Izdvajamo

Hefta sa puno lijepog vremena, raja pristigla iz cijelog svijeta. Pravio sam jako puno slika i nadam se da će mi oprostiti oni čije slike nisam objavio.

Građevinci koriste lijepo vrijeme da završe započete radove. Ove hefte sam u Brđanima slikao kuću u izgradnji vlasnik Zijad Hodžić, a izvođać radova je poznati i priznati majstor, građevinac Amir Sivac. Kaže da za njih nema zime,  dogovoreni poslovi moraju da se završavaju na vrijeme.

Kamičani, sokak Forići. Mali sokak oko 350 metara dužine. Mještani ovog sokaka su pokrenuli akciju asfaltiranja ovog sokaka. Pozivaju stanovnike ovog zaseoka da, finasijski, podrže ovu akciju.  Nisu u mogućnosti da sami sve finansiraju i na ovaj način pozivaju raju dobre volje da im pomognu svojim donacijama.

Akciju su porenuli mještani: Nihad, Ejdo, Elvir, Rifet-Rifo i Adis. Donacije se mogu uručiti kod Nihada ili Seke u Forićima, a oni koji su u Švicarskoj mogu uplatiti kod Adisa.

Ubjeđen sam da će već na ljeto ovdje biti asfaltiran put.

Ove hefte sam imao više posjeta, a to me raduje.

Na jednoj strani počinje akcija asfaltiranje puta, a u Čauševićima (Kozaruša) završavaju sa asfaltiranjem puta. Juče je završeno asfaltiranje puta do skretanja u Krajišnike. Mještani zadovoljni i radosni, jer su najzad dočekali da i oni mogu svojoj kući asfaltiranim putem.

Ovdje je Grad Prijedor financijama učestvovao sa 40% , a mještani 60%. Odbor za asfaltiranje puta zahvaljuje svim donatorima koji su pomogli ovu akciju.

Večeras, Planinarsko društvo "MRAKOVICA" Kozarac su organizovali noćno hodanje. Na Mrakovicu su išli u kamionu od Edina Jakupovića-Paljevine, a nazad hodanje preko Poljane, Kozaračkog kamena, do Kozarca.

Akcija prikupljanja sredstava za transplantaciju bubrega Amir Deumić je završena. Danas je pristigla donacija koja je u otobru prikupljena ali nije na vrijeme predata. Donacija stiže iz Francuske, Grad Le Puy en Velay 

Ispod je spisak donatora

1. Mahmuljin Himzo i Hamida 50 eura
2. Javor Ismet i Jasminka 50 eura
3. Javor Jasko i Medina 20 eura
4. Šahbaz Asmir 50 eura
5. Huskić Rašid i Hasnija 100 eura
6. Huskić Emir i Dina 50 eura
7. Mujdžić Bego i Alma 50 eura
8. Jakupović Taib i Fadila 50 eura
9. Mahmuljin Mirsad i Sunita 20 eura
10. Alić Avdo i Fatima 50 eura
11. Jakupović Sead i Beisa 100 eura
12. Mujkanović Zijad i Sanela 50 eura
13. Karabašić Sulejman i Amela 20 eura
14. Mahmuljin (rahmetli) Derviša 30 eura
15. Menković Vedran i Dina 50 eura
16. Majdanac Said i Fikreta 50 eura
17. Kljajić Mujko i Biha 50 eura
18. Paratušić Sadik i Midheta 50 eura
19. Kararić Emir i Azra 200 eura
20. Medić Edis 200 eura
21. Majdanac Melisa 10 eura

 

Sinoć su Udruženje žena "Kamičani 2015", u prostorijama društvenog doma Kamičani priredile zabavno vecer druženje sa članicama koje žive van prostora BiH. Svaki put, pa tako i sinoć super zabava i lijepo druženje.

U džematu Alići-Softići traje akcija prikupljanja novčanih sredstava za završne radove oko mejtafa (mesdzida). Plan je da se iduće godine otvori mejtaf. Nijaz Softić poziva džematlije kao i drugu raju koja želi pomoći, dati u hajr, da uplaćuju svoje priloge, da bi se planirani radovi uspješno završili.

Asfaltiranje parkinga i uređivanje prostora kod Spomen obilježja je završeno. Uskoro slijedi nastavak ostalih radova koji su planirani.

Uplate, za ovu akciju, se vrše kod džematskog blagajnika Nijaza Softića.

Ispod su imena džematlija koji su uplatili donaciju za ovu akciju, obećana sredstva ne objavljujemo, kazao nam je Nijaz Softić.

