnić Abdulah i Šefika 50,00 EUR
11. Imširević Edo 50,00 EUR
12. Imširević Razim i Mersa 100,00 EUR
13. Selmanović Bego 50,00 EUR
14. Softić Lepi 50,00 EUR
15. Javor Anel 50,00 EUR
16. Spahić Smajo 20,00 EUR
17. Spahić Mehmed 50,00 EUR
18. Zuličić Elmir 50,00 EUR
19. Zukanović Esmir 50,00 EUR
20. Hrnić Halid i Asima 100,00 EUR
21. Jakupović Omer i Meleča 20,00 EUR
22. Delkić Mira 20,00 EUR
23. Kolektiv Doma „ENEA“ Kozaruša 100,00 KM i 175,00 EUR
24. Kurtović Nihad i Arijana 20,00 KM
25. Mujkanović Almir i Amela 100,00 EUR
26. S. Zoran i Ljilja 20,00 KM
27. Hodžić Huse i Fikra 100,00 KM
28. Bahonjić Besim 200,00 KM
29. N.N. 200,00 KM
30. Bahonjić Vehid 50,00 KM
31. Demirović Edita 20,00 EUR
32. Bulat-Vujković Ljubica 50,00 EUR
33. Alukić Bernard 500,00 USD
34. Alukić Jusuf 100,00 USD
35. Zubanović Samir 100,00 USD
36. Fazlić Emir 100,00 USD
37. Emini Mevludin 100,00 USD
38. Dervišević Husein 100,00 USD
39. Karagić Edin 100,00 USD
40. Deumić Derviš 100,00 USD
41. Hasanagić Edvin 20,00 USD
42. Hasanagić Sead 50,00 USD
43. Ćurt Fikret 50,00 USD
44. Konjević Samir 50,00 USD
45. Hasanagić Asmir 50,00 USD
46. Bajrić Nečko i Nusreta 100,00 KM
47. Duran Murat 500,00 EUR
48. Sebahattin Findik 500,00 EUR
49. Familija Deumić Rahima, Sajma, Semir i Semira 550,00 KM
50. Merfi Selman 150,00 KM
51. Muratčehajić Mirsad i majka 100,00 KM
52. Fazlić Hajrija i sin Latif 50,00 EUR
53. Čuskić (Bahrije) Muhamed 200,00 USD
54. Čirkin Dedo 50,00 EUR
55. Čirkin Osman 50,00 EUR
56. Balić Emin 100,00 EUR
57. Mujkanović Abaz 100,00 EUR
58. Hrnić (Šemso) Smail 200,00 KM
59. Džopa Himzo i Lutvija 200,00 KM
60. Raonić Mihriba 100,00 KM
61. Porodica Marošlić (Emira i Dedo) 200,00 EUR
62. Hrnić Šerif 100,00 KM
63. Blažević Hatka 50,00 CHF
64. Hrvat Srećko i Ljubica 50,00 CHF
65. Jakupović Abdel i Ajka 50,00 CHF
66. Deumić Muharem 100,00 EUR
67. Bešlagić Elvis 200,00 KM
68. Deumić Emir 100,00 EUR
69. Bešić Meho 100,00 KM
70. Oruč Munira 50,00 KM
71. Oruč Redžepa 50,00 KM
72. Žene džemata „ZEM ZEM“ Austrija 100,00 EUR
73. Žerić Jasmin 100,00 EUR
74. Jakupović Elvir 50,00 EUR
75. Memić Sead 25,00 EUR
76. Grozdanić Behlil 100,00 CHF
77. Jakupović Asim 100,00 CHF
78. Familija Hankić 200,00 CHF
79. Bešić Badema 20,00 CHF
80. Grozdanić Enela 100,00 KM
81. Softić Naser 100,00 CHF
82. Pihić Jasminka 50,00 EUR
83. Salihbašić Samir i Jasna 200,00 KM
84. Hadžić Omer 500,00 KM
85. Jakupović Ševal 50,00 KM
86. Taći Safet 50,00 EUR
87. Džemat „GJOVIK-LILLEHAMER“ IZ Norveške
- Bešić Safet i Ćazima 500,00 NOK
- Jakupović Ćazim i Refija 500,00 NOK
- Jakupović Esad i Adila 500,00 NOK
- Jakupović Sabahudin i Hanifa 500,00 NOK
- Bešić Emsud i Meliha 500,00 NOK
- Šumar Husein i Mediha 500,00 NOK
- Arapović Emira 500,00 NOK
- Jakupović Aziz i Ramiza 500,00 NOK
- Rekić Esad i Izeta 500,00 NOK
- Rekić Emir 500,00 NOK
- Pivić Mujaga i Zemira 500,00 NOK
- Arifagić Edhem i Meldina 500,00 NOK
- Bešić Sead i Dursuma 500,00 NOK
- Arifagić Kelima 500,00 NOK
- Softić Senada 500,00 NOK
- Hodžić Medina 500,00 NOK
- Čatić Fadil 500,00 NOK
- Jakupović Eldar 1000,00 NOK
- Tiro Samir i Safija 500,00 NOK
- Jakupović Ilijaz i Hajrija 1000,00 NOK
- Jakupović Fadil i Mirsada 500,00 NOK
- Maksumović Nedžad 500,00 NOK
- Jakupović Jusuf i Rasma 500,00 NOK
- Bešić Šaban i Kadira 50,00 KM
- Bešić Nedžad i Alma 1000,00 NOK

