Izdvajamo

 


P O Z I V ZA JAVNU RASPRAVU


Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja grada Prijedora da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području Grada za 2021. godinu, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u sali Skupštine grada Prijedor (3. sprat) u četvrtak, 16.12.2021. godine sa početkom u 10:00 časova, sa sljedećim tačkama dnevnog reda:

" Informacije o ReLOaD2 projektu,
" Diskusija prijedloga oblasti predstojećeg Javnog poziva za Grad Prijedor u ReLOaD2 projektu za 2021. godinu,
" Tekuća pitanja o predloženim prioritetnim oblastima;

Predložene teme za Javni poziv su:

I Kultura
- Poboljšanje kvaliteta i dostupnosti kulturnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju različitih vidova kulture, umjetnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma i volonterizma;

II Sport
- Unaprjeđenje kvaliteta i dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja za sve kategorije stanovništva kroz promociju i unaprjeđenje sporta,
- Promocija sportskih sadržaja za osobe sa invaliditetom i osobe sa poteškoćama u razvoju,
- Promocija, popularizacija i omasovljavanje amaterskog sporta;

III Podrška mladima
- Podrška unaprjeđenju položaja mladih kroz organizovanje obuka/treninga/radionica u cilju njihove socijalne i ekonomske inkluzije,
- Osiguravanje stručne pomoći, podrška djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, unaprjeđenje mentalnog zdravlja djece i mladih tokom i poslije pandemije (savjetovanje, psihosocijalna pomoć, uticaj društvenih mreža na mlade, prevencija ovisnosti djece i mladih i sl.),
- Unaprjeđenje zdravih stilova života i aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena;

IV Socijalna zaštita i inkluzija
- Pružanje pomoći starim i iznemoglim licima u stanju socijalne potrebe i unaprjeđenje kvaliteta života osoba trećeg doba,
- Podrška i pomoć licima koja su žrtve nasilja u porodici,
- Pomoć i zbrinjavanje odraslih lica sa intelektualnim poteškoćama,
- Pomoć i podrška za djecu i omladinu u rizičnom ponašanju,
- Pružanje podrške osobama sa poteškoćama u razvoju kroz uvođenje novih tehnologija i
metoda;


V Ekologija i zaštita životne sredine
- Unaprjeđenje zaštite životne sredine,
- Sanacija divljih deponija,
- Zaštita vodenih tokova od otpada;

VI Odgovor na pandemiju COVID-19
- Projekti koji pružaju pomoć stanovništvu u uslovima pandemije;


ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Žarko Kovačević

Kakav sram? Dok danas polugetoizirani Bošnjaci u mimohodu hodaju Prijedorom, iz bašta kafića, smijulje im se saučesnici asasina. Dok LJUDI, jedni uz druge, sa bijelim trakama obilježavaju četvrt vijeka od početka masakra neviđenih razmjera, u Prijedoru se juče slavilo.

Šta se slavilo, zaurlikaće zdrav razum?

Slavila se godišnjica "oslobođenja grada". Dan grada, rekoše.

Zapitajmo gospodu iz Grada Prijedora:

Jel' to dan kada ste ozvaničili ubijanje hiljada svojih sugrađana, među kojima 102 djece, kada ste protjerali i u logore strpali desetine hiljada ljudi?

Jel' to dan kada ste ozvaničili pljačku, paljevinu i nezakonito useljavanje u nesrpske kuće i stanove?

Jel' to dan kada su vam monstrumi postali heroji i "branioci"?

Jel' to dan kada ste obrukali sebe sve do svog šestog koljena i kada ste unizili svoj narod u ime nekakve bolesne ideje?

Jel to dan kad vam je na um pala nacistička ideja da ljudima na kuće stavljate bijele čaršafe, a oko ruku bijele trake, kako bi krvnicima omogućili i olakšali ubijanje?

Jel' to dan kada ste stvorili spiralu zla i mržnje, koja do dan danas usisava u sebe sve što se kreće Potkozarjem?

Jel' to dan kada ste iskopali prvi busen u Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici nakon Drugog svjetskog rata?

Jel' to dan od koga vam djeca po svijetu spuštaju pogled i od sramote lažu odakle su?

Jel' to dan kad ste pljunuli po Mladenu Stojanoviću, po partizanskim tekovinama i onako đuture se upisali u četnike krvoloke?

Šta li slavite i obilježavate, doli svoje nemoći, bruke, jada i sramote!?

Dragan Bursać
31.05.2017.