1.Forić (Husein) Sanel 500 eura
2.Softic (Meho)Almir 500 KM
3.Besic (Sefer)Bahrija 50 eura
4.Besic (Sefer) Senija 50 eura
5.Huremovic (Bejdo)Nijaz 300 KM
6.Softic-Sinanagić (Huse)Ajsa 50 KM
7.Alic (Hasan)Kemal 100 KM
8.Softic (Safet)Selim 500 KM
9.Alic (Smail)Bahrija 600 KM
10.Alic (Smail )Zijad 1000 KM
11.Ibrisagic (Bahrija)Amela 100 KM
12.Softic (Sefer)Meho 300 KM
13.Softic Himka 100 KM
14.Alic (Taiba) Sade 100 KM
15.Softic (Husein)Senad 155 eura
16.Softic (Hase)Sejad 500KM
17.Ćirkić(Meho)Maida-Nijaz 1000 dolara
18.Softic (Nijaz)Hasan 300 KM
19.Softic (Hase)Nijaz 200 KM
20.Softic (Nijaz)Adnan 100 eura

21 Softić (Smaila) Vasif 300 KM
22 Huremović, Hasan, Jusuf 100 eura
23 Softić, Emin, Emir 500 KM
24 Softić, Ćamila, Vahid 500 KM
25 Softić, Kemal, Elvedin-Elma 1000 KM
26 Softić, Muharema, Sajma 100 CHF
27 Softić, Hase, Ilijaz 200 KM
28 Alić, Muharema, Enes 500 KM
29 Forić, Huseina, Harka 100 eura
30 Softić, Seidije, Vasif 3000 kruna
31 Softić, Hamdije, Amir 1000 KM
32 Softić, Šefika, Mirzet-Pajdo 1000 KM
33 Softić, Meho, Muhamed 100 eura
34, Softić, Meho, Tima 50 eura
35 Softić, Himzo, Samka 100 euro
36 Softić, Šero, Zijad-Ziko i Šefika 1000 KM
37 Hafiz Amir ef Mahić 1000 KM
38 Alić, Osman, Ređep 600 CHF
39 Huremović, Emir, Admir 200 KM
40 Alić, Ale, Sebiha 200KM
41 Alić, Muho, Sevla 100 KM
42 Softić, Karanfila, Teofik-Tofo 100 KM
43 Softić, Naila, Enver 250 CHF
44 Hrustić Rasim 50 KM
45 Bešić Fadil 50 KM
46 Kenjar, Rasima, Senad 50 eura
47 Alić, Šero, Safet 200 KM
48 Alić, Šero, Šefik 200 KM
49 Alić, Ređep, Izo 200 eura
50 Sivac, Ređep, Mirzeta 300 Eura
51 Softić, Ahme, Amel 100 eura
52 Softić, Latif, Ahmo 100 eura
53 Karabašić, Hasan, Emir 200 eura
54 Mujanović, Ibrahim, Said 200 KM
55 Karabašić, Mehmed, Jasim 100 eura
56 Karabašić, Smajla, Hasnija 100 KM
57 Alić, Ismeta, Senad 1000 Danskih Kruna
58 Kilić, Rasima Šefik 1000 KM
59 Jakupović Ejub 100 CHF
60 Demirović Ismet Minka 100 KM
61 Forić Karabašić Safija 200 KM
62 Karabašić Osman 200 Eura
63 Forić Elvir 100 KM
64 Softić, Besim, Ismet-Ipo 500 KM
65 Softič, Besim, Esad-Eso 200 Eura
66 Softić, Mehe, Asmir 300 KM
67 Softić Mirsad-Mićo 400 US Dolara
68 Softić, Aziz, Senad 5000 SEK
69 Softič, Aziz, Dževad 5600 SEK
70 Softić, Aziz, Elvir 5600 SEK
71 Softić, Alije, Rejhan 5600 SEK
72 Softić, Alije, Nevzeta 1000 SEK
73 Softič, Alije, Zerina 1000 SEK
74 Softić, Alije, Mediha 300 KM
75 Softić, Alije, Meliha 1700 SEK
76 Softić Avdija-Asim Subha 5500 SEK
77 Mujkanović Nijaz Firdesa 1500 SEK
78 Mujadžić, Ramo, Rubija 6000 SEK
79 Kajdić, Ibrahim, Nihad 500 Eura
80 Kajdić, Ibrahim, Vasif 5500 SEK
81 Kararič Arifa-Rifa 500 SEK
82 Kajdić, Ibrahima, Mirsad 500 EURA
83 Javor, Derviša, Senad 100 KM
84 Softić, Huseina, Besim-Beso 550 Eura
85 Alićević Softić, Čamila, Esma 100 KM
86 Bašić Sejad 100 CHF
87 Bašić Aida 50 CHF
88 Šahbaz Emsud 100 CHF
89 Forić Adis 50 CHF
90 Softić Huseina Sadik-Lepi 200 eura
91 Mujanović, Midheta, Edin-Edo 150 Eura
92 Alić,Osmana, Adem-Adika 500 KM
93 Softić, Ćamila, Hilmo-Zejna 300 KM
94 Hadžić, Halida, Zikrija - Vahida 200 KM
95 Softić, Vahida, Velida 100 KM
96 Softić, Agana, Zilhad 200 Eura
97 Alić H. Ramiz i Nasiha 500 KM
98 Islamović Armin 2500 NOK
99 Javor, Bakira, Anel 300 KM
100 Softić, Huseina, Emsud 300 KM
101 Softić, Husnija, Edin 200 KM
102. Filović Ahmet 100 KM
103 Mujanović, Ibrahima, Sejad 100 eura
104 Softić, Zijad, Enes 150 KM
105 Šahbaz Mehe Šero 50 eura
106 Kevac, Fadila, Suvad 500 SEK
107 Huremović, Jusufa, Šemsa 100 CHF
108 Mešić, Jusufa, Zilha i Jasmin 100 Eura
109 Alić, Kadira, Edin 500 KM
110 Alić, Kadira, Sebina 200 KM
111 Alić Kadir i Hajrija 100 KM
112 Kazić Alić Hidajeta i Idriz 200 CHF
113 Kazić Medina 100 CHF
114 Ćehić Edin 100 $
115 Ćehić Denis 20 $
116 Ključanin Elvis i Bahra 100 $
117 Alić, Rifeta, Sakib 500 KM
118 Alić, Rifeta, Bakir 250 Eura
119 Alić, Rifeta, Mirzet 100 KM
120 Trnjanin, Rifeta, Sebiha 100 KM
121 Turkanović Suljo i Aida 500 SEK
122 Kararić Midhet 500 SEK
123 Jakupović, Edhema, hađi Sejdo 500 KM
124 Forić, Sulejmana Meho 20 KM
125 Alić, Muharema, Ređo 100 KM
126 Islamović Mina 245 Eura
127 Elvira van Vliet-Huremovic i Marcel 100 Eura
128 Softić Sejdo i Firdesa 175 Eura
129 Senada (Ismeta Alića) Crnić 100 KM
130. Forić Hasnija 30 KM
131. Hrustić, Bego, Šemso 100 KM
132. Softić, Ahmo, Latif 100 Eura
133. Softić, Rasima, Fehim 200 Eura
134. Softić, Fehima, Amir 500 Eura
135. Trnjanin Refik 100 KM
136. Hrustić Mirsad i Zineta 100 KM
137. Hodžić Said i Rasima 50 KM
138. Softić Karanfila Muharem 100 KM
139. Alić Ahmeta Said 500 KM
140. Softić Mehmed Meho 100 Eura
141. Softič (Meho Armina) 100 Eura
142. Softić Meho Enis 50 CHF
143. Softić Meho Šejla 100 CHF
144. Softić Ibrahim Hasan 300 KM
145. Softić Mehe Armin 300 KM
146. Kešić Suad 50 KM