88. Mujkanović Emir 100,00 USD
89. Mujkanović Almir 100,00 USD
90. Mujkanović Zijad 100,00 USD
91. Kulašić Almir 100,00 KM
92. Kulašić Jasmin 50,00 EUR
93. Mujkanović Amir 50,00 KM
94. Dautović Adnan 50,00 KM
95. Mahmuljin Semira 50,00 EUR
96. Mujkanović Rifet 50,00 KM
97. Bešić Ilijaz i Zulfija 100,00 EUR
98. Jakupović Zumra 100,00 KM

Denić Bahrija 100 KM
Jakupović Almedin 100 KM
Mujkanović Bejza 50 KM
Mujkanović Ajša 50 KM
Turkanović Saima 50 KM
Raković Adem 100 EUR
Zulić Elma 100 CHF
Zulić Bahrija 100 KM
Sivac Smajo 100 CHF
Sivac Himka 100 CHF
Sivac Ajdo 100 CHF
Kadić Sanel i Zeida 100 CHF
Arifagić Ibrahim i Suvada 100 CHF

Prošli vikend, u organizacij firme "Stil Zetor" vlasnika Smaje Hušića i udruženja poljoprivrednika Agrarija Kozarac, na Kozari je održana Traktorijada. Održano je takmičenje u izvlačenju klada, ko će izvući najveću kladu. Pobjednik je dobio 5m3 i donirao Amiru Deumiću. Pobjedio je Ismal-Isko Mahmuljin
Naravno puno rada, a poslije svega dobar grah u šumi je poseban doživljaj.

Saida Mujanovića sam našao dok je čistio ribnjak od Sejfe Tadžića.

Slučajni susret sa Jasminom Forićem iz Forića, Kamičani, a trenutnim boravkom u Holandiji Emmen. Jasmin ima zanimljiv i neobičan hoby za raju koji žive u drugim državama. On uzgaja konje i došao je svojoj kući u Foriće da bi pomogao jaranu da preveze drva. Uživa da bude kočijaš. U Holandiji ima šest konja, a ovdje četiri. Ovdje u BiH učestvuje na štraparijadama. Svaki slobodan trenutak koristi u odgajanju konja.

Branje i silažiranje kukuruza još nije završeno. Kićo, Almir i Edin prava ekipa.

Muharema Alić 80 godina, imala dva moždana udara i sad se teško kreće. Teško govori. Kćerka joj pomaže i svaki dan je obilazi.

Kod Saje svako jutro kahvendisanje sa rajom iz FK Bratstvo.

Par onako slučajnih slika.

