Izdvajamo

 

Svaka peta žena doživi fizičko nasilje, dok svaka deseta bude žrtva seksualnog nasilja, rečeno je na radionici koja je danas održana u Prijedoru u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. Zadatak Centra za socijalni rad je da se govori o problematici femicida, a ovaj je pojam već usvojen u formi nacrta i biće uveden u zakonodavstvo Republike Srpske. Njime se označava najteži oblik nasilja i posljedica nasilja prema ženama, rekla je socijalna radnica Dragana Grujičić.

“Femicid je nešto novo za sve nas, kao pojava i tematika, jer jako je teško razlikovati femicid od teškog ubistva. Imaju određeni elementi koji se razlikuju. Femicid je, ukratko, počinjen čin ubistva odnosno fatalnog ishoda prema ženi samo zbog toga što je žena. Važno je da sistem to procesuira na pravilan način, da se ne bi zbog nekih proceduralnih propusta, djelo manje okarakterisalo kod konačne presude”, rekla je Grujičićeva koja je održala predavanje na ovu temu.

Radionica je upriličena za koordinatore mjesnih zajednica, kao doprinos podizanju svijesti o rodno zasnovanom nasilju, a namjera je da što više građana čuje o ovoj temi. O nasilju u porodici, stereotipima i predrasudama govorila je Senka Jakupović, član Džender tima.

“Cilj ovog predavanja je da malo osvijestimo kako i na koji način možemo doprinijeti da bi se smanjilo nasilje u porodicama. Prisustvovali su predstavnici mjesnih zajednica, ljudi koje su građani izabrali. Ja vjerujem da oni, kroz svoje aktivnosti, mogu dati doprinos da se bar prepozna nasilje u porodici, da se može na vrijeme reagovati”, rekla je Jakupovićeva.

Radionici su prisustvovali i članovi Radne grupe za izradu Akcionog plana o ravnopravnosti polova te predstavnici OSCE-a. Organizator je Komisija za ravnopravnost polova Skupštine grada Prijedora.

“Potrebno je da cjelokupna javnost bude upoznata o tome da postoji nasilje u porodici, da se moramo boriti protiv rodno zasnovanog nasilja i da trebamo svi, sa svoje strane, da pomognemo da u Prijedoru imamo nultu tačku nasilja nad porodicom”, rekla je Azra Pašalić, predsjednik Komisije za ravnopravnost polova.

Akcioni plan o ravnopravnosti polova uskoro bi trebalo da bude usvojen na Skupštini grada Prijedora, rečeno je ovom prilikom. Kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” počela je 25. novembra, a završava 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava, koji će u Prijedoru biti obilježen aktivnostima usmjerenim na promociju ženskih prava.

Kozarski

"Vidiš ovu moju podignutu ruku, koja kao kameni cvijet osta, da svjedoči zločin vaš...
Vidiš ovaj cvijet sa latica pet, to je dokaz protiv vas, koje je vrijeme sačuvalo...
Vidiš li i čuješ vapaj moj, preklinjanje moje da me u životu ostavite...

Ova ruka moja osta podignuta, da te sjeća, i da pamtiš, da ti strah od Božije kazne ispunjava i noći i dane...

Predajem te Bogu Svemogućem ubico tijela i duha moga, neka ti Bog sudi, a ja ti oprostiti neću...."

Taif Rose 2013

Opširnije...