Izdvajamo

Danas nedelja 23.02.2020. godine, održana je 21. Skupština Medžlisa Islamske zajednice Kozarac u poslijeretnom periodu ili prva u aktuelnom sazivu. Na sjednici su se našle uobičajene tačke dnevnoga reda. Podneseni su izvještaji o radu i financijskom poslovanju u 2019.godini. Pored navedenog, usvojen je plan rada i budžet za 2020. godinu.

 

Prije početka sjednice prisutnima se obratio glavni imam sa uvodnom besjedom.

U podnesenim izvještajima je istaknuto da je stanje na području Medžlisa IZ-e Kozarac slično onom iz prethodnih godina. Istaknuti su pozitivni iskoraci, među kojima su najznačajniji: afirmacija rada sa ženskim dijelom džemata, koja se odvija putem Aktiva žena MIZ-e Kozarac, aktivni rad sa omladinom i osmišljavanje sadržaja za taj dio naših džemata.

 

Pored navedenog, posebno je naznačen pozitivan trend uspjeha koji se realiziraju unutar Fonda solidarnosti putem kojeg su i u 2019. godini ostvareni veoma značajni humani projekti.
Zahvalnost je upućena i svim grupama i pojedincima koji svojim doprinosom i financijskom podrškom doprinose ovom segmentu rada medžlisa.

Nijaz-Caja Huremović

Molim dragog Allaha da u ove mubarek dane obaspe svojom milošću sve ljude na ovom dunjaluku. Amin...