Samka i slučajni susret sa njenom rajom iz mladosti.

Ove hefte zujim kroz sokak Žerići, Kozaruša.

Već na ulazu u sokak svraćam kod Smaila Turkanovića, 94.godina. Našao sam ga ispred kuće. Kaže da nije dobro, bole ga noge i slabo čuje, a za čovjeka sa ovoliko godina izgleda dosta dobro. Smail ima desetero djece, sedam sinova i tri kćerke. Unučadi i praunučadi ne zna tačno koliko ima, nikad nija brojao.

Zatim idem na kraj ovog sokaka do kuće od Fatime i Vahida Žerića. Vahida sam našao dok je pravio krevet za grožđe.

Iza kuće vidim dvije stare jabuke. Vahid ima 66 godina i kako zna za sebe ove dvije jabuke su tu, a ne zna koliko su stare.

U povratku kratko zaustavljanje kod Razima i Ćazime Žerić. Oni žive u Americi, a svake godine dolaze u svoje Žeriće. Uskoro putuju nazad i već razmišljaju kad će opet u svoje Žeriće.

U nastavku sam kod porodice Huseina i Muhareme Žerić. Kuća od Muhameda Žeriće Njihovog sina.
Zatim kuća od Muhareme i Huseina. Svuda okolo cvijeće, sve jako lijepo uređeno, a Muharema se hvali da to sve ona i Husein održavaju.

U nastavku zaustavljam se kod Hazima Žerića. On je zauzet košenjem kupina. Zivi u Austriji,  ali više vremena provodi u Žerićima na svom imanju. Sve oko kuće i na zemlji radi sam.

U jednom sporednom sokaku je i Derviš Žerić sa porodicom. Pored kuće imaju plastenik, gdje sam i našao Suadu i Derviša dok su čistili zasad paradajza, da bi sadili špinat i luk. Paprike su im dobre. Pričaju mi da jako puno povrća uzgajaju i nemaju problema sa tržištem.

Još par slika iz ovog sokaka.

Obavjestavaju se dzematlije dzemata Alici-Softici, a i ostali da je u toku akcija prikupljanja novcanih sredstava za zavrsne radove oko mesdzida. Na dzematskoj skupstini odrzanoj 28. jula ove godine odluceno je da se krene sa zavrsnim radovima oko mejtafa Alici-Softici, a najveci projekat je uredenje (asfaltiranje) parkinga.

Uplate se vrše kod džematskog blagajnika Nijaza Softića.

Na slici ispod su imena džematlija koji su već uplatili donaciju za ovu akciju.

1.Forić (Husein) Sanel 500 eura
2.Softic (Meho)Almir 500 KM
3.Besic (Sefer)Bahrija 50 eura
4.Besic (Sefer) Senija 50 eura
5.Huremovic (Bejdo)Nijaz 300 KM
6.Softic-Sinanagić (Huse)Ajsa 50 KM
7.Alic (Hasan)Kemal 100 KM
8.Softic (Safet)Selim 500 KM
9.Alic (Smail)Bahrija 600 KM
10.Alic (Smail )Zijad 1000 KM
11.Ibrisagic (Bahrija)Amela 100 KM
12.Softic (Sefer)Meho 300 KM
13.Softic Himka 100 KM
14.Alic (Taiba) Sade 100 KM
15.Softic (Husein)Senad 155 eura
16.Softic (Hase)Sejad 500KM
17.Ćirkić(Meho)Maida-Nijaz 1000 dolara
18.Softic (Nijaz)Hasan 300 KM
19.Softic (Hase)Nijaz 200 KM
20.Softic (Nijaz)Adnan 100 eura

21 Softić (Smaila) Vasif  300 KM

Akciji asfaltiranje Gutića puta i Jakupovića sokaka. Akcija napreduje dosta dobro. Danas bilježimo nova imena donatora za ovu akciju.

