Izdvajamo

Ove hefte smo bilježili saobraćajke, završetak asfaltiranja tri sokaka i Dan ljudskih prava.
Kad je riječ o ljudskim pravima, čini mi se da nam teče med i mlijeko i da su nam ljudska prava bolja nego u cijelom svijetu, ili smo izgubili nadu u ljudska prava pa ih više i ne tražimo. Na obilježavanju Dana ljudskih prava bilo nas je 15 (petnaest).

Prošli mjesec objavili smo informaciju da je počelo asfaltiranje Regionalnog puta R 477, koji povezuje Mrakovicu i Podgradce, na području Gradiške biće u potpunosti asfaltiran do kraja ove godine i prohodan za saobraćaj, a njegova izgradnja u mnogome će turistički značiti i za planinu Kozaru.

U ponedeljak 09.12.2019.sam, sa Sakibom Salkanovićem i Ismetom Mujkanovićem, prošao ovim putem i zabilježio radove.

Planirano je da se ukupna dionica od 20 kilometara u potpunosti završi do kraja ove godine i uvjerili smo se da radovi jako dobro napreduju i vjerujem da će uspjeti završiti u predviđenom roku.
Ostalo je još otprilike dva kilometra da se asfaltira.

Širina asfaltirane podloge je oko 5,5 metara i dosta dobro urađenog puta. Takođe nema puno krivina, u poređenju sa cestom Kozarac-Mrakovica.

U povratku smo svratili u Podgradce i u nastavku u Orahovu.

Dana 10.12.2019.godine koordinatorice Odjela za brak i porodicu MIZ Kozarac posjetile su sehidsku majku Namku Dzonlagic i proucile Jasin pred dusu njenog sina rahmetli Emira.Rahmetli Emir je ubijen na Vlasicu i imao je samo 18 godina.Molimo Allaha dz.s. da mu podari najljepse dzennetske perivoje,a njegovim roditeljima sabur.

Vrijeme je lova i prošli vikend Bešić Jusuf-Juka  je ustrelio vuka.

Decembar je mjesec kad pečuraka (gljiva) nema nigdje, ali ipak moj komšija je našao i nabrao punu jupol kantu vargana.

Moj rođak i Komšija Jusuf Huremović pali kukuruzovinu. Nezgodno vrijeme za palenje ali kod njega to nije problem. Znam da je malo onih koji znaju da je on Viši vatrogasni oficir. Do rata 1992 godine bio je aktivan vatrogasac, u Sisku.

U džematu Kamičani radovi na proširenju džamije napreduju. Prikupljanje sredstava za ove radove traje do završetka radova.

Ove hefte sam zujio kroz Kamičane zaseok Hrustići-Forići, od stare ceste u pravcu asfaltne baze.


U džematu Alići-Softići traje akcija prikupljanja novčanih sredstava za završne radove oko mejtafa (mesdzida). Plan je da se iduće godine otvori mejtaf. Nijaz Softić poziva džematlije kao i drugu raju koji žele pomoći, dati u hajr, da uplaćuju svoje priloge, da bi se planirani radovi uspješno završili.

Prošle hefte su počeli planirani radovi na uređivanju parkinga i ograde.

Uplate, za ovu akciju, se vrše kod džematskog blagajnika Nijaza Softića.

Ispod su imena džematlija koji su uplatili donaciju za ovu akciju, obećana sredstva ne objavljujemo, kazao nam je Nijaz Softić.

1.Forić (Husein) Sanel 500 eura
2.Softic (Meho)Almir 500 KM
3.Besic (Sefer)Bahrija 50 eura
4.Besic (Sefer) Senija 50 eura
5.Huremovic (Bejdo)Nijaz 300 KM
6.Softic-Sinanagić (Huse)Ajsa 50 KM
7.Alic (Hasan)Kemal 100 KM
8.Softic (Safet)Selim 500 KM
9.Alic (Smail)Bahrija 600 KM
10.Alic (Smail )Zijad 1000 KM
11.Ibrisagic (Bahrija)Amela 100 KM
12.Softic (Sefer)Meho 300 KM
13.Softic Himka 100 KM
14.Alic (Taiba) Sade 100 KM
15.Softic (Husein)Senad 155 eura
16.Softic (Hase)Sejad 500KM
17.Ćirkić(Meho)Maida-Nijaz 1000 dolara
18.Softic (Nijaz)Hasan 300 KM
19.Softic (Hase)Nijaz 200 KM
20.Softic (Nijaz)Adnan 100 eura