147. Alić Muhe Fikret 100 KM
148. Javor Šere, Nasko i Zajfa 500 Eura

Akcija prikupljanja sredstava za kupovinu zemlje za FK Bratstvo, pokrenuta je prošli mjesec i traje dok se ne sakupi dovoljno novca za ovaj projekat. Donacije polahko pristižu.
Ispod je spisak donacija koje su do danas uplaćene:


1.KARARIC AMIR 250 KM

2.DENIC SABIT 500 KM

3.SALDUMOVIC SALKO 500 EURA

4.KUSURAN ZIJAD 1000 KM

5. KUSURAN FIKRET 1000 KM

6.JAKUPOVIC SABAHUDIN-SABO 400KM

7.JUSUFAGIC HADZIJA 100 KM

8. N.N KOZARAC . 100 EURA

9.ALIC NIHAD 100EURA

10.GARIBOVIC VAHID 300 KM

11.MEHMEDAGIC REFIK 50 EURA

12.DEMIROVIC EDIN ,ELDIN I ELVIN 6000 NOR.KRUNA

13.MUJAGIC KASIM MEDIHA 200EURA

14.DERGIC CAMIL 250 EURA

15.MUSLIM ALMIN ADIN 200 KM

16.DENIC NEDZAD 100 EURA

17.DENIC ENO 50 KM

18.FAZLIC SENAD -TAKO 1000 KM

19. TAXI MEHIN 100 KM

20.MELKIC ENES 50 EURA

21.KARABASIC MINA -JASMIN 100 SFR.