1. Jakupović Šerif 10.000 KM +
2. Jakupović Zijad 10.000 KM+
4. Huskić Selim 5.000 KM+
5. Huskić Senad 1.000 EU+
6. Pečuh Jozo 500 EURA+
7. Blažević Almir 500 KM +
8. Softić Fadila i Esad 200 KM +
9. Hrnić Ajdin ef. (imam džemata Hrnići) 150 EU +
10. Dergić Denijal 100 KM +
11. Bahonjić Husein 100 KM +
12. Pihić Nihad 50 KM +
13. Garibović Edina 50 KM +
14. Elkazović Seida 1000 KM +
15. Softić Sejad 50 KM +
16. Huskić Rahim 100 KM +
17. Žerić Enver 500 KM+
18. Talić Firzet 500 EU+
19. Nukić Šefik 500 KM +
20. Mujanović Said 100 KM +
21. Bešić Eno 100 KM +
22. Jakupović Elvis 1700 KM +
23. Jakupović Aziz 1000 NOK +
24. Sinanović Selim 100 KM +
25. Vrević Rasim (Pepo) 400 KM+
26. Porodica Imeri 500 EU+
27. Adžemović Izet 500 KM+
28. Jakupović Ilijaz 5000 KM
29. Sivac Zilhad 194 KM+
30.Šahinović Zehida 50 KM+
31.Žutić Edin 50 KM+
32. Jasmin I Mina Karabašić 310 CHF+
33. Milenko Pejić 500 NOK+
34.Nukić Amir i Medina 100 EURA+
35. Dina sa djecom 150 EURA+
36. Jakupović Edin 1000 KM+
37. Jakupović Adis 1000 KM+
38. Sivac Amir 100 KM+
39. Trnjanin Zilhad i Derviša 2000 ŠVEDSKIH KRUNA+
40. Teofil Jakupović i njegova supruga 2000 ŠVEDSKIH KRUNA+
41.Krkić Fikret 100 KM+
42.Mehmedagić Raif i Zineta 300 CHF+
43.Grozdanić Behlil 50 KM+
44.Turkanović Nurko I Senada 500 EURA+
45. Dergić Džemal 100 EURA+
46. Dergić Mehmed I Bahra 500 EURA+
47. Nukić Dževad 500 KM+
48. Mahmuljin Mersiha I Latif 250 KM+
49. Matrić Smail 100 KM+
50. Hukić Mehemed I Enisa 200 KM+
51. Sivac (Refika) Ermin 200 KM+
52. N.N. 4016 KM+
53. Dergić Besim 100 KM+
54.Temčuk Mihajlo 50 EURA+
55. Nukić Zijad 250 KM+
56.Denić Enisa i Nihad 150 EURA
57.Mirhet Jakupović 2000 KM+
59. Pečuh Franjo 200 EURA+
60. Trnjanin Suada 200 KM+
61. Gutić Jusuf 100 EURA+
62.Jakupović Sejdo 200 KM+
63.Mahić Amir ef. 100 EURA+
64.Dergić Dževad 50 KM
65. Jakupović Dževad (Šulda) 100 KM+
66. Ičić Fehim 300 KM+
67. Dergić Hase 507 KM+
68. Dergić Osman 1000 EURA+
69. Jakupović(Dergić) Elvis 1000 EURA+
70. Gutić Hasan 200 KM+
71. Muranović Mirsad (Kamičani) 100 KM+
72. Sivac Amir 100 KM+
73. Mujkanović Mirsad 100 KM+
74. Nukić Zilhad 1000 KM+
75. Dergić Sakib 3000 Dolara+
76.Hadži Dergić Kemal 254 KM+
77. N.N. 254 KM +
78. Esma Issis Arnautović 500 CHF+
79. N. N. 700 CHF+
80. Gutić Vasif 200 EURA+
81. Elo električar 100 KM+
82. Bešić Ilijaz 50 KM+
83. Arnautović Ajša 500 KM+
84. Arnautović Sakib 400 KM+
85. Nihad Arifagić 50 KM+
86. Gutić Fikret 100 EURA+
87. Hutko 50 EURA+
88. Šahurić Almir 100 EURA+
89. Gutić Jasim 1000 KM+
90. Emira i Mirsad Kahrimanović 500 KM+
91. N.N 300 KM+
92. Pečuh Ante 200 KM+
93. Jakupović Admir 1760 KM+
94. Dergić Ismal 300 KM+
95.Muminhodžić Jasmin 500 KM+
96. Adžemović Jusuf 50 KM+