21 Softić (Smaila) Vasif 300 KM
22 Huremović, Hasan, Jusuf 100 eura
23 Softić, Emin, Emir 500 KM
24 Softić, Ćamila, Vahid 500 KM
25 Softić, Kemal, Elvedin-Elma 1000 KM
26 Softić, Muharema, Sajma 100 CHF
27 Softić, Hase, Ilijaz 200 KM
28 Alić, Muharema, Enes 500 KM
29 Forić, Huseina, Harka 100 eura
30 Softić, Seidije, Vasif 3000 kruna
31 Softić, Hamdije, Amir 1000 KM
32 Softić, Šefika, Mirzet-Pajdo 1000 KM
33 Softić, Meho, Muhamed 100 eura
34, Softić, Meho, Tima 50 eura
35 Softić, Himzo, Samka 100 euro
36 Softić, Šero, Zijad-Ziko i Šefika 1000 KM
37 Hafiz Amir ef Mahić 1000 KM
38 Alić, Osman, Ređep 600 CHF
39 Huremović, Emir, Admir 200 KM
40 Alić, Ale, Sebiha 200KM
41 Alić, Muho, Sevla 100 KM
42 Softić, Karanfila, Teofik-Tofo 100 KM
43 Softić, Naila, Enver 250 CHF
44 Hrustić Rasim 50 KM
45 Bešić Fadil 50 KM
46 Kenjar, Rasima, Senad 50 eura
47 Alić, Šero, Safet 200 KM
48 Alić, Šero, Šefik 200 KM
49 Alić, Ređep, Izo 200 eura
50 Sivac, Ređep, Mirzeta 300 Eura
51 Softić, Ahme, Amel 100 eura
52 Softić, Latif, Ahmo 100 eura
53 Karabašić, Hasan, Emir 200 eura
54 Mujanović, Ibrahim, Said 200 KM
55 Karabašić, Mehmed, Jasim 100 eura
56 Karabašić, Smajla, Hasnija 100 KM
57 Alić, Ismeta, Senad 1000 Danskih Kruna
58 Kilić, Rasima Šefik 1000 KM
59 Jakupović Ejub 100 CHF
60 Demirović Ismet Minka 100 KM
61 Forić Karabašić Safija 200 KM
62 Karabašić Osman 200 Eura
63 Forić Elvir 100 KM
64 Softić, Besim, Ismet-Ipo 500 KM
65 Softič, Besim, Esad-Eso 200 Eura
66 Softić, Mehe, Asmir 300 KM
67 Softić Mirsad-Mićo 400 US Dolara
68 Softić, Aziz, Senad 5000 SEK
69 Softič, Aziz, Dževad 5600 SEK
70 Softić, Aziz, Elvir 5600 SEK
71 Softić, Alije, Rejhan 5600 SEK
72 Softić, Alije, Nevzeta 1000 SEK
73 Softič, Alije, Zerina 1000 SEK
74 Softić, Alije, Mediha 300 KM
75 Softić, Alije, Meliha 1700 SEK
76 Softić Avdija-Asim Subha 5500 SEK
77 Mujkanović Nijaz Firdesa 1500 SEK
78 Mujadžić, Ramo, Rubija 6000 SEK
79 Kajdić, Ibrahim, Nihad 500 Eura
80 Kajdić, Ibrahim, Vasif 5500 SEK
81 Kararič Arifa-Rifa 500 SEK
82 Kajdić, Ibrahima, Mirsad 500 EURA
83 Javor, Derviša, Senad 100 KM
84 Softić, Huseina, Besim-Beso 550 Eura
85 Alićević Softić, Čamila, Esma 100 KM
86 Bašić Sejad 100 CHF
87 Bašić Aida 50 CHF
88 Šahbaz Emsud 100 CHF
89 Forić Adis 50 CHF
90 Softić Huseina Sadik-Lepi 200 eura
91 Mujanović, Midheta, Edin-Edo 150 Eura
92 Alić,Osmana, Adem-Adika 500 KM
93 Softić, Ćamila, Hilmo-Zejna 300 KM
94 Hadžić, Halida, Zikrija - Vahida 200 KM
95 Softić, Vahida, Velida 100 KM
96 Softić, Agana, Zilhad 200 Eura
97 Alić H. Ramiz i Nasiha 500 KM
98 Islamović Armin 2500 NOK
99 Javor, Bakira, Anel 300 KM
100 Softić, Huseina, Emsud 300 KM
101 Softić, Husnija, Edin 200 KM
102. Filović Ahmet 100 KM
103 Mujanović, Ibrahima, Sejad 100 eura
104 Softić, Zijad, Enes 150 KM
105 Šahbaz Mehe Šero 50 eura
106 Kevac, Fadila, Suvad 500 SEK
107 Huremović, Jusufa, Šemsa 100 CHF
108 Mešić, Jusufa, Zilha i Jasmin 100 Eura
109 Alić, Kadira, Edin 500 KM
110 Alić, Kadira, Sebina 200 KM
111 Alić Kadir i Hajrija 100 KM
112 Kazić Alić Hidajeta i Idriz 200 CHF
113 Kazić Medina 100 CHF
114 Ćehić Edin 100 $
115 Ćehić Denis 20 $
116 Ključanin Elvis i Bahra 100 $
117 Alić, Rifeta, Sakib 500 KM
118 Alić, Rifeta, Bakir 250 Eura
119 Alić, Rifeta, Mirzet 100 KM
120 Trnjanin, Rifeta, Sebiha 100 KM
121 Turkanović Suljo i Aida 500 SEK
122 Kararić Midhet 500 SEK
123 Jakupović, Edhema, hađi Sejdo 500 KM
124 Forić, Sulejmana Meho 20 KM
125 Alić, Muharema, Ređo 100 KM
126 Islamović Mina 245 Eura
127 Elvira van Vliet-Huremovic i Marcel 100 Eura
128 Softić Sejdo i Firdesa 175 Eura

