Izdvajamo
U današnjem broju "Službenog glasnika Republike Srpske“ objavljena je odluka o raspisivanju referenduma u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH.
"Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u 'Službenom glasniku'“, rekao je v.d. direktora "Službenog glasnika RS-a“ Proko Dragosavljević.

Za dan održavanja referenduma utvređuje se prva sedmica po isteku 45 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, a referendum se raspisuje na cijeloj teritoriji tog bh. etiteta.

Sljedeći korak nakon stupanja na snagu odluke bit će formiranje komisije za provođenje referenduma za šta je nadležna Narodna skupština RS-a.

Komisija će se morati obratiti i Centralnoj izbornoj komisiji BiH kako bi im dostavili njihov spisak punoljetnih građana korišten za izbore.

Ukoliko ne bude reakcije OHR-a, te sve se ove pripreme izvrše na vrijeme, referendumsko pitanje o kojem će se građani izjasniti glasi: „Da li podržavate nametnute zakone visokog predstavnika u BiH, posebno o Sudu i Tužilaštvu BiH, i njihovu neustavnu verifikaciju u Parlamentarnoj skupštini BiH“?

Ministarstvo uprave još nije uradilo detaljnu procjenu koliko će sredstava biti potrebno za sve pripreme izjašnjavanja građana, a neke grube procjene govore da se radi o oko pet miliona KM.

U ovogodišnjem budžetu nije planirana ta stavka, pa će Vlada posegnuti za budžetskom rezervom, potvrdio je premijer Aleksandar Džombić.

Prema Zakonu o referendumu, dobijeni stav građana nije obavezujući, već je referendum savjetodavne prirode.

Vršilac dužnosti šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Daviddi upozorio je da je pitanje referenduma iritantno i predstavlja političku prepreku, a stav OHR-a je da je međunarodna zajednica nedvosmisleno stavila na znanje tokom proteklih dana da neće dozvoliti da državne nadležnosti poput Suda i Tužilaštva BiH budu poništene ili na drugi način ograničene od bilo kojeg bh. entiteta.

“To bi predstavljalo direktno ugrožavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, te samim tim i države Bosne i Hercegovine“, stav je OHR-a.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a prošle sedmice je zauzeo stav da Narodna skupština RS-a nema nadležnost da odlučuje o pitanjima koja su u isključivoj nadležnosti države BiH i visokog predstavnika u BiH, te pozvao Valentina Inzka da poništi odluku Skupštine RS-a o odluci o raspisivanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH.

Iz OHR po pravilu je komentar da nikada ne spekuliraju o budućim mjerama visokog predstavnika.

Svaka cast po kojzna koji put Caja tvoje ime treba zapisati zlatnim slovima i na ulaz u pijacu staviti naslov. LEGENDA KOZARACKOG CETVRTKA jer si to do sad zasluzio. DESETKA

Leka Ibric Mehmedagic
Četvrtak 01. Septembar 2016.