Ukupno: 67 631,71KM i 150 EURA, 3000 USD

Najmlađi vakif u džematu Hrnići tri mjeseca star Jakupović (Adis) Šerif donirao 1000 KM

Draga i poštovana braćo i sestre, u proteklom periodu radovi na proširenju džematske kuće su dosta napredovali.
Urađeni su većinom vanjski radovi:(ozidan je drugi sprat, betonirana ploča, urađena prezida za kotlovnicu).
U narednom periodu planirano je da se uradi krov, te da se urade unutarnji radovi,(nabacivanje unutrašnjih prostorija, ugradnja stolarije, priključak vode...)

Stoga pozivamo sve one koji žele da budu dio ove hairli akcije, da svoje uplate mogu uplatiti kod džematskog blagajnika: Almira Blaževića, imama: Ajdina ef. Hrnića, ili pred. džem. odbora: Šerifa Jakupovića.

One koji su svojim prilozima učestvovali u ovoj akciji, Uzvišenog Allaha dž.š., molimo da im to od njih primi i da ih višestruko nagradi, te da im poveća nafaku i bereket.
Amin!

Spisak onih koji su do sada učestvovali u akciji proširenja džematske kuće u Hrnićima:

1. N.N. 1000 CHF
2. N.N. 1000 CHF
3. Ajdin ef. Hrnić 1000 KM
4. h. Šerif Jakupović 1000 KM
5. Fadila Bilal na ime r. supruga Bilal Šerifa 2000 KM
6. Hadži Zejna Sivac 1030 EURA
7. r. Ziba Bešić 550 KM
8. h. Šerif IHrnic 500 KM
9. Sivac Vasif 100 EURA.
10. Solaković Ismet i Asima 500 KM
11. Nukić Zijad i Emina 200 KM
12. Hrnić Emir 100 EURA
13. Hrnić Bekir 100 EURA
14. N.A. 100 KM
15. Sivac Nihad 100 EURA
16.Sivac Sanel 50 EURA
17.Hrnić Senad 300 KM
18. Dergić Enes 100 EURA
19. Dergić Enes na ime r. Dergić Sabita 100 EURA
20. Dergić Hase 510 KM
21. h. Dergić Denijal 100 KM
22. Sead Softić 50 KM
23. Nukić Šefik 250 KM
24. Jakupović(Šerif) Elvis 350 KM
25. Sivac Hajrudin 100 EURA
26. Dergić Safet i Zilhada 100 EURA
27. Mujkanović Hasib 100 KM
28. Hrnić Nijaz 60 KM
29. Adžemović Izet i Izeta 100 KM
30. Jakupović (Šerif) Admir 1000 KM
31. N.N. 1000 Danskih Kruna
32. Solaković Sajra i Mejra 200 KM
33. Hrnić Kadir 200 KM
34. Mujkanović Esad 100 KM
35. Sivac Bego 100 EURA
36. Jakupović Ilijaz i Hajrija 2000 Norveških kruna
37. Jakupović (Zijad) Enes 1000 Norveških kruna
38. Jakupović Zijad i Mirzeta 2000 Norveških Kruna
39. Deumić Edina na ime oca rahmetli Dergić Edhema 100 KM
40. Mujkanović Elvira i Amra na ime oca rahmetli Dergić Edhema 150 KM.
41. Hadži Dergić Kemal 1000 Danskih kruna
42. Sivac lVehi 50 EURA
43. Dergić Bakir 100 KM
44. Sabahudin Huremović 200 KM
45. Nukić iDževad i Mevlida 250 KM
46. T.L. za roditelje 50 EURA
47. T.S. za roditelje 50 EURA
48. N.N. 100 KMjn biji i.
49. N.N. 60 KM b m
50. Hrnić Halid 200 EURA
51. Hrnić Anes 100 EURA
52. Hrnić Salih 100 KM
53. Sivac Velid h 50 EURA