22.KARABASIC AMIR 50 EURA

23.BESLAGIC HAMDIJA 100 KM

24.JAKUPOVIC NEDZAD 100 KM

25.BESIC VASIF -VASKO 100 KM

26.ADZEMOVIC FIKRET -FIKO 100 EURA

27.MURETCEHAJIC EDHEM 200 EURA

28.MURETCEHAJIC EDHEM 100 SFR.

29.KAHRIMANOVIC SADIK 100 KM

30.ADZEMOVIC ISMET -ADZEM 500 EURA

31.TRNJANIN SNAD 100KM

32.KARARIC MESUD -MESKO 1200 KM

33.BALIC FIKRET 500 EURA

34.PARATUSIC HAMED 500 KM

35.SIVAC AMIR 50 EURA

36.MEHMEDAGIC FERID-LEKA 500 EURA

37.HRUSTIC SENAD 50 KM

38.HADYIC SUAD I AJSA 100 EURA

39.KUSURAN ADNAN -STELICA 300 KM

40. KUSRAN KASIM 250 EURA

41. KUSURAN NUSRET 200 EURA

42. KUSURAN JUNUYA DAMIR 250 EURA

43.KUSURAN NUSRETA ELVIS 200 EURA

44.ELKAZ SEAD 150 EURA

45HEGIC RASID - RASO 50 EURA

46.MENKOVIC ESAD -Gomjenica 50 CFR

47.PARATUSIC SELIM 10 EURA

48.HRNIC VEHID 100 KM

49.JAKUPOVIC ERMIN - MUSTAFIN 100 EURA

50.DERGIC NERMIN 50 EURA

51,JAKUPOVIC DŽEVAD - ŠURDA 1000 KM

52.MEHMEDAGIC MUHAMED -HAMO 100 EURA

53. ŠAHURIĆ SAFET 100 EURA

54. KAHRIMANOVIĆ-MAKA 1000 KM

55. BEŠIĆ SEMIR 100 KM

56. SALKO PRO-12       200 DOLARA

57. SUDO PARATUŠIĆ 200 DOLARA

58. EMIR HADŽIĆ 100 DOLARA

59. SEJAD MEMIĆ 150 DOLARA

60. RAMO SIVAC 100 DOLARA

61. EKREM MENKOVIĆ 80 DOLARA

62. IBRO JAKUPOVIĆ 100 DOLARA

63. ZIJAD JAKUPOVIĆ 300 DOLARA

Danas na četvrtku. Slika kaže sve

Danas je u organizaciji Odjel za brak, porodicu i ženski aktivizam MIZ Kozarac, održana kolačijada. Prihod sa kolačijade ide jedan dio za udruženje a jedan dio je namjenjen za socijalne slučajeve.
Puno kolača je pripremljeno i baš sve je prodano.
Sve pohvale ženama koje su ovo pripremile, kao i onima koji su ih podržali ili podržavaju

 

- Svaki put sredstva prikupljena na „Kolačijadi“ dijelimo na dva dijela. Jedan dio odlazi u humanitarne svrhe, dok drugi dio ostaje nama za naše potrebe. U Odjelu za brak i porodicu djeluje 20 koordinatorica i one su napravile domaće kolače. I druge džematlijke su napravile kolače. Građani su mogli da se zaslade baklavom, gurabijama, tortama, hurmašicama, tulumbama – rekla je Refka Arifagić.

To je to za ovaj četvrtak, a do sljedećeg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremović

Još samo ovo: Volja i ljubav su krila za velika djela.

 

 

 

Malena Maida Bašić, djevojčica od jedanaest godina, sjedila je na skemliji koju joj je od drveta napravio otac Ibrahim. Skrivali su se osam mjeseci u šumi Kozare. Tog hladnog zimskog jutra, 12.februara 1993.godine, ispred šatora od cerade i najlona, jela je grah sa udrobljenim bajatim kruhom. Zavladala je potpuna tišina. Vojnici su ih opkolili i prišli na dvadesetak metara. Kada je zapucalo prvi je pao njen otac. Osjetila je oštar bol u stomaku i strovalila se na leđa. Pokušala je da dozove majku Mirsadu ali glas je ostao u grlu. Gledala je kako meci kidaju komadiće odjeće sa majčinih grudi dok istrčava iz šatora. Maidini prstići stezali su kašiku. Tanjir se nije prevrnuo. Pokušala je udahnuti ali bolni grč iz stomaka nije dao. Vid joj se mutio i mogla je prigušeno čuti jedino još vrisak brata Mirsada koji pokušava pobjeći. Dječijim grudima prostrujao je zadnji drhtaj.

Piše: Edin Ramulić

* Opis zadnjih trenutaka života djece u tekstu baziran je na autentičnim forenzičkim, sudskim i informacijama dobijenim od očevidaca.