Izdvajamo

 

Za potrebe izvođenja radova – faze niskogradnje, hidrotehničke faze i termičkotehničke faze u sklopu projekta: rekonstrukcija Ulice majora Milana Tepića koje izvodi preduzeće „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor od danas je potpuno obustavljen saobraćaj u dijelu Ulice majora Milana Tepića od raskrsnice sa Ulicom Oslobodioca Prijedora do raskrsnice sa Ulicom Vožda Karađorđa.

Potpuna obustava saobraćaja trajaće do 30.09.2021. godine, a izvršavaće se fazno po ukazanoj potrebi i u skladu sa predviđenom dinamikom izvođenja radova.

Draga braćo i sestre, vama poručujem da se nikoga osim Uzvišenog Allaha ne bojite i da istinu ni od koga ne krijete, već je svim ljudima oko sebe uporno govorite. Ne sjećajte se šehida svojih samo učenjima Kur'ana i dova, već ih se sjećajte vašim svjedočenjima o njihovoj nevinosti i komšijskoj krvoločnosti. Sjećajte ih se upiranjem prsta u njihove ubice. Sjećajte ih se svjedočenjem na sudovima. Sjećajte ih se tako što ćete djecu i unučad svoju učiti ko ih je ubio. Čuvajte ova polja koja su krvlju njihovom natopljena. Čuvajte ovu planinu po kojoj su kosti njihove rasijane. Čuvajte državu Bosnu i Hercegovinu zbog koje su oni ubijani. Budite ponosni na vjeru svoju čistu, naciju svoju hiljadugodišnju, jezik svoj bosanski! Budite ponosni na šehide svoje, bilo one koji su svoje živote izgubili nakon agresorskog upada ili one što se boriše u redovima armije Republike Bosne i Hercegovine.

Mr. Amir ef Mahić
25.05.2017. god.