Izdvajamo

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor, dana 23.03.2020. godine, uručili su prekršajni nalog licu M.D.S. iz Prijedora, zbog kršenja Odluke Vlade Republike Srpske o zabrani izazivanja panike i nereda za vrijeme vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske.

Prekršajni nalog je uručen nakon što je, za vrijeme vanredne situacije usljed širenja virusa korona, na internet portalu jedne televizijske kuće, objavljena izjava lica M.D.S. o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, čime je lice postupilo protivno navedenoj Odluci Vlade Republike Srpske.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve građane da tokom vanredne situacije poštuju naložene mjere Republičkog štaba za vanredne situacije.

Takođe, upozoravamo građane da se tokom epidemiološke situacije u Republici Srpskoj ponašaju odgovorno, kako prema sebi tako i prema drugima, te da izazivanje panike i nereda iznošenjem ili prenošenjem lažnih vijesti otežava sprovođenje naloženih mjera i ni na koji način ne doprinosi rješavanju problema.

Podsjećamo, Odlukom je propisana novčana kazna za fizičko lice u iznosu od 1.000 do 3.000 KM, za pravno lice od 3.000 do 9.000 KM te za odgovorno lice u pravnom licu od 1.000 do 3.000 KM.

 

PU Prijedor


"U ovoj novoj godini želim da moji pravi prijatelji ostanu kakvi jesu, te da ih steknem još puno više, to je nešto što teško nađeš a lako možeš da izgubiš. Prijatelji u kojima možemo potražiti najveću podršku. Znamo da će ostati uz nas nevažno kamo nas vodio naš lični put. Naravno i njima želim sve najbolje kao i sebi u ovoj novoj godini." Šerif Jaskić - Hifo