Izdvajamo

Piše: Elvir Softić Nastavnik Likovnog

 

SAMO JE JOŠ B i H  IMALA TAJ VELIKI B M W , KOJI JE GODINAMA ŽARIO I PALIO CIJELOM JUGOSLAVIJOM, IZAZIVAJUĆI  ODUŠEVLJENJE GDJE GOD BI DOŠAO.

SA NJIMA JE FUDBAL POSTAO PRAVA BALETNA IGRA NA ZELENOM '' TEPIHU '' , A NAVIJAĆI , NAJVEĆI  H O R  POD VEDRIM NEBOM, ČIJEM JE BODRENJU ( PJEVANJU) DAVAO RITAM MAJSTORSKO-- UMJETNIČKA DIRIGENTSKA PALICA MOSTARSKOG - VELEŽOVOG  B M W , KOJI JE NAPROSTO PLIVAO PO ZELENOM '' TEPIHU'' KAO DELFINI ŠTO SE IGRAJU , PLIVAJUĆI PO PLAVOM MORU.

A KAD BI ODJEDNOM IZ SVIH GRLA POLETJELO B A J E V I Ć,  B A J E V I C, ONDA JE TO BILO ODUŠEVLJENJE ZA MAJSTORSKI NJEGOV VELESLALOM KROZ ŠUMU PROTIVNIČKIH IGRAČA. A KAD SE VELESLALOM ZAVRŠIO U PROTIVNIČKOM GOLU, TO BI ONDA BIO ONAJ  K R E S E N D O  U HORSKOM PJEVANJU , OD KOJEG BI SE SAV STADION ZATALASO, A MOSTAR RASTAO DO NEBA.

A KAD BI U JEDNOM MOMENTU ZAVLADAO TAJAC, MUK,

ONDA JE ROBUSNI '' B A S I S T A '' SVOJIM PANTERSKIM SKOKOM I VRAGOLASTIM RUKAMA ZAUSTAVLJAO PROTIVNIČKI NAPAD, VRAĆAJUĆI TAKO NA TRENUTAK PREKINUTO SLAVLJE U JOŠ  SNAŽNIJE BODRENJE; M A R I Ć, M A R I C, OD ČEGA MU SE ČINILO DA JE VEĆI I ŠIRI I OD SAMOGA G O L A.

A ONDA OBIČNO KAD SE NAJMANJE OČEKIVALO , DRUGA

''VIOLINA'' BI PREUZELA RITAM I SVOM SNAGOM SVOGA NADAHNUĆA JURNULA NAPRED, I VRLO SPRETNO PRONASLA NAJBOLJI PUT DO PROTIVNIČKE MREŽE , NAKON

ČEGA BI SE PROLOMILO V L A D I Ć, V L A D I Ć, A POTOM

PREŠLO U DUBOKO EMOTIVNE  O V A C I J E  HORSKO PJEVANJE CIJELOM B M W-u I NJIHOVOM VELIKOM

V E L E Ž U, A NA KRAJU ČITAV M O S T A R BI BIO NA NOGAMA. S V I SU BILI  J E D N O .

VELEŽ JE BIO U SRCIMA S V I H.

ALI, NJIHOVA UMJETNIČKA IGRA OSVOJILA JE I CIJELU

JUGOSLAVIJU , U ČIJEM SU DRESU ODRŽAVALI VELIČANSTVENE ''K O N C E R T E'' ŠIROM E U R O P E  DAJUĆI TAKO TADAŠNJEM NOGOMETU BOJU I RITAM BOSANSKO--HERCEGOVAČKOG PODNEBLJA.

ZAŠTO STE NAM ''U Z E L I'' NAŠEG  D U Š A N A Bajevića,

NASEG  E N V E R A Marića I NAŠEG  F R A NJ U Vladića

NAŠ  B M W ;

UVJERAVAJUĆI NAS DA ĆE TE NAM DATI BOLJE.

ALI, MI NE TREBAMO BOLJE , JER BOLJIH I NEMA.

ZATO MI UBRZANO PRAVIMO NAŠ S T A R I, KOJI ĆE BITI JOŠ LJEPŠI I PUNO BRŽI , PA DA VAS O ''OSTAVIMO'' TAMO GDJE I PRIPADATE ;

NA ISTORIJSKI OTPAD DA VAS H R Đ A POJEDE.

PUTNIČE,

TO ŠTO SI SAD TI,

TO SAM NEKAD BIO JA!

A TO ŠTO SAM SAD JA,

TO ĆES JEDNOM BITI TI!

Sa jednog nišana sa mezarija u Kozarcu