129 Senada (Ismeta Alića) Crnić   100 KM

Akcija prikuljanja sredstava za kupovinu zemlje za FK Bratstvo, pokrenuta je prošli mjesec i traje dok se ne sakupi dovoljno novca za ovaj projekat. Donacije polahko pristižu.
Ispod je spisak donacija koje su do danas uplaćene:


1.KARARIC AMIR 250 KM

2.DENIC SABIT 500 KM

3.SALDUMOVIC SALKO 500 EURA

4.KUSURAN ZIJAD 1000 KM

5. KUSURAN FIKRET 1000 KM

6.JAKUPOVIC SABAHUDIN-SABO 400KM

7.JUSUFAGIC HADZIJA 100 KM

8. N.N KOZARAC . 100 EURA

9.ALIC NIHAD 100EURA

10.GARIBOVIC VAHID 300 KM

11.MEHMEDAGIC REFIK 50 EURA

12.DEMIROVIC EDIN ,ELDIN I ELVIN 6000 NOR.KRUNA

13.MUJAGIC KASIM MEDIHA 200EURA

14.DERGIC CAMIL 250 EURA

15.MUSLIM ALMIN ADIN 200 KM

16.DENIC NEDZAD 100 EURA

17.DENIC ENO 50 KM

18.FAZLIC SENAD -TAKO 1000 KM

19. TAXI MEHIN 100 KM

20.MELKIC ENES 50 EURA

21.KARABASIC MINA -JASMIN 100 CHF

22.KARABASIC AMIR 50 EURA

23.BESLAGIC HAMDIJA 100 KM

24.JAKUPOVIC NEDZAD 100 KM

25.BESIC VASIF -VASKO 100 KM

26.ADZEMOVIC FIKRET -FIKO 100 EURA

27.MURETCEHAJIC EDHEM 200 EURA

28.MURETCEHAJIC EDHEM "Muhtarov" 100 CHF

29.KAHRIMANOVIC SADIK 100 KM

30.ADZEMOVIC ISMET -ADZEM 500 EURA

31 Trnjanin Senad-Jocin 100 KM

Jutros prije odlaska na Četvrtak, svratih u Lagunu da se pozdravim sa Lavom, on sutra putuje u Rijeku (Hrvatska) na međunarodno takmičenje u Beli (Belot). On će da predstavlja Kozarac i okolinu. Obećao je ekskluzivni intervju, kad se vrati iz Hrvatske.

(Ova vijest je šala)

Danas na četvrtku hladno, oko nule. Ipak hladno vrijeme nije spriječilo raju da dođu na četvrtak. Danas se razgovaralo o pijaci i pretpostavkama da se želi ukinuti pazarni dan u Kozarcu. "Zaključali nam prostor predviđen za pijacu, a brane da prodajemo naše proizvode na ulici i šta to znači već da se pokušava ukinuti pazarni dan" ovo se danas više puta ponavljalo među rajom.

Slijede slike koje sam danas pravio na četvrtku.

Danas smo imali tri maslenice. Dvije maslenice donio nam je naš čitalac iz Lukavice, Opština Sanski Most, Hare Topalović. Priča nam da redovno prati Četvrtak i poželio da počasti, kozarčane, maslenicom. Drago mu je što je imao priliku da sluša Joldu dok priča viceve.

To je to za ovaj četvrtak, a do sljedećeg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremović

Još samo ovo: Borite se za vaše ideje, ali ako je ideja neke druge osobe bolja, prihvatite je.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budimo jedni drugima krila a ne kora od banane.