Izdvajamo

 

Povodom Nedjelje djeteta pod motom "Po(dijeli) radost,znanje,ljubav!" održan je jesenji kros za sve učenike JUOŠ "Kozarac". Ovoj manifestaciji pridružili su se mališani dječijeg vrtića "Bambi" iz Kozarca i najmlađi stanovnici Kozarca. Kroz ovu manifestaciju podijelili smo radost, znanje i ljubav uz želju da manifestacija postane tradicionalna.

 

"Ako pravdu ne nađeš na ovozemaljskoj sudnici, svoju parnicu usmjeri ka ahiretskoj sudnici, gdje će svjedoci biti meleki, gdje su sve tužbe brižno čuvane i gdje je sudija Najpravedniji i Najmudriji od svih!"

Aid el-Karni