54. Bešić Kelima 50 EURA
55. Solaković Samir i Alma 500 KM
56. Solaković Samir na ime r. Solaković Hasnije 300 KM
57. Alagić Mustafa 200 KM
58. Hadži Hrustić Nihad 100 KM
59. Hadžić Muhiba 50 EURA
60. Solaković Mehemed i Mirsad 400 KM
61. Kahrimanović Selma 100 EURA
62. Dergić Besim 100 KM
63. Dergic Džemal 100 eura
64. Hodžić Hilmija 60 KM
65. Mujkanović Ahmet 300 KM
66. Mujkanović Mirzet 50 eura
67.Balić Kadira 100 eura
68.Muminhodžić Rahima 50 eura
69.Mumihodžić Jasmin 200 KM
70. Blažević Omer 100 KM
71. Mulalić Mehmed 100 KM
72. Huskić Hasan 100 KM
73.Hrnić Elvis 200 KM
74. Mujkanović (Ljudinov)Vahid 130Eura
75. Hrnić(Šemse) Smail 1000 KM
76. N.N. 50 EURA
77. N. N. 20 EURA
78. Fadil i Elvisa Gutić 100 EURA
79. Kelima Mujkanović 100 KM
80. Jakupović (h. Šerifa) Adis 300 KM
81. Mujkanović (Husnije) Mehmed 150 KM
82. Bešić Redžep 100 KM
83. Hrnić Elvedin (Baki) 50 EURA
84. Mujkanović Ismet 100 KM
85. Hrnić Ramo 200 CHF
86. Hrnić Hasan i Razija 100 KM
87. Baja (Vahidov) 10 KM
88. N.N. 10 KM
89. Sivac Ismal 100 KM
90. Adnan Kusuran 100 KM
91. Mujanović Said 50 KM
92. Mujkanović Jusuf 50 EURA
93. Hrnić Draguna 100 KM
94. Kraišnik Edinka 100 KM
95. Huskić Hamdija i Zlatka 50 KM
96. Sivac Ekrem i Bahra 100 KM
97. Hrnić Enver 200 KM
98. Sivac Smajo 200 CHF
99. Matrić Smail 100 KM
100. Solaković Husein 100 KM
101. Dž. A. 200 KM
102. Deumić Džemal 100 KM
103. Hrnić Irfan 100 KM
104. Hrnić Nail 200 KM
105. N.N. 100 EURA i 50 KM
106. Bešić Kelima pred duše Bešić Ekrema i Begemine 1000 KM
107. Jašarević Azemina 50 EURA
108. Bešić Isak 100 KM
109. Bešić Mirza 100 KM
110. Žerić Ekrem 200 KM
111. Mujkanović Mesud 100 KM
112. Kararić Enver 100 CHF
113. Denić Nihad/Enisa 100 KM
114. Hadži Hrnić Abdulah i hadži Šefika 100 EURA
115. Jakupović (Adis) Šerif 1000 KM- najmlađi vakif (TROMJESEČNA BEBA)

Sinoć jak vjetar i kiša i kao što to obično biva, nestalo struje. Radnici firme Interugo Kozarac došli na posao, nema struje. Vlasnik firme Kemal Bahonjić izveo sve radnike na kahvu, dok ne dođe struja.

Jutros na četvrtku, hladno. Manje raje i svi žure da obave kupovinu i bježe u obližnje restorane ili kafice.

Pored toga što je pijaca zatvorena, raja se snalazi. Danas nije bilo inspekcije.

Slijede slike koje sam danas pravio.

 

To je to za ovaj četvrtak, a do sljedećeg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremović

Još samo ovo: Najveći ubica života je žurba, želja da dohvatimo stvari prije pravog trenutka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molim dragog Allaha da u ove mubarek dane obaspe svojom milošću sve ljude na ovom dunjaluku. Amin...