Izdvajamo

 

Za potrebe izvođenja radova – faze niskogradnje, hidrotehničke faze i termičkotehničke faze u sklopu projekta: rekonstrukcija Ulice majora Milana Tepića koje izvodi preduzeće „Prijedorputevi“ a.d. Prijedor od danas je potpuno obustavljen saobraćaj u dijelu Ulice majora Milana Tepića od raskrsnice sa Ulicom Oslobodioca Prijedora do raskrsnice sa Ulicom Vožda Karađorđa.

Potpuna obustava saobraćaja trajaće do 30.09.2021. godine, a izvršavaće se fazno po ukazanoj potrebi i u skladu sa predviđenom dinamikom izvođenja radova.

29. februara i 1. marta 1992. godine je održan referendum o nezavisnosti Republike Bosne i Hercegovine, na koji je izašlo oko 64% građana RBiH s pravom glasa i njih 99% je glasalo ZA nezavisnu i suverenu BiH, državu ravnopravnih građana i naroda.