Izdvajamo

Prošle sedmice „Vodovod“ a.d. Prijedor je završio radove na iskopu i polaganju cjevovoda u dužini od 160 metara u naselju Kozarac, u blizini rezervoara Barakovac.

Razlog zamjene postojećeg cjevovoda je rješavanje dugogodišnjeg problema stanovnika koji žive ispod rezervoara Barakovac, a vezan je za višak vode u situacijama ispuštanja vode iz rezervoara.

Završetkom navedenih radova trajno su riješeni problemi sa plavljenjem obradivih površina ispod rezervoara.

prijedor24h


Hoce li  ikada priznati.... ...... oni što pokušaše da unište našu